Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Klatka piersiowa

rename
annasleszycka's version from 2018-06-05 20:31

Section

Question Answer
1. Podaj przyczepy mięśnia zębatego przedniegoP. 10 przyczepów na zew. pow. 9 górnych żeber, K. brzeg przyśrodkowy łopatki
memorize

 

Question Answer
2. Co tworzy powierzchnię przeponową serca?
memorize

 

3. Części łuku kręgowego

 

Question Answer
4. Gałęzie, którego nerwu przechodzą przez otwór żyły głównej?n. przeponowy prawy
5. Wnęka płuca prawego – opisać co przechodziwejście oskrzela nadtętniczego, ujście żył płucnych prawej i lewej, wejście tętnicy płucnej prawej, tętnice oskrzelowe
6. Pokazać naczynia tworzące żyłę ramienno-głowowąż. podobojczykowa i ż. szyjna wewnętrzna
7. Pokazać struktury uchodzące w korzeń płucaOskrzele główne prawe lub lewe, Tętnica płucna, żyły płucne – górna i dolna, tętnicze gałęzie oskrzelowe, żyły oskrzelowe, Węzły chłonne oskrzelowo-płucne, węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe górne i dolne, Splot płucny utworzony przez gałęzie nerwu błędnego, gałęzie pnia współczulnego i gałęzie nerwu przeponowego.
9. Pokazać nerw biegnący od przodu od korzenia płucan. przeponowy
memorize

 

Question Answer
12. Szczeliny płuca prawegoskośna pozioma
13. Największy zachyłek opłucnejżebrowo-przeponowy
14. Przez co unaczyniony jest węzeł zatokowo-przedsionkowygałąź węzła zatokowo-przedsionkowego od t. wieńcowej prawej
15. Od jakiego naczynia odchodzą tętnice wieńcowe?od aorty wstępującej
16. Od czego odchodzi tętnica piersiowa wewnętrzna?od t. podobojczykowej
17. Gdzie leży mięsień brodawkowaty przegrodowy?w przyśrodkowej części komory prawej
18. Powierzchnie żebra2 pow. stawowe na głowie żebra, pow. stawowa guzka żebra, pow. zewnętrzna i wewnętrzna trzonu żebra,
19. W którym płucu jest oskrzele nadtętncze?prawym
memorize
22. Co oddziela przedsionki od komór wewnątrz i na zewnątrz?
Question Answer
23. Powierzchnie płucaboczna i przyśrodkowa ( żebrowa i śródpiersiowa)
25. Pokazać naczynie od którego odchodzi gałąź okalającat. wieńcowa lewa
27. Wskazać naczynie do którego uchodzi żyła nieparzystaż. główna górna
28. Od czego odchodzą tętnice płucneod pnia płucnego
memorize
31. Struktury schodzące z śródpiersia górnego do tylnego ; aorta, przełyk, n. błędny, pień współczulny, przewód piersiowy,
Question Answer
32. Co unerwia przywspółczulnie serce?n. błędny
34. Nerw splotu szyjnego unerwia jaki mięsień klatki piersiowej?przeponę
35. Naczynia odprowadzające krew odżywczą z sercaaorta
36. Pokaż i nazwij wcięcia na rękojeści mostkawcięcie szyjne, wcięcie obojczykowe, wcięcie dla 1 żebra
37. Która część płuca tworzy języczek?płat górny
38. Co tworzy kąt mostka?spojenie rękojeści z trzonem mostka
39. Nazwij strukturę która zawiera płatek przegrodowyzastawka trójdzielna =przedsionkowo-komorowa prawa
42. Unerwienie przywspółczulne płucan. błedny
43. Połączenia żeber z kręgamistawy głów zeber i stawy żebrowo-poprzeczne, w. promieniste głowy żebra, w. śródstawowe głowy żebra, ww. żebrowo-poprzeczne, w. guzka żebra,
44. Struktura kończąca się na poziomie przejścia śródpiersia górnego w dolnełuk aorty?
45. Guzki, bruzdy 1 żebraguzek m. pochyłego przedniego, bruzda t. podobojczykowej, brudna ż. podobojczykowej, miejsce przyczepu m. pochyłego środkowego
47. Pokaż mięśnie wdechowe pomocniczem. pochyłe szyi, m.mostkowo-obojczykoww-sutkowy, m. zębaty przedni, mm. piersiowy większy i mniejszy, m. najszerszy grzbietu, m. podobojczykowy, m. zębaty tylny górny
48. pokaż i nazwij miejsce, gdzie znajduje się węzeł zatokowo-przedsionkowyściana prawego przedsionka, pomiędzy ujściem ż. głównej górnej a grzebieniem granicznym
49. pokaż i nazwij strukturę gdzie biegnie żyła wielka sercabruzda międzykomorowa przednia
memorize

 

Question Answer
55. do czego przyczepia się m.piersiowy większyP1 przyśrodkowa cz. obojczyka ( cz. obojczykowa), 2.pow. przednia mostka i chrząstki żeber prawdziwych ( cz. mostkowo- żebrowa), 3. blaszka przednia pochweki m. prostego brzucha ( cz. brzuszna), K. grzebień guzka większego k. ramiennej
memorize

 

56. jaka węwnątrzosierdziowa część dużego naczynia znajduje się w śródpirsiu środkowym
57. co unerwia przywspółczulnie serce
58. gdzie uchodzi żyła piersiowa węwnętrzna
59. wskazać i nazwa otwór pomiędzy odnogami przepony
60. ograniczenia zatoki skośnej
61. co unerwia opłucną ścienną śródpiersiową
62. co łączy więzadła żółte
63. co odchodzi od łuku aorty
64. przyczep mięśnia najszerszego grzbietu
65. co odchodzi najbardziej na prawo od łuku aorty
66. z czym łączy się bezpośrednio głowa żebra
67. co dzieli się na oskrzele główne lewe i prawe
68. co odchodzi od prawej zatoki w opuszczce aorty
69. wytwory mieśniówki podłużenj komór serca
70. podział pnia ramienno-głowowego
71. co łączy wyrostki stawowe górne i dolne
72. gdzie jest krezka płuca
73. od czego odchodzi III t.międzyżebrowa tylna
74. narządy w warstwie narządowej górnej
75. co oddzila plat gorny i dolny w płucu lewym
76. struktury w korzeniu płuca prawego
77. elementy żebra
78. jaki nerw unerwia osklepek opłucnej
79. gdzie znajduje się weżeł przedsionkowo-komorowy
80. co oddziela komorę lewą od prawej
81. jakiej tętnicy jest gałąż okalająca
82. co znajduje się w ujściu przedsionkowo-komorwym lewym
83. przyczep końcowy mięśnia zębatego przedniego
84. co tworzy łuk kręgu,