Create
Learn
Share

Japanese Random Vocab 001

rename
socalcb's version from 2017-10-30 20:52

Section

Question Answer
okiruto get up
osokulate
shawaa wo abiruto take a shower
mijitaku wo suruto get dressed
choshoku wo torueat breakfast
ha wo migakubrush your teeth
ie wo deruleave your house
shusshasuruarrive at work
jugyougo to class
chuushoku wo torueat lunch
kitakusurugo home
undousuruto exercise
yuushoku wo torueat dinner
nerugo to bed
memorize

 

Question Answer
suwaruto sit
chuumonto order
abiruto bathe
chottolittle
okanemoney
isogashibusy
sorosorosoon
shizukaquiet
odayakacalm, peaceful
ji-kantime
memorize

 

Question Answer
nomuto drink
nomisugito drink too much
nonbeea drunk person
deisui suruto get really drunk (wasted)
shirafuto be sober
yoi ga sameruto sober up
kimochi iifeel good
kimochi waruifeel bad
gero wo hakuto puke
horo yoito be buzzed
tsuguto pour
kanpaicheers
futsukayoihangover
gabunomito chug
kioku soushitsublack out / memory loss from drinking
mou ippai onaji monoI'll have one more drink
memorize

 

Question Answer
konban yotei ga arimasu kado you have plans tonight?
konban isogashii desu kaare you busy tonight?
deshouprobably will (maybe/most likely)
kamo shirenaiprobably won't (maybe/not likely)
tabunmaybe (often about yourself)
omoshirointeresting
tsumarinaiboring
tanashiifun
memorize

 

Question Answer
suruto do, to have
memorize
benkyou suru: to study
Question Answer
ryokou suruto travel
denwa suruto call
sanpo suruto take a walk
shokuji suruto have a meal
kekkon suruto get married
setsumei suruto explain
sentaku suruto do the washing
shitsumon suruto ask questions
yakusoku suruto promise
yayaku suruto reserve
souji suruto clean
kaimono suruto shop
junbi suruto prepare
memorize

 

Question Answer
Michi o kiite mo ii desu kaCan I ask you for directions?
Tasukete kudasasimasen kaWill you help me?
memorize