Create
Learn
Share

Kennspieren

rename
anatomyjunk's version from 2017-09-18 14:59

Section 1

Question Answer
Welke spieren innerveren c1 en welke beweging maken zem. rectus capitis anterior m. rectus capitis lateralis mm. scaleni- Nekflexie
Welke spieren innerveren c2 en welke beweging maken zem. obliquus capitis superior m. rectus capitis posterior minor m. rectus capitis posterior major m. sternocleidomastoideus- Rotatie van het hoofd
Welke spieren innerveren c3 en welke beweging maken zem. trapezius pars descendens m. levator scapulae -Elevatie schouder
Welke spieren innerveren c4 en welke beweging maken zeDiafragma m. trapezius mm. rhomboideip- Elevatie schouder + Retractie
Welke spieren innerveren c5 en welke beweging maken zem. deltoideus m. supraspinatus- Abductie schouder
Welke spieren innerveren c6 en welke beweging maken zem. biceps brachii m. extensor carpi radialis- Flexie elleboog + extensie pols
Welke spieren innerveren c7 en welke beweging maken zem. triceps brachii caput longum m. flexor carpi radialis m. opponens pollicis- Extensie elleboog + flexie pols
Welke spieren innerveren c8 en welke beweging maken zem. adductor pollicism. abductor digiti minimi m. extensor pollicis m. flexor carpi ulnaris m. extensor carpi ulnaris- Adductie duim + abductie pink
Welke spieren innerveren th1 en welke beweging maken zem. interossei palmares m. interossei dorsales m. adductor digiti minimi- Adductie duim + abductie pink
Welke spieren innerveren th2-th12 en welke beweging maken zem. intercostales externus m. intercostales internus- Beweging van de ribben
Welke spieren innerveren L1 en welke beweging maken zem. iliopsoas- Flexie heup
Welke spieren innerveren L2 en welke beweging maken zem. iliopsoas mm. adductores m. rectus femoris m. vastus medialis- Adductie heup
Welke spieren innerveren L3 en welke beweging maken zem. quadriceps femoris- Extensie knie
Welke spieren innerveren L4 en welke beweging maken zem. tibialis anterior- Dorsaalflexie voet
Welke spieren innerveren L5 en welke beweging maken zem. gluteus medius m. extensor hallucis longis m. extensor digitorum brevis- Extensie hallux
Welke spieren innerveren S1 en welke beweging maken zem. triceps surae mm. peronei- Op tenen lopen + heffen laterale voetrand
Welke spieren innerveren S2 en welke beweging maken zem. gluteus maximus m. triceps surae- Extensie heup + op tenen lopen
memorize

Section 2

Question Answer
welke hoogte zit de plexus cervicalesC1-C4
welke hoogte zit de plexus brachialisC5-Th1
welke hoogte zit de plexus nn.intercostalesTh1-Th2
welke hoogte zit de plexus lumbalisTh12-L4
welke hoogte zit de plexus sacralisL5-S4
welke hoogte zit de plexus coccygeusS5-C02
Door welke segmenten loopt de N.cutaneus femoralisL1-L2
Door welke segmenten loopt de N.ObturatoriusL2-L4
Door welke segmenten loopt de N.FemoralisL1-L4
Door welke segmenten loopt de N. Gluteus SuperiorL4-S1
Door welke segmenten loopt de N.Gluteus InferiorL5-S2
Door welke segmenten loopt de N.IschiadicusL4-S3
Door welke segmenten loopt de N.TibialisL4-S3
Door welke segmenten loopt de N.FibularisL4-S2
Door welke segmenten loopt de N.cutaneus femoris posteriorS1-S3
memorize

Section 3

Question Answer
Door welke segmenten en spieren loopt de N.RadialisC6-Th1
Door welke segmenten en spieren loopt de n. ulnarisC8-TH1
Door welke segmenten en spieren loopt de n.medianusC6-TH1
Door welke segmenten en spieren loopt de N.axillarisC5-C6
Door welke segmenten en spieren loopt de N.MuscolocutaneusC5-C7
memorize