Create
Learn
Share

Kémia

rename
bisazehe's version from 2016-09-29 15:59

Section 1

Question Answer
magerőnukleonok között működő erős vonzó hatás
nukleonaz atommagot felépítő részecskék
radioaktív elematomjaik nem stabilisak, külső hatás nélkül elbomlanak, és radioaktív sugárzás közben más atommagokká alakulnak át
izotópatomegy elem azonos rendszámú, de eltérő tömegszámú atomojai
anyagmennyiségAvogadro-állandó 1 mol -> 6*10^23 db atom
moláris tömeg1 mol atom tömege
memorize

Section 2

Recent badges