Create
Learn
Share

karkówka 3

rename
anusia111599's version from 2016-10-17 08:53

Section 1

Question Answer
The three pictures showtrzy zdjęcia pokazują
The three pictures focus ontrzy zdjęcia skupiają się na
the three pictures illustratetrzy zdjęcia ilustrują
picture X is attractive, butzdjęcie X jest atrakcyjne, ale
picture X looks interesting, butzdjęcie X wygląda interesująco, ale
Picture X is more... than the other pictureszdjęcie X jest bardziej... niż inne zdjęcia
Picture X isn't as... as the other pictures.zdjecie X nie jest tak... jak inne obrazy.
memorize

Section 2

Question Answer
I think the best option would be picture X becauseMyślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zdjecie X, ponieważ
I prefer picture X because
memorize