Create
Learn
Share

Kngf enkelletsel goede

rename
anatomyjunk's version from 2017-03-25 15:39

Section

Question Answer
Hoe lang duurt de onstekingsfase bij een enkelletsel?0 tot 3 dagen
Noem 4 behandeldoelen bij de onstekingsfase van een enkelletselReductie van pijn, Reductie zwelling, circulatieverbetering en bevorderen van de partiële belasting.
Wat is belangrijk om aan de patiënt voor te lichten bij de onstekingsfase van een enkelletsel?- Verstrek informatie over de aard en de ernst van het enkelbandletsel en het te verwachten normale herstel.
Noem 4 adviezen voor de patient bij de onstekingsfase van een enkelletsel?- Adviseer rust te nemen en de voet hoog te leggen, en indien gewenst, een koudeapplicatie toe te passen (15 tot 20 minuten, 1 tot 3 maal daags). - Adviseer te belasten op geleide van de pijn, eventueel met elleboogkrukken. - Adviseer ontlastende maatregelen te nemen op het werk (zitten, voet hoog leggen); adviseer indien belasting niet voorkomen kan worden, eventueel niet te werken. - Adviseer, in afwachting van het verdere herstelproces, voorlopig niet te sporten.
Welke oefening kan je met de patient bij de onstekingsfase van een enkelletselen wat bevorder je hier bij ?- Laat de patiënt, binnen de pijngrens, de voet en tenen bewegen, teneinde de circulatie te bevorderen.
Hoe lang duurt de Proliferatiefase bij een enkelletsel?4 tot 10 dagen
Wat zijn de 3 behandeldoelen bij de Proliferatiefase van een enkelletsel?Herstel van functies en activiteiten en opbouw van de belasting.
Wanneer wordt er een symmetrisch looppatroon verwacht bij een enkelletsel?4 tot 10 dagen
Noem 2 adviezen die je kan geven bij een patient in de Proliferatiefase?- 1.Adviseer te lopen op geleide van de pijn, eventueel met elleboogkrukken. Stimuleer symmetrische belasting en actieve afwikkeling van de voet steeds meer, maar voorkom toename van de ontstekingssymptomen zoals pijn en zwelling. Na 4 tot 10 dagen wordt een symmetrisch looppatroon mogelijk geacht. - 2.Adviseer de werkzaamheden te hervatten zodra normale afwikkeling mogelijk is, of in overleg met de werkgever (alsnog) ontlastende maatregelen te nemen.
Wat kan je met de patient oefenen ter bevordering van het herstel in de Proliferatiefase van een enkelletsel?- Oefen de beweeglijkheid (inclusief dorsale flexie), actieve stabiliteit, coördinatie en het lopen. Let op een zo functioneel mogelijke belasting van de enkel tijdens de adl. - Laat (maximale) sporters met vervangende arbeid starten om de conditie en/of de spierkracht op niveau te houden.
Hoe lang duurt de vroege remodelleringsfase bij een enkelletsel?11 tot 21 dagen
Noem 4 behandelldoelen de vroege remodelleringsfase bij een enkelletsel?Verbeteren van de spierkracht, de actieve (functionele) stabiliteit, de beweeglijkheid en het verplaatsen (lopen, hardlopen en traplopen).
Wat is belangrijk om voortelichten bij een patient de vroege remodelleringsfase bij een enkelletsel?- Verstrek informatie over mogelijke preventieve maatregelen (tape of brace) bij het hervatten van zwaardere belasting zoals (risicovolle) werkzaamheden en/of sportieve activiteiten. - Beoordeel of het (sport)schoeisel geschikt is voor de desbetreffende sport en ondergrond; indien nodig aanpassingen voorstellen.
Wat kan je met patient oefenen op het gebie van functies en activiteiten in de vroege remodelleringsfase bij een enkelletsel- Oefen evenwicht, spierkracht, beweeglijkheid en verplaatsing. Streef naar een symmetrisch looppatroon. - Train de dynamische stabiliteit. Begin, zodra de belastbaarheid dit toelaat met actief belaste oefeningen, voornamelijk gericht op evenwicht en coördinatie. Voer de moeilijkheidsgraad en de belasting progressief op (op geleide van functionele stabiliteit, mits er geen zwelling ontstaat): van statische naar dynamische en van partieel belaste naar volledig belaste oefeningen, van enkelvoudige oefeningen naar functionele oefeningen met dubbeltaken en oefeningen op verschillende ondergronden, en daarnaast van cyclische naar niet-cyclische (abrupte en onregelmatige) bewegingen. - Geef huiswerkoefeningen: instructies hierover vormen een essentieel onderdeel van de behandeling
Hoe lang duurt de late remodelleringsfase bij een enkelletsel?-3 tot 6 weken
Wat zijn de behandeldoelen in de late remodelleringsfase bij een enkelletsel?Bevorderen van de regionale belastbaarheid, van loopvaardigheden en traplopen en vaardigheden die nodig zijn op het werk c.q. bij huishoudelijke taken en bij sportbeoefening.
Wat kan je met patient oefenen op het gebied van functies en activiteiten in de late remodelleringsfase bij een enkelletsel?- Oefen de coördinatie bij het uitvoeren van vaardigheden (huppen, springen enz.) - Stel een oefenschema op met als einddoel de normale belasting, dit is de gebruikelijke belasting van vóór het trauma, inclusief sport. - Zorg voor een progressieve opbouw van de belasting met behulp van statische naar dynamische oefeningen en van selectieve oefeningen naar functionele oefeningen met dubbeltaken en oefeningen op verschillende ondergronden, en daarnaast van cyclische naar niet-cyclische (abrupte en onregelmatige) bewegingen, totdat een normale belasting is bereikt. - Zet het oefenen ter bevordering van de coördinatie in uiteenlopende situaties voort totdat de gestelde einddoelen zijn bereikt. - Geef huiswerkoefeningen: instructies hierover vormen een essentieel onderdeel van de behandeling.
memorize