Create
Learn
Share

Japanese terms

rename
sufubemo's version from 2016-06-08 12:02

Section

Question Answer
is/aredesu
yeshai
good eveningkonbanwa
hello/good afternoonkonichiwa
whatnan
i/my/mewatashi
japanese denoting subjectwa
namenamae
wheredoko
there isimasu
I/mewatashi
understandwakarimasu
don't understandwakarimasen
femaleonna
maleotoko
japanese manotokonohito
girlonnanoko
japanese youthwakamono
teachersensei
livingsundimasu
doginu
catneko
police officerkeisatsukan
bloodchi
fatherchichi
motherokasa
familykazoku
doctorisha
parentsryoushin
husbandotto
wifetsuma
monstersbakemono
pigbuta
watermizu
mushroomkinoko
foodtabemono
breakfastasagohan
lunchhirugohan
dinnerbangohan
cooked foodgohan
present negativeimasen
past negativeimasu deshita
pastimashita
green teaocha
mr/mrs/misssan
nowima
what timenan-ji
train stationeki
adultotona
singlesinguru
doubledaburu
no vacancymanshitsu
roomrumu
childrenkodomo
backmodotte
eattabemasu
atetabemashita
drink/beveragenomimono
drink(action)nomimasu
dranknomimashita
buykaimasu
look/watchmimasu
to goikimasu
to comekimasu
to have/exist inanimatearimasu
to give/lift upagemasu
go up/riseagarimasu
go down/descendsagarimasu
learnnaraimasu
openakemasu
closeshimemasu
to stop / staytomarimasu
finish / endowarimasu
how much/how manyikura
showershawa
floorkai
starhoshi
windkaze
groundtsuchi
goldkin
moneykane
entrancegenkan
street/roadmichi
thiskore
thatsore
youanata
whichdore
new/freshatarashii
that over thereare
whodare
excuse mesumimasen
noiie
lieuso
herekoko
rainame
(casual) can't hearkikoenai
(casual) was aliveikita
answerkotaeru
tommorrowashita
i'm so glad (was good)yokatta
what?nani
something/anythingnanika
she/girlfriendkanojo
he/boyfriendkare
friendtomodachi
informal you arekimi wa
good girl/boy/otherii ko ni shitene
memorize

Recent badges