Create
Learn
Share

Kommunismaj Esperantoj Vortoj

rename
alexoniate's version from 2017-01-24 20:37

Lesson

Question Answer
fabriko, fabrikoj, fabrikon, fabrikojnfactory (-ies)
kamparo, kamparoj, kamparon, kamparojncountryside (-s)
minejo, minejoj, minejon, minejojnmine (-s)
pretigas, pretigi, pretigis, pretigos, pretiguto prepare
vivas. vivi, vivis, vivos, vivuto live
vero, veroj, veron, verojntruth (-s)
socia, sociaj, socian, sociajnsocial
venkas, venki, venkis, venkos, venkuto win
solidaro, solidaroj, solidaron, solidarojnsolidarity
lima, limaj, liman, limajnbordering
baro, baroj, baron, barojnbarrier (-s)
memorize