Create
Learn
Share

Kbg5

rename
syokbe2's version from 2017-04-20 13:05

Section

Question Answer
inf. bel ağrısı özelliği değilistirahatle düzelme
yüksek kortikal fonk. değildirduygusal zeka
parkinson belirtisi değilkore ve basilismus
duyu tanıyamamaagnozi
57 yaşında sol MCA problemsola doğru
sağ hemparezi, sol deviasyon gözover myomu
yanlış eşleştirmera----anti ds DNA+
yanlış eşleştirmealt eks. asimetrik mono-oligoartrit ve sakroiletit---ra
yazıyı okuyamamaaleksi
kore'de lezyon neredebazal ganglion
ortopedi anlamıdüz çocuk
kırığın tanımıyumuşak doku hasarı ve kemik bütünlüğü bozulması
tv'de kendini görme filan referans sanrısı
hırkayı kedi sanmailizyon(?)
hareket bozukluğu değildirendiferans
uyku öncesi halüsinasyonhipnopompik halüsinasyon
kompartman sendromuyla ilg. yanlışsirküler alçı yapılır
alçılama tekniği ile ilg. yanlışsıkıca sarılır
willis poligonunda bulunmazanterior inferior serbellar arter
kuvvetli uyaran gerekir ve emirleri uygulayamazstupor
intrakranial koma sebebidirabse
febril konvülzyonda epilepsi için risk faktörü değildirerkek cinsiyet
subdural hematom nedeniorta menangial arter yırtılması
muskular distrofide pozitif işaretgowers
disdiadokinezi ve hipotoni olan hastada lezyon neredeserebellum
kas gücü 3 altı olan asia sınıflandırmasıgrade c
doğumsal kalça çıkığı riskini arttırmazilk doğum(?)
metopik sinositoz sonucu nolurtrigonosefali
36 yaşında ev hanımı sabah kalkınca rahtlıyor ama sağ bilek ve bilateral diz eklemi ağrı ve şiş var filankronik inf. simetrik oligoartrit
36 yaşındaki bayan sorusunda ne istenmezaso
36 yaşında kadın sorusunda ayırıcı tanıda yer almayan gut
en az spesifik romotolojik bulguartralji
monoartritte ilk akla gelen septik artrit
akut faz reaktanı değildir albumin
ra ile ilgili yanlıştırrf buna spesifiktir
polimyaljia romatika hastasında ani körlüktemporal artreitis
spondioloartropatide rol alan hla b27
psikiyatri muaynesinde genel durum için kullanılmazkullandığı ilaçlar
yüz ifadesi ve davranışardan saptanan muayne bulgusuduygulanım
el kol hareketlerinin eşlik ettiği yüksek sesli konuşmalogore
en kötü prognozlu primer beyin tmg.multiforme
2.motor bulgu değil spastik paralizi görülür/babinsky bulgusu/eksansör taban cildi refleksi
hifema nedirön kamarada kanın çökelmesi
hipopiyon nediriltihap çökelmesi
var olan bozukluğu testin görebilme ihtimali nedirduyarlılık
doğumsal kalça çıkığı tanısında kullanılmazharrison
konjenital el deformitesidirklinodaktili
omurganın içe eğilmesilordoz
çocukta en sık görülen konjenital eks. deformitesipes ekino varus
ra için spesifik göstergeanti-ccp
ra'da tutulan eklemlerel ayak küçük eklemler
ateşle artan ateş geçince düzelen hastalıkerişkin still hastalığı
inflamatuar bel ağrısı göstergesidirlokösit>2000
kardinal bulgular nelerdirtumor-dolor-rubor-kolor
artritle ilgili yanlıştıreklem ağrısı demektir
vertebra incelemesinde kullanılan test schober
artritin kronik olması için geçmesi gereken süre6 hafta
tırnakta noktalanma distrofi yapan artritpsoriatik artrit
yaşlıda düşmeye bağlı en sık görülen kırıkpelvis kırığı
paraparazi nedirsimetrik alt eks. güçsüzlüğü
göreceli bacak kısalığı yapan hastalıkdoğumsal kalça displazisi
muscular tortikollis hangi kas kontrakturu sonucu gelişirscm
4 yaşında kız gün içinde durmalar yaşıyor nolmuş bu kızcağzaabsans
1.motor bulgu değildirfasikülasyon
diz eklemi muayne testi değildirfabare
kültürel gerçekle uyumsuz yanlış inançsanrı
akut monoartritte ilk yapılanartrosentez
vaskülitte dokuda görülmesi gereken en önemli bulgupolimorf nüveli lökositlerin invazyonu
serebellar sistem bulgusu değildiratoni/hemiparazi/hemikore/güç kaybı
sjögren özelliği değildirhipogamaglobulinemi
spondiloartropatide görülen ekstra artiküler lezyonlardan değildirlivedo reticularis
vertebranın yana eğilmesi nedirskolyoz
100'den geriye 7şer sayma neyi ölçerdikkat
ra'da eklem tutulum paternikronik-infalmatuar-simetrik-poliartrit
intrakraniel koma nedeni değildirhiponatremi
cerebellumun foramen magnumdan servikal kanala geçmesichiari 2 malformasyonu
nontravmatik kanamanın en sık nedenianevrizma
ftr ortamla ilgili yanlış olanwc'nin seramik olması
inf. bel ağrısı ile ilgili yanlış olan30 dkdan kısa bel ağrısı
yetişikinde en sık görülen primer sss tmglioblastom
omuz eklemi ile ilgili test neer
puerperium ne demekdoğum sonrası 6 hft
ortopedi ve travmatoloji ne ile ilgilenmezmandibula kırığı/temporomandibular eklemin artrit nedenli iltihaplanması
starwarsçı çocukbizzare hezeyan
şizofreni negatif bulgu olmayan halüsinasyon
L5 nerenin duyusunu alırbacak dış kısım
psikiyatrik durum değildiraşırı rüya görme
üriner retansiyonu olan çocuk lezyon nerdespinal cord
stereotaktik cerrahi endikasyonu değildira-v malfarmasyon,vasküler patoloji
hiperkinetik bozukluk değildirbradikinezi
a.vertebralislerin oluşturduğu artera.basillaris
kuğu boynu hangi hastalıkta görülürra
kafa travmasında yapılması sakıncalı olan işlemdekstroz sıvı vermek
atasözü ve deyim kullanan delinin problemisoyutlama
basit febril nöbetle ilgili doğrudurjenaralize tonik-klonik nöbettir
febril nöbetin tekrarlaması için risk faktörüdürhastanın 6 aylık olmasıdır
skolyoz ile ilg yanlıştırlumbal bölgedeki rotasyon belirgindir
sle hastası proteinüri ile gelmiş ilk napcazidrar testi iste 24 saat takip et
glaskow 9 ise derece neorta şiddetli
epidural kanama ile ilgili hangisi doğrudurbir santimden kalınsa cerrahi yapılır
stereotaktik endikasyonu yokturvasküler malformasyondan biyopsi alınması
hangi ilişki yanlıştırmetopik sinositoz-brakiosefali
50 yaş üstü en sık menejit etkenis.pneumonia
aşırı motor aktivite nedirhiperkinezi
trisiklik olmayan a.d.paroksetin
ssri içinde en belirgin kesilme sendromu yapan ilaçparoksetin
psikiyatrik has. taklit eden hastalıkms
özürlülük ile sonuçlanan durumsol hemipleji
lombel mobilite değerlendirmede kullanılırdüz bacak kaldırma
ra'da elde görülmezbouchard nodülleri
haberden noldülleri nerde görülürdistal interfalangal eklem
kalça eklem patolojisini gösterir faber testi
eklem kökenli olmayan bel ağrısı özelliğitüm yönlere harekette ağrı
spondiloartropatide en sık görülen paternkronik asimetrik alt ekstremite oligoartriti
kas lifleri ile ilgili doğrudurçekirdek ortadadır
anamnez ile tanı koyulurmigren
ekstrapiramidal sistem hastalığı değildirms
memorize