Create
Learn
Share

Kraniet

rename
adiop's version from 2018-01-31 19:55

Section

Question Answer
Kraniet deles inn iNevrokraniet og ansiktskraniet
Hjerneskallen omgirhjernen og hørselsorganet
Ansiktsskraniet danner inngangsportene for respirasjons- og fordøyelsesorganene
Ingen bortsett fra... er bevegeligeMandibula
Hjerneskallen består av8 knokler,/ 2 er parede- parietale og temporale, fire uparede os frontale, occipitale, sphenoidale og ethmoidale
Os frontale kalles... og består av ... ved fødselen som gror sammen vedpannebenet, / to halvdeler, -7 1. leveår
den delen av frontallappen som danner skjelettet i pannenSquamosa frontalis
... danner taket til øyehulen, orbita.os frontale Pars orbitalis
issebenet er et annet navn for..., som forblir ... og møtes i midtlinjen i .. Os parietale, paret, sutura sagittalis aka pilsømmen
Os parietale er forbundet med os frontale i ... og med os occipitale i... og os temporale i sutura coronaria, kronesømmen, / sutura lambdoidea, lambdasømmen,/ sutura squamosa, skjellsømmen
Os occipitale, aka... omgir ..., og danner gulvet i...bakhodebenet / foramen magnum, / bakre skallegrop
Forran os occipitale ligger ... som danner nedre del av... som ... ligger motpars basilaris, / clivus / hjernestammen
På undersiden, lateralt for foramen magnum ligger ... som danner ledd med ...kondylene/ øvre halsvirvel
Protuberantia occipitalis externadanner en knute i midtlinjen og fortsetter som .. linjer ut .., de kalles ...Parallelt med og under disse løper ...to,/ bilateralt / linea nuchea superior/ linea nuchea inferior
Os sphenoidale kalleskilebenet
Bunnen i midtre skallegrop dannes av Alae majores
... danner bakre del av fremre skallegrop.Alae minoris
... danner bakre del av ansiktsskjelettet og former...Processus pterygoideus,/ fossa pterygoideus
Os temporale,aka..., danner .. del av skallens ... og laterale del av.. tinningbenet / nedre / laterale flate/ skallebasis
... danner nedre lateralflate på skallehvelvingen og omfatter... og ...Os temporale Pars squamosa/ øreknuten (Mastoidea) / ytre øregang
...utgjøres for det meste av pyramiden og strekker seg fra ytre øregang, ..., medialt inn mot ...os temporale Pars petrosa/ porus acusticus externus/ clivus
... silbenet, danner ... midt i fremre skallegrop.Os ethmoidale / lamina cribrosa
....Strekker seg ned mellom de to orbita og danner deres ... Os ethmoidale / medialvegg
Rommet mellom øyehulene består av .. hulrom, og blandt de har vi....luftfylte , sinus ethmoidales.
... Danner øvre del av nesehulens lateralvegg med ... og superior samt øvre del av ...Os ethmoidale / concha nasalis media / nesens benete skillevegg
For tidlig sammenvoksing av sømmene kalles... og den vanligste formen er.. Kraniosynostoser/ sagittal synostose
Sagittal synostosis er For tidlig forbening av sutura sagittalis / Hindrer vekst til sidene / Økt vekst i ap-retning
scaphocephalybåtskalle
Koronar syostose kjennetegnes ved Prematur lukking av sutura coronaria / Hindrer vekst fremover / Økt vekst til siden og oppover
kortskalle... tårnskalle...Brachycephaly... Turricephaly....
memorize