Create
Learn
Share

Kar, thorax, nevro og generell kirurgi

rename
aramfare's version from 2016-07-27 10:09

Section

Question Answer
Tegn til iskemisk smerte 5PPain. Pallor. Paleness. Pulsless. Paresthesia. Poikilometri.
Aterosklerose risikofaktorer DR. HHAIDM. Røyking. Hypertensjon. Hyperlipidemi. Alder. Inaktivitet.
Fontain klassifikasjon I. Ingen symptomer. II. Claudicatio (< 200m eller > 200 m). III. Iskemiske hvilesmerter. IV. Iskemisk sår eller gangren.
Hvordan utføre (Arm Ankel Index = AAI)BT i overex, høy over brachial a. blås opp til ingen pulsering høres, blås ut og skriv ned måling. Blodtrykk i legg, hør på ADP og ATP samme måt, ta størst måling her.
AAI kalkuleringUnderex sBT / Overex s BT = AAI
AAI referanse områder0,9-1,3 = Normal. > 1,3 = inkompressibl arterier (trombose..etc). < 0,9 = perifer kar sykdom --> 0,7-0,9 mild. 0,4-0,7 moderat. < 0,4 alvorlig
Iskemisk kar diagnostikkCRT = 2-3 s. 6P. Lab. AAI. MR.angiografi
Iskemisk karsykdom behandlingKonservativt ved å eliminere risikofaktorer. Stenting (PTA). Trombendarterektomi (TEA). Bypass. Amputasjon
Aorta aneurysme klassifiseringAsymptomatisk. Truende ruptur. Rumpert aneurysme
Asymptomatisk aorta aneurysmeAbdominal palpasjon kan være eneste funn. Kontroller og konservativ behandle
Truende rupturMage + ryggsmerter strålende til mellom skulderbladene eller ned til lysken. Øm ved palpasjon
Rumpert aorta aneurysmeSjokk tegn.
Aorta aneurysme behandling< 5cm konservativ behandling ved eliminering av risikofaktorer. > 5 cm --> EVAR. Ved ruptur operasjon direkte.
Aorta disseksjon og typerBrist i aortas indre lag, mellom t.intima og t. media, som dissikeres nedover ved høyt BT. Type A. Type B.
Type A aortadisseksjonAscendens aorta + arcus aorta. Koronar sykdom + Hjerte tamponade. Hjerneslag + TIA + Paraplegi. Behandles med graftimplantasjon eller stenting
Type B aortadisseksjonAorta descendens. Tarmiskemi, Nyreinfarkt, iskemisk underex. Behandles konservativt
Abdominal kompartment syndrome definisjonIntra-abdominal trykk er på et nivå som hindrer organ perfusjon. Enten trykk > 20 mmHg eller sirkulasjon < 60 mmHg
Abdominal kompartment årsakerHematoperitoneum (rumpert AAA). Ileus (hindrer pasasje--> øker IAT). Pneumoperitoneum (perforert ulcus..etc). Redusert komplians (brann-skade). IA infeksjoner (akutt pankreatitt, enterokolitt). Lever cirrhose.
AKS symptomer/tegn + diagnose + behandlingDistensjon. Oliguri. Hypotensjon. Smerter. Mål transblære trykk. CT abd., UL. Eliminer årsaken.
Ekstremitet kompartment syndromeØkt trykk i osseofacial komponent som komprimerer mikrosirkulasjon og fører til iskemisk muskelskade. Arterieokklusjon --> iskemi. Veneokklusjon --> ødem.
Ekstremitet kompartment årsakerFrakturer. Bløtdelsskader. Emboli + thrombose. Klemskade. Bandasje og gips. Reperfusjonskade
Ekstremitet kompartment symptomer + diagnose + behandlingSmerte. Parestesi. Paralyse. Ta CK + trykkmåling. Gjør fasciotomy.
Pneumothorax subtyperPrimær/spnotan. Sekundær. Traumatisk. Iatrogen. Trykkpneumothorax.
Primær vs sekundær PTXPrimær, ingen utløsende årsak, Marfan syndrome. Sekundær er grunnet KOLS og Cystisk fibrose.
Traumatisk vs iatrogen PTXTraumatisk grunnet skade. Iatrogen i forbindelse med CVK, Overtrykk-ventilering, Biopsitaking.
TrykkpneumothoraxHøy trykk --> mediastinal shift --> sirkulatorisk kollaps.
PTX symptomer/tegnBrystsmerter. Dyspne. Asymmetrisk pectus fremitus. Nedsatt respirasjonslyd. Hyperresonant lyd ved perkusjon. Hals venestuvning.
Primær ptx behandlingKappe (rom mellom lunge og thorax) < 2cm trenger observasjon. > 2 cm trenger thorax dren
Sekundær + Traumatisk/Iatrogen PTX behandlingTrenger thorax dren uansett.
Trykk- PTX behandlingUmiddelbar dekompresjon med kanyle i 2. ICR (InterCostalRom). Deretter thoraxdren
ThoraxdrenInnlegges i anterior aksillærlinja 5. ICR, føres inn apikalt. Luftlekasje observeres ved ekspirasjon og hoste, hvis ingen > 24 timer stenges drenet i 4 timer og rg.thorax tas, dersom negativ funn --> fjernes det.
Operativ PTX behandlingPleurodesis + Bullektomy. Luftlekasje > 5d. 2. Gangs PTX. Bilateral primær PTX. Første gangs PTX hos dykkere/piloter.
Årsaker til brannskadeVarme. Elektrisitet. Kjemikalier. Stråling
BrannsonerCentral sone (kagulert/nekrotisk). Pericentral sone (stase). Perifer sone (hyperemi)
Brannskade grader EPRAC1. Epidermal. 2A. Papillary dermis. 2B Retikulær dermis. 3. Alle hudlag. 4. Carbonisering.
1. grad brannskadeRød. Tørr. Blekner ved trykk. Smertefull. Tilheling i 1 uke.
2A. grad brannskadeRød. Væskende blemmer. Blekner ved trykk. Smertefull ved temp eller luft endring. Tilheles 1-4 ukers
2B grad brannskadeRød-hvit. Tørr. Blødende blemmer. Blekner ikke ved trykk. Smerte/ingen smerte. Tilheles 1-4 ukers
3. grad brannskadeHvit/grå/svart. Tørr og stiv. Blekner ikke ved trykk. Ingen smerte. Kan ha behov for hudtransplantasjon
4. grad brannskadeCarbonisert. Alle lag fra epidermis-dermis-fettvev-fascia-muskel. Amputering kan bli nødvendig.
Stabilisering av brannskadeLuftveier (O2. Intubering ved inhalasjonsskade. Respirator ved lunge-paranchyme skade). Sirkulasjon (Første døgnet sikt på 4mL/kg for hver prosent). Smertelindring (høy doser opiater. Generell anestesi).
Stelle brannskadenFjern smykker + klær. Kjøl med spring vann temp 12-20. Fjern nekrose + bullaer. Vask med salt vann. Legg vaselinkompress + 1 cm vaselinsalve. (Bruk Flamazine 3. dag). Dekk med ikke-adherent bandasje. Deretter gasbind/elastomull. Etterfulgt av elastiske bind. ¨
9% regel voksneAnsikt + bakhode = 18. Thorax + øverste rygg = 18. Abdomen + nedre rygg = 18. Hver arm = 9. Hvert ben 18.
9 regel barnAnsikt + bakhode = 18. Hver arm = 9. Thorax + abdomen = 18. Hele rygg = 13. Hvert ben = 14. Hånd = 1. Lyske = 1.
GCS top til bunn 4-5-6Øye (4). Verbal respons (5). Motor aktivitet (6).
Øye responsSpontane 4. På tiltale 3. Ved smerter 2. Ingen 1.
Verbal responsOrientert 5. Forvirret 4. Enkelte ord 3. Uforståelig 2. Ingen 1.
Motorisk responsMålrettet bevegelse 6. Lokale smerter 5. Tilbaketrekning 4. Fleksjon 3. Ektensjon 2. Ingen 1.
Minimal hode skadeGSC 15 uten mistanke eller kjent bevissthetstap. Ingen kvalme/brekninger. Sendes hjem med informasjon.
Lett hodeskade, lav risikoGCS 14-15 uten risikofaktorer. Mistenkt/bekreftet bevissthetstap +/- 2 brekninger med oppkast. Hvis < 6 timer --> S100B, hvis < 0,10 send hjem med informasjon. (CT alternativt med obs på 2 timer)
Lett hodeskade, middels risikoGCS 14-15. Alder > 65. Platehemmer-medikasjon. (CT alternativt med obs på > 12 timer)
Lett hodeskade, høy risikoGCS 14-15 med en av følgende; antikoagulasjonsbehandling eller forstyrrelser. Posttraumatisk epilepsi. Fokale nevr. utfall. Tegn til skallebrud. Shunt for hydrocephalus. (CT alltid med obs. 24 timer).
Moderat hodeskadeGCS 9-13. (CT alltid + obs. 24 timer)
Observasjon regimeVekkes hver 15 min de 2 første timene. Deretter 1 gang per time de 12 neste timene.
Redusere ICP (4H + BCD + P)Hode elevasjon. Hyperventilering. Hyperosmolar Na eller Diuretikum. Hypotermi. Barbiturat koma. Craniectomi. Drenasje. Paralyse.
Hodeskade funnComottio cerebri. Cerrebral kontusjon. Diffus axonal skade. Epiduralt hematom. Akutt subduralt hematom.
Commotio cerebriSamme som lett hodeskade. Følg retningslinjene.
Post commotio syndromeVedvarende hodepine, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, amnesi, nedsatt hukommelse.
Cerebral contusjonMekanisk knusing av hjernevev, coup eller countercoup. Bevisstløs, Disorientert, Fokale funn. Diffus axonal skade kan skje.
Diffus axonal skadeSkjer med traumatiske hendelser, akselerasjon/deselerasjon. Bevisstløs > 6 timer. Grey m. sklir over White m. Aksonene kuttes, degenering skjer, toksiske nevrotransmitter går ut for å ødelegge naboaxoner, derfor skaden forverres i de første 24-48 timene.
Epiduralt hematomNesten alltid med kraniale frakturer som punkterer a. meningea media. Blødning skjer sakte, symptomene kan kommer > 4 timer etter trauma, lucidum intervallum.
Akutt subduralt hematomBrovener reves, bevisstløs med tegn til herniering.
Furunkel/FollikulittLiten abscess/betennelse som utvikles i en hårfolikkel, vanligvis forårsaket av stafylokokker. Hos unge folk med kviser eller/og diabetes. Sentrum innholder nekrostisk materiale og puss.
KarbunkelStørre enn furunkel, består av konglomerat av små abscesser delvis bundet sammen, ofte i nakken. Før pussdannelse kan antibiotika startes, etter pussdannelse må kirurgisk revisjon til. Stafylokokker.
Abscess behandlingLag vertikal snitt/båtsnitt opp til 2-3 cm for å få ut puss. Ved > 5 cm legg inn dren, eller revider flere ganger. Ta prøve til dyrkning.
Mindre alvorlig abscess/furunkel/karbunkelDiklosil 500 mg x 4 i 1 uke.
Alvorlig abscess/furunkel/karbunkelKloksacillin 1-2 g x 4 inntil klinisk bedre for po antibiotika behandling.
Ved mistanke om anarob abscessLegg til Klindamysin eller Metronidazol.
Gassgangren typerInfeksjon i musklene. Gassgangren utløst av kirurgi + muskle skade eller sår, Spontan nontraumatisk gassgangren. C.perfringens + Cl. septicum.
Spontan nontraumatisk gassgangren infoC. septicum i forbindelse med deverticulitt, tarminfeksjoner, NEC, volvolus.
Gassgangren behandlingNekrektomi + iv Klindamysin (600 x 4) og Pencillin iv (3g x 4).
Necrotiserende fascitt definisjonInfeksjon i subkutan vev, fett-vev og overflatisk + dyp fasia uten at hud eller muskel nødvendig involvert.
Nekrotiserende fascitt typerType 1 polybakteriell (SA, Strp., E.coli) hos diabetikere + perifer karsykdom + trauma og operasjoner. Type 2 monobakteriell (Stre.gr.A GAS)
Nekrotiserende fascitt behandlingPenicillin iv + Klindamysin iv. + Kirurgi. Kirurgi
Nekrotiserende fasitt symptomerStor smerter i forhold til funn. Rødme, hevelse, varme. 3-sifret CRP. Hyperbar oksygenering til Cl.difficile gassgangren.
Erysipelas vs CellulittErysipelas er overflatisk infeksjon, rødt og avgrenset område. Cellulitt er dypere, ikke like rødt eller avgrenset. Erysipelas --> Penicillin. Cellulitt --> Kloksacillin/Diklosil.
Postoperativ blødningStørst ved karinngrep, forekommer ofte tidlig.
Postoperativ sår infeksjonOppstår 5-7 dager etter inngrepet. Overflatisk; rødme, væsking, sprikende sårkanter, dårlig tilheling. Ta prøver og vent med antibiotika. Dyp; feber, redusert AT, smerter og økende infeksjonsparametre. Abscess? Antibiotika nødvendig
Postoperativ anastomose lekasjeDet tar 1 uke å se om vellykket anastemoser. Typiske lekasje kommer etter 5 dager, vises som dyp infeksjon. Reoperasjon og stomi innleggelse.
Postoperativ fascia rupturLekasje av klar, gulfarget væske etter bukinngrep. Dette krever reoperasjon og resuturering.
Postoperative smerterVerst 1-2 dager po, gradvis bedre. Fjern EDA og igangsett Targiniq
Postoperativ ileusTar 2-5 dager for tarmen å komme i gang. Luftavgang først, deretter løs avføring, gradvis fastere. Ventrikkelsonde, klyster, tarmpasasje, erythromysin.
Kirurgi på pasienter med antikoagulasjonI akutt fase, gi blod, plasma og trombocytter. Forhold 1:1:1
Warfarin seponere før kirurgiInntil INR < 2. Gi vitamin K = Konakion
Dabigatran/Rivaroxaban seponere før kir.2 dager før. Halveringstid på 11-17 timer.
Acetylsalysilsyre seponere før kir.Minimal blødningsrisiko. Vanligvis seponeres ikke, men hvis det er indikasjon for det, f.eks ved ulcus ventrikuli eller duodeni seponeres det 1 uke før.
Klopidogrel/tiklopidin seponere før kir.Irreversibel hemming av plate funksjon i hele det lis, 9 dager. Seponeres 1 uke før.
Dipyridamol seponere før kir.Reduserer platefunksjon. 7-10 dager før.
Radiologi på pasienter med kontrastallergiPrednisolon 50 mg 13 timer, 7 timer og 1 time før undersøkelsen. Antihistaminer i tillegg.
Radiologi hos pasienter med nyresviktPO kontrast ikke skadelig. IV kontrast, forsiktig ved GFR < 40. Nyreskade opptrer de 3 første dagene, tilbake innen 5 dager. 1L væske før og 1 L etter. Null nefrotoksiste medikamenter 2 dager før. Gi acetylcystein.
Medikamentell smertelindringParacet 1g x 4. Diklofenac (Nyre og gallesteiner), kontraindisert ved ulcus GI, fersk anastomose, KOLS, Nyresvikt. Opioder fast eller ved behov.
Smertelindring kirurgiskEpidural, operasjoner + multiple costale frakturer ..osv. Interkostal nerveblokade, bedøv ribbenet over og under. Lidocaingel ved transurethral kat. Lidocain i sår, operasjon avsluttning.
memorize

 

Question Answer
Forurensede sårUsterilt forhold. < 8 timer kan omgjøres til sterilt (vask + revisjon) og primært sutureres. Primær suturering i ansikt kan skje inntil 24 timer....Andre steder > 6 timer skal vaskes, legges på saltvann kompress, antibiotika behandles, hvis reaksjonløst i 3 dager kan sutureres.
Sutur fjerningEtter 5 dager i ansikt, 6 dager på hals. 8 dager i abdomen. 12-14 dager i rygg og ekstremiteter.
memorize