Create
Learn
Share

Kesalahan T

rename
cujejazi's version from 2015-08-03 08:09

Section 1

Question Answer
profesin
profesiony
garudan
geroday
mestikay
mustikan
chemoterapin
kemoterapiy
portraitn
portrety
aiskrimy
ais krimn
mengeklipn
mengklipy
payu dara n
payudaray
keMalaysiaann
kemalaysiaany
burung kakak tua n
burung kakaktuay
sistem siarayan
sistem siar raya y
memorize

Section 2

Question Answer
pontianakn
puntianaky
leukimian
leukemiay
lagendan
legenday
adakalay
ada kala n
sekaligusn
sekali gus y
sesiapa punn
sesiapapun y
was wasn
kuey tiown
Insya Allahn
hajjahn
Insy-Allahy
kuetiauy
waswasy
kontingenn
bersuhabatn
bersubahaty
kontinjeny
memorize

Section 3

Question Answer
spesiswrong
spesiescorrect
kolestrolwrong
kolesterolcorrect
gangsterismwrong
gengsterismecorrect
anti vandalismewrong
antivandalismecorrect
penguatkuasa wrong
penguat kuasa correct
interview wrong
interviucorrect
mesin ganwrong
mesingancorrect
wusyucorrect
wushuwrong
meng-emelkanwrong
meng-e-melkancorrect
membelenguwrong
membelenggucorrect
Olympikwrong
Olimpikcorrect
memorize

Section 4

Question Answer
tengahharitengah hari
binggungbingung
rangguprangup
faksimilefacsimile
alam semulajadi alam semula jadi
termanggutermangu
lenslensa
tauhutaufu
semalaysiase-Malaysia
keIndonesiaankeindonesiaan
perkaranganpekarangan
memperlahanmemperlahankan
temu janjijanji temu
seni mempertahankan diriseni pertahanan diri
beberapa ahlibeberapa orang ahli
warna cerahwarna terang
terpedayaterperdaya
ke dua ke-dua
ulangtahunulang tahun
kecederaan parahcedera parah
tetesantitisan
menghadap mslhmenghadapi mslh
di antaraantara
gotong royong gotong-royong
memorize

Section 5

Question Answer
permetn
bio-teknologin
permity
bioteknologiy
mengelasifasikann
mengklasifiasikany
beli belahn
beli-belahy
kau tulisn
kautulisy
cap mohory
cop mohorn
mengecapy
mengecopn
citarasan
cita rasay
skuasi n
skuasyy
memorize