Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Konczyny g.j

rename
annasleszycka's version from 2018-06-14 10:10

Section

Question Answer
co oddziela rozstęp naczyń od rozstępu mięśniłuk biodrowo-łonowy/ iliopectineal arch ( biodrowo-grzebieniowy)
co ogranicza kanał kostki przyśrodkowejkostka przyśrodkowa, pow. przyśrodkowa k. piętowej, troczek zginaczy
co zawiera kanał kostki przyśrodkowejścięgna mięśni- zginacza długiego palców, piszczelowego tylnego, zginacza długiego palucha, naczynia piszczelowe tylne i nerw piszczelowy ( najczęściej przed wejściem do kanału dzielą się na naczynia i nerwy podeszwowe przyśrodkowe i boczne
ile jest mięśni glistowatych w stopie4
ile jest mięśni międzykostnych podeszwowych, a ile grzbietowych w stopie3 i 4
kresa chropawalinea aspera
podpórka skokowatalar shaft
żyła odpromienowacephalic vein
żyła odłokciowabasilic vein
jakie kości w stawie promieniowo-nadgarstkowym oddziela krążek stawowyk. łokciową od k. trójgranistej
jakie kości biorą udział w tworzeniu stawu promieniowo-nadgarstkowegok. promieniowa, łódkowata, księżycowata, trójgraniasta i krążek stawowy
gałęzie t. ramiennejt. głęboka ramienia, tt. poboczne łokciowe górna i dolna i końcowe - łokciowa i promieniowa
jakie nerwy odchodzą od pęczka przyśrodkowego splotu ramiennegon. piersiowy przyśrodkowy, n. skórny przyśrodkowy ramienia, n. skórny przyśrodkowy przedramienia, n. łokciowy, n.pośrodkowy( również od bocznego pęczka)
jakie gałęzie odchodzą od łuku dłoniowego powierzchownego, a jakie od dłoniowego1. tt. dłoniowe palców wspólne, 2.tt. dłoniowe śródręczne
jakie są gałęzie końcowe t. piszczelowej tylnejtt. podeszwowe boczna i przyśrodkowa ( tak samo n. piszczelowy)
z jakich dwóch warstw zbudowana jest torebka maziowaz włóknistej/fibrous layer i maziowej/ synovial layer
jaki jest najsilniejszy mięsień przywodzący i opuszczający ramięm. piersiowy większy
jakim stawem jest staw ramiennykulistym wolnym/ ball and socket joint?
czego przedłużeniem jest t. piszczelowa tylnat. podkolanowej
co przechodzi przez rozstęp mięśnim. biodrowo-lędźwowy i n.udowy
więzadło rozstępowelacunar ligament
zawartość otworu pachowego bocznegot. i ż. okalająca ramię tylna, ż. okalająca ramię przednia i n. pachowy, naczynia limfatyczne
zawartość dołu pachowego przyśrodkowegot. i ż. okalająca łopatkę, naczynia limfatyczne
czego przedłużeniem jest ż. odstrzałkoważ. brzeżnej bocznej stopy/ lateral marginal vein
co unerwia mm. kłębu kciukan. pośrodkowy
czego gałęzią jest n. skórny przedramienia boczny, a czego tylny1. n. mięśniowo-skórnego, 2.n. promieniowego
czego gałęzią jest n. skórny tylny udasplotu krzyżowego
jakie gałęzie oddaje n. skórny tylny udagg. kroczowe, nn. skórne pośladków dolne, gg. skórne tylne uda
na jakie gałęzie dzieli się t. podłopatkowana t. piersiowo-grzbietową i t. okalającą łopatkę
panewkaacetabulum
jeżeli kąt szyjkowo-trzonowy jest mnijszy niż 126 stopni to biodro jestszpotawe
co jest najgłębiej położone w dole podkolanowym, a co najbardziej powierzchowniet. podkolanowa, n. piszczelowy
przebieg n. pośrodkowego w bruździe pośrodkowej m. dwugłowego ramienia, bocznie od t. ramiennej, krzyżuje ją i jest przyśrodkowo, dół łokciowy, pomiędzy głowami m. nawrotnego obłego, między ś.m.zginacza promieniowego nadgarstka i m. dłoniowego długiego, kanał nadgarstka
czego gałęziami są tętnice okalające udo przyśrodkowa i bocznat. głębokiej uda
jakie powierzchnie wyróżniamy na k. łokciowej, a jakie na k. promieniowej1. przednia, tylną i przyśrodkową, 2. przednią, tylną i boczną
jakie więzadło przebiega w zatoce stępuskokowo-piętowe międzykostne
jakie nerwy powstają z pęczka tylnego splotu ramiennegon. promieniowy i n. pachowy
co ogranicza tabakierkę anatomiczną i co ona zawieraśś. mm. prostowników kciuka długiego i krótkiego i odwodziciela długiego kciuka, k. łódeczkowata i czworoboczna większa, 2.t. promieniowa i żyły
gdzie uchodzi ż. odpromieniowa, a gdzie ż. odłokciowado ż. pachowej, do ż. ramiennej
mięśnie wyniosłości przyśrodkowej stopymm. odwodziciel i przywodziciel palucha i m. zginacz krótki palucha
n. łydkowysural n. ( powstaje z połaczenia nn. skórnych łydki bocznego i przyśrodkowego- od n. strzałkowego wspólnego i n. piszczelowego)
mięśnie wyniosłości bocznej stopym. odwodziciel, przeciwstawiacz i zginacz krótki palca małego
co unerwia mięśnie wyniosłości przyśrodkowejn. podeszwowy boczny
jakim stawem jest staw goleniowo-skokowyzawiasowym
jakie stawy tworzą staw poprzeczny (Choparta)staw skokowo-łódkowy i piętowo-sześcienny
na jakie stawy dzieli się staw skokowy dolnyprzedni czyli skokowo-piętowo-łódkowy, i tylny czyli skokowo-piętowy
jakie głowy posiada m. przywodziciel palucha skośną i poprzeczną
przez co jest wytwarzana maź stawowaprzez błonę maziową wypełniającą jamę stawową torebki
staw zawiasowyginglymoid joint
ograniczenia kanału pachwinowegood przodu-ś.m.skośnego zewnętrznego, od tyłu-powięź poprzeczna, od dołu-w. pachwinowe, od góry- dolny brzeg m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha
gałęzie długie splotu lędźwiowegon. biodrowo-podbrzuszny, n. biodrowo-pachwinowy, n. skórny boczny uda, n. udowy, n. płciowo-udowy, n. zasłonowy
ograniczenia trójkąta udowegowięzadło pachwinowe, m. krawiecki, m. przywodziciel długi, kanał przywodzicieli
co przebiega w dole biodrowymnaczynia i nerw udowy
gdzie uchodzi żyła odstrzałkowado ż. podkolanowej
co ogranicza w. krzyżowe przednieruch goleni do przodu obrót do wewnątrz
co przyczepia się w polach międzykłykciowych k. piszczelowejwięzadła krzyżowe
przez co jest unerwiony m. obły większynn. podłopatkowe i n. piersiowo-grzbietowy
jakie brzegi ma strzałkaprzedni, tylny i miedzykostny
gałęzie t. pachowejt.piersiowa najwyższa, t.piersiowo-barkowa, t.piersiowa boczna, t. podłopatkowa, t. okalająca ramię przednia i tylna,
jaki to jest staw Lisfrancastawy stępowo-śródstopny
ograniczenia pierścienia udowego głębokiegood str górno-przedniej-więzadło pachwinowe, boczne- ż.udowa, przyśrodkowo-w. rozstępowe, od str. dolno-tylnej-grzebień k. łonowej
co może ulec uszkodzeniu podczas złamania k. ramiennej 1. w obrębie nasady, 2. trzonu, 3. końca dalszego1. n. pachowy i n. krwionośne, 2. n. promieniowy i t. ramienna, 3. n. łokciowy
jak przebiegają struktury w dole łokciowym od przyśrodka w bokż. odłokciowa, n. pośrodkowy, t. ramienna, n. promieniowy, żyła odpromieniowa
co przechodzi przez otwór kulszowy większy w części 1. nadgruszkowej, 2. podgruszkowej1. naczynia i nerwy pośladkowe górne, 2. n. skórny tylny uda, n. kulszowy, n. sromowy, nerw i naczynia pośladkowe dolne, naczynia sromowe wewnętrzne
zawartość otworu kulszowego mniejszegot. i ż. sromowa wewnętrzna, n. sromowy
nerw łydkowysural n.
nerw udowo-goleniowysaphenous n.
jakim stawem jest staw promieniowo-nadgarstkowykłykciowym/ condylar joint
od czego odchodzą nn. skórne tylne ramienia i przedramieniaod n. promieniowego
co unerwia gł. głęboką m. zginacza krótkiego kciuka i m. przywodziciel kciukan. łokciowy
gałąź jakiego nerwu przebija mięsień odwracaczg. głęboka n. promieniowego
memorize

Recent badges