Create
Learn
Share

Klatka g.j

rename
annasleszycka's version from 2018-06-13 14:29

Section

Question Answer
wokół czego owija się n. krtaniowy wsteczny lewy, a wokół czego prawyłuk aorty, t.podobojczykowa
do jakich węzłów odpływa chłonka z płucdo tchawiczych, płucnych, tchawiczo-oskrzelowych górne i dolne, oskrzelowo-płucnych
gdzie się osłuchuje zastawkę aortyw 2 międzyżebrzu, w linii mostkowej prawej
gdzie się osłuchuje zastawkę dwudzielną5 międzyżebrze, 1,5 cm w prawo od linii środkowo-obojczykowej lewej.
gdzie się osłuchuje zastawkę trójdzielnąpo prawej stronie mostka, w miejscu przyczepu V i VI chrząstki żebrowej
gdzie się osłuchuje zastawkę pnia płucnegow 2 międzyżebrzu, w linii mostkowej lewej
gałęzie końcowe pnia żebrowo-szyjnegot. szyjna głęboka, t. międzyżebrowa najwyższa
gałezie pnia tarczowo-szyjnegot. tarczowa dolna, t.nadłopatkowa, t. poprzeczna szyi i czasem t. szyjna wstępująca
przez co są unerwione mm. międzyżebroweprzez gałęzie brzuszne nn. rdzeniowych
pole bezwzględnego stłumienia sercaprzyczep mostkowy 4 żebra lub 4 przestrzeń międzyżebrowa, 6 chrząstka żebrowa,
pole względnego stłumienia sercagórny brzeg 3 żebra, 5 przestrzeń międzyżebrowa, szerokość palca od prawego brzegu mostka
nad jakim mieśniem jest rozpięte w. łukowate bocznem. czworoboczny lędźwi
co unaczynnia gruczoł sutkowyt. piersiowa boczna i wewnętrzna, tt. międzyżebrowe
gdzie znajduje sie rzut zastawki pnia płucnegow miejscu połączenia 3 chrząstki źebrowej z mostkiem
co powodują włókna przywspółczulne w płucachzwężenie oskrzeli, rozszerzenie naczyń
Rozdwojenie tchawicy (tracheal bifurcation) znajduje się na wysokościtrzonu kręgu Th4-Th5 (co odpowiada II-III przestrzeni międzyżebrowej).
która tętnica wysyła gałąź do węzła zatokowo-przedsionkowegot. wieńcowa prawa
gałęzie końcowe t. piersiowej wewnętrznejt. mięsniowo-przeoponowa / musculophrenic a. i t. nabrzuszna górna / superior epigastric a.
mięśnie pomocnicze wdechowemm. pochyłe szyi, m. m-o-s, m. zębaty przedni, m. zębaty tylny górny, mm.piersiowe większy i mniejszy, m. najszerszy grzbietu ( również pomocniczy wydechowy), m. podobojczykowy
Zastawkę dwudzielną (mitral valve) osłuchujemy2cm powyżej tzw. uderzenia koniuszkowego
jakie gałęzie oprócz końcowych oddaje t. piersiowa wewnętrznaśródpiersiowe, grasicze, oskrzelowe, t. osierdziowo-przeponową, mostkowe, przeszywające, międzyżebrowe przednie
do jakich węzłów odpływa chłonka z gruczołu sutkowegopachowych, międzyżebrowych tylnych, mostkowych ( międzyżebrowych przednich), miedzypiersiowych
kąt żylny to połączeniez. szyjnej wewnętrznej i ż. podobojczykowej
z czego składa się krążek międzykręgowyz pierścienia włóknistego/ fibrous ring i jąder miażdżystych/nucleus pulposus
co unerwia m. najszerszy grzbietun. piersiowo-grzbetowy
co unerwia m. zębaty przednin. piersiowy długi
jakie włókna biegną w korzeniach brzusznych nerwów rdzeniowych, a jakie w grzbietowychruchowe i współczulne i przywspółczulne, a w grzbietowych czuciowe
gdzie leży część powierzchowna, a gdzie głęboka splotu sercowego1. w miejscu wklęsłego brzegu łuku aorty i miejscem podziału pnia płucnego, 2.miedzy aortą, a żyłami płucnymi
co tworzy nerw międzyżebrowo-ramiennygałąź skórna drugiego ( czasem i trzeciego) n. międzyźebrowego
na wysokości jakich żeber leży gruczoł sutkowy3-6
zbiornik mleczuchyle cistern
pomiędzy jakimi strukturami znajduje się cieśń aortypomiędzy w. tętniczym a odejściem t. podobojczykowej lewej
węzeł zatokowo-przedsionkowysinu-atrial node
gdzie znajduje się węzeł przedsionkowo-komorowy i gdzie dzieli się na dwie odnogi1. w cz. mięśniowej przegrody międzykomorowej, 2. w cz. błoniaste przegrody międzykomorowej
jakie są warstwy mięśniowe ściany serca i która wytwarza wir sercawewnętrzna podłużna, środkowa okrężna i zewnętrzna skośna i to ona wytwarza wir serca
gdzie najczęściej gromadzi się płyn w jamie opłucnowejw zachyłku żebrowo-przeponowym
jak działają włókna przywspółczulne na serce i naczynia sercoweprzyspieszają akcję serca i zwężają naczynia wieńcowe
opłucnapleura
jakie są 3 najdłuższe nerwy trzewne piersiowenn. trzewne większy, mniejszy i najniższy
memorize