Create
Learn
Share

Konczyny gielda

rename
annasleszycka's version from 2018-01-23 22:55

Section

Question Answer
ograniczenia i zawartość dołu podkolanowegom. półbłoniasty, m. półścięgnisty, m. dwugłowy uda, obie głowy m. brzuchatego łydki, zawartość od str przyśrodkowej: t. podkolanowa, ż. podkolanowa, n. piszczelowy, n. strzałkowy wspólny ( + w. chłonne podkolanowe
ograniczenia otworu pachowego dolnego (czworobocznego) i jego zawartośćod góry: m. obły mniejszy, od dołu: m. obły większy, od boku: szyjka chirurgiczna k. ramiennej, przyśrodkowo- g. długa m. trójgłowego ramienia; zawiera t. okalającą ramię tylna, żż. okalające ramię przednią i tylną, n. pachowy, n. limfatyczne
ograniczenia otworu pachowego przyśrodkowego ( trójbocznego) i jego zawartośćprzyśrodkowo-górne: m. obły mniejszy, boczne: g. długa m. trójgłowego ramienia, przyśrodkowo-dolne: m. obły wiekszy; zawartość: t. i ż. okalająca łopatkę, naczynia limfatyczne
ograniczenia i dołu pachowego1. fałd pachowy przedni: m. piersiowy większy i mniejszy, 2. m. zębary przedni, 3. fałd pachowy tylny: m. najszerszy grzbietu,(+m. podłopatkowy i obły większy) 4. k. ramienna, g. krótkam. dwugłowego ramienia, m. kruczo-ramienny, 5. od dołu- powięź pachowa,
ograniczenia i zawartość trójkąta udowego większego1. podstawa – więzadło pachwinowe, 2. brzeg boczny – m. krawiecki, 3.brzeg przyśrodkowy – m. przywodziciela długiego (łac. musculus adductor longus), wierzchołek – otwór górny kanału przywodzicieli; zawartość: od strony bocznej -g. końcowe nerwu udowego, t. i ż. udowa, g. udowa nerwu płciowo-udowego (łac. ramus femoralis nervi genitofemoralis),(+ naczynia limfatyczne i pachwinowe głębokie)
ograniczenia trójkąta udowego mniejszegow. pachwinowe, od str przyśrodkowej- m. grzebieniowy, od str bocznej- m. biodrowo-lędźwiowy, wierzchołek-krętarz mniejszy k. udowej
ograniczenia i zawartość kanału przywodzicieliściana przyśrodkowa- m. przywodziciel wielki, ściana boczna- g. przyśrodkowa m. czworogłowego uda, ściana przednia- blaszka ścięgnista (przykryta m. krawieckim), zawartość: t. i ż. udowa, g. udowa n. udowo-goleniowego)
kanał udowy, ograniczeniaod pierścienia udowego ( głębokiego) do rozworu odpiszczelowego ( pierścienia udowego powierzchownego) 1. z boku -ż. udowa, 2.od tyłu- blaszka głęboka powięzi szerokiej, 3. od przodu- blaszka powierzchowna powięzi szerokiej
dół biodrowo-łonowy, zawartośćmiędzy m. biodrowo-lędźwiowym a m. grzebieniowym, zawartość: t. i ż. udowa, w. chłonne pachwinowe głębokie, g. udowa n. płciowo-udowego, n. udowy i jego g.
ograniczenia i zawartość kanału kostki przyśrodkowej ( stępu)/ canal of medial malleous k. przyśrodkowa, pow. przyśrodkowa k. piętowej, troczek zginaczy, zawartość-od przodu: ś.m. piszczelowego tylnego, zginacza długiego palców, zginacza długiego palucha;(+ n. piszczelowy, t. i ż. piszczelowa tylna)
przedziały troczka górnego prostowników k. dolnej1. przyśrodkowy-m. piszczelowy przedni, 2. boczny- m. prostownik długi palców i m. prostownik długi palucha
przedziały troczka dolnego prostowników k. dolnej ( dawniej w. krzyżowe goleni)1. m. prostownik długi palców, 2. m. prostownik długi palucha, 3. m. piszczelowy przedni
ograniczenia tabakierki anatomicznej ( dołek promieniowy)ś. m. prostownika długiego i krótkie kciuka, odwodziciela długiego kciuka, k. łódeczkowata i czworoboczna większa, t. promieniowa
przedziały troczka prostowników k. górnej1. ś. m. odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka, 2. ś. m prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka, 3. ś. m. prostownika długiego kciuka ( 1, 2, 3 grupa promieniowa), 4. ś. m. prostownika palców i prostownika wskaziciela, 5. ś. m. prostownika palca małego, 6. ś. m. prostownik łokciowy nadgarstka ( 4,5,6 grupa łokciowa)
co przebiega w kanale nadgarstkaś. m. zginacza długiego kciuka ( pochewka promieniowa) ,ś. m. zginacza głębokiego i powierzchniowego palców (4 +4) ( pochewka łokciowa),(+ ś. m. ginacza promieniowego nadgarstka-oddzielny przedział), n. pośrodkowy
ograniczenia i zawartość dołu łokciowegom. nawrotny obły, m. ramienno-promieniowy, mm. prostowniki promieniowe nadgarstka długi i krótki, dno-m. dwugłowy ramienia, m. ramienny, m. odwracacz, zawartość- t. ramienna, która dzieli się na t. promieniową i t. łokciową, n. pośrodkowy, n. promieniowy, t. poboczna promieniowa
co przebiega we wcięciu łopatki ograniczonym w. poprzecznym łopatkiż. nadłopatkowa ( t. nadłopatkowa zazwyczaj nad więzadłem przechodzi)
memorize

 

Question Answer
jaki mięsień z tylnego przedziału jest unerwiony przez nerw strzałkowy wspólnyg. krótka m. dwugłowego uda
Jakie ruchy ramienia powodują przybliżanie się powrózka naczyniowo-nerwowego ramienia do bliższego końca kości ramiennej i stawu ramiennegoodwodzenie, prostowanie, obrót na zewnątrz
gałęzie krótkie splotu ramiennegocz. nadobojczykowa: n. nadłopatkowy, n. podobojczykowy, n. piersiowy długi, n. grzbietowy łopatki, cz. podobojczyowa: n. pachowy, nn. podłopatkowe, n. piersiowo-grzbietowy, nn. piersiowe przyśrodkowy i boczny,
nerwy powstające z pęczka bocznego splotu ramiennegon. mięsniowo- skórny C5-C7, n. pośrodkowy C5-T1( także z pęczka przyśrodkowego)
nerwy powstające z pęczka tylnego splotu ramiennegon. pachowy C5-C6, n. promieniowy C5-T1
nerwy powstające z pęczka przyśrodkowego splotu ramiennegon. łokciowy C7-T1, n. pośrodkowy C5-T1 ( także z pęczka bocznego)
z jakich nerwów rdzeniowych powstaje splot lędźwiowy, a z jakich krzyżowy i guzicznyTh12-L4; L4-Co1, S4-Co1
memorize

 

Question Answer
staw mostkowo- obojczykowykulisty, koniec mostkowy obojczyka + wcięcie obojczkowe mostka, krążek stawowy, w. mostkowo- obojczykowe przednie i tylne, w. międzyobojczykowe, w. żebrowo-obojczykowe
staw barkowo-obojczykowykulisty, koniec barkowy obojczyka + panewka stawowa wyrostka barkowego łopatki, krążek stawowy, w. barkowo- obojczykowe, w. kruczo-obojczykowe-w. stożkowate/ conoid lig., w. czworoboczne/ trapezoid lig., w.
więzozrosty łopatkiw. kruczo-barkowe, w. poprzeczne łopatki górne ( + dolne/ nie występuje stale)
staw ramiennegokulisty,głowa k. ramiennej + panewka stawowa łopatki, w. kruczo-ramienne ( + w. obrąbkowo-ramienne), czynnymi więzadłami są ścięgna mięśni
staw ramienno- łokciowyzawiasowy, bloczek k. ramiennej + wcięcie bloczkowe ( na) k. łokciowej,
staw ramienno- promieniowykulisty, główka k. ramiennej + dołek głowy ( na) k. promieniowej
staw promieniowo- łokciowy bliższyobrotowy, obwód stawowy głowy k. promieniowej + wcięcie promieniowe (na) k. łokciowej, w. pierścieniowate k. promieniowej, (+ w. czworokątne)
stawu łokciowyzawiasowo- obrotowy, w. poboczne łokciowe, w. poboczne promieniowe
staw promieniowo-łokciowy dalszyobrotowy, krążek stawowy, głowa k. łokciowej + wcięcie łokciowe (na) k. promieniowej, błona międzykostna przedramienia
staw promieniowo-nadgarstkowyelipsoidalny, pow. nadgarstkowa k.promieniowej i krążek stawowy ( panewka!) + k. łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta ( główka!)
staw biodrowykulisty panewkowy, panewka k. miednicznej + głowa k. udowej, w. głowy k. udowej, w. biodrowo-, łonowo-, kulszowo-udowe, warstwa okrężna/ zona orbicularis, circular layer
staw kolanowyzawiasowo-obrotowy ( największy staw człowieka!), kłykcie k. udowej (główka) + kłykcie k. piszczelowej ( panewka), łąkotki przyśrodkowa i boczna, rzepka, w. rzepki, troczki rzepki, w. poboczne strzałkowe i piszczelowe, w. podkolanowe skośne i łukowate, w. wewnątrz stawu: w. krzyżowe przednie i tylne, w. poprzeczne kolana
staw piszczelowo-strzałkowypłaski, głowa strzałki + pow. stawowa strzałkowa (na) k. piszczelowej
więzozrost piszczelowo- strzałkowyw. piszczelowo-strzałkowe przednie i tylne, błona międzykostna goleni
staw skokowy górny, skokowo-goleniowybloczek k. skokowej ( pow. górna, przyśrodkowa i boczna) + pow. stawowa dolna k. piszczelowej i pow. stawowe obu kostek, w. przyśrodkowe=w. trójgraniste/ deltoid lig.- części: piszczelowo- łódkowa, piszczelowo-skokowa przednia i tylna, piszczelowo-piętowa, w. skokowo-strzałkowe przednie i tylne, w. piętowo-strzałkowe
staw skokowy dolny, skokowo-piętowo-łódkowystaw skokowy tylny i przedni
staw skokowy tylny, skokowo-piętowyw, skokowo-piętowe przednie, tylne, boczne, przyśrodkowe i międzykostne
staw skokowy przedni, skokowo-piętowo-łódkowyw. piętowo-łódkowe i piętowo-łódkowe podeszwowe, w. rozdwojone,w. skokowo-łódkowe
staw Lisfrancastawy stępowo- śródstopne
staw Chopartastaw poprzeczny stępu
memorize