Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Jama brzuszna

rename
annasleszycka's version from 2018-06-14 14:13

Section

Question Answer
tętnice żołądkatt. żołądkowe prawa i lewa, tt. żołądkowo-sieciowe prawa i lewa, tt. żołądkowe krótkie,
nerwy żołądka włókna współczulne przedzwojowe ze splotu trzewnego ( nn. trzewne większy i mniejszy, zwoje trzewne, pień trzewny) i przywspółczulne przedzwojowe ( pnie błędne przedni i tylny, g. wątrobowe pni błędnych; pień błędny przedni i tylny, cz. przywspółczulna pobudza czynność perystoliczną i perystaltyczną, współczulna hamuje
czynność żołądkawytwarza sok zołądkowy-pepsyna-trawi białka, kwas solny-działa bakteriobójczo; przesuwa pokarm ku odźwiernikowi
błona śluzowa jelita cienkiegofałdy okrężne/ circular folds, kosmki jelitowe/ intestinal villi, fałd podłużny dwunastnicy/ longitudinal fold of duodenum---> brodawka większa dwunastnicy/ major duodenal papilla; mniejsza; gruczoły dwunastnicze ( cewkowo-pęcherzykowe)
nerwy j. cienkiegosplot błony mięśniowej, splot podśluzowy,
tętnice dwunastnicyt. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia i tylna, g. przednia i tylna t. trzustkowo-dwunastniczej dolnej
czynność błony śluzowej jelita cienkegoenzymy trawiące węglowodany ;diastaza, malza, laktaza, erypsyna- rozkłada białka, lipaza- trawi tłuszcze, sekretyna- hormon pobudzający wydzielanie trzustki, enterokinaza- aktywuje trypsynogen wydzielany przez trzustkę; wchłanianie ostatecznych produktów trawienia jelitowego
tętnice j. ślepego i wyrostka robaczkowegot. krętniczo-okrężnicza ( 1. do przedniej pow. j ślepego, 2. do tylnej pow. j. ślepego, 3. t.wyrostka robaczkowego, 4. g. krętnicza, 5. g. okrężnicza)
tętnice okrężnicyo. wstępująca- t. okrężnicza prawa, 2/3 o. poprzecznej - t. okrężnicza środkowa, 1/3 o. poprzecznej, o. zstępująca - t. okrężnicza lewa o. esowata- tt. esowate
błona śluzowa odbytnicyw cz. miednicznej-( ok. 3) fałdy poprzeczne, w cz. odbytowej - pas słupów odbytu- fałdy podłużne (5-10), zastawki odbytu, pas splotu odbytniczego, pas skórny, kieszonki Morgagniego
tętnice odbytnicyt.odbytnicza górna, t.odbytnicza środkowa i dolna, g. trzewna od t. krzyżowej pośrodkowej
części dwunastnicygórna, zstępująca, dolna, wstępująca
stosunek do otrzewnej okrężnicy wstępującej i zstępującejzaotrzewnowo, tylko pow. przednia i boczna pokryte otrzewną
memorize

 

Question Answer
położenie wątrobywąroba wypełnia okolice podżebrową prawą, znaczną część okolicy nadbrzusza, cz. górną okolicy podżebrowej lewej ( do linii sutkowej lewej)
wymiary wątrobyok. 1,5 kg, ok. 22x17 cm
powierzchnie wątrobytrzewna-ku tyłowi i do dołu i przeponowa-do przodu i ku górze
brzegi wątrobytylko brzeg dolny!
naczynia wątrobyt. wątrobowa właściwa ( w w. wątrobowo-dwunastniczym) t. wątrobowa dodatkowa prawa od t. krezkowej górnej, t.wątrobowa lewa od t. żołądkowej lewej, ż. wrotna ( z ż. śledzionowej i żż. krezkowych górnej i dolnej), żż. międzyzrazikowe, żż, wrototne dodatkowe, żż. przypępkowe, żż. wątrobowe
nerwy wątrobysplot międzyzrazikowy, n. błędny ( w. wątrobowo-żołądkowe), nn. współczulne ze splotu trzewnego, n. przeponowy (prawy)
czynność wątrobywydzielanie zewnętrzne żółci, synteza, analiza i wydzielanie dokrewne, rozkłada białka na aminokwasy, syntezuje z cukru glikogen; przetwarza produkty rozkładu hemoglobiny w barwniki żółciowe, wytwarza mocznik
zawartość bruzdy strzałkowej lewejcz. końcowa w. obłego watroby, w. żylne
zawartość bruzdy strzałkowej prawejpęcherzyk żółciowy, żyła główna dolna
memorize

 

Trzustka
Question Answer
trzustka leży na wysokościL1, L2, 1/3 po prawej stronie, 2/3 po lewej
co przebiega we wcięciu trzustkiż. i t. krezkowa górna
powierzchnie trzustkitylna, przednia, dolna
brzegi trzustkigórny, przedni, dolny
do czego przylega guz sieciowywystaje nad krzywizną mniejszą żołądka i przylega do sieci mniejszej
jakie bruzdy są widoczne na tylnej powierzchni trzustkidla ż. i t. śledzionowej
stosunek do otrzewnejzaotrzewnowo, tylko pow. przednia i dolna sa pokryte otrzewną, oprócz głowy trzustki w miejscu, gdzie się zlepia z dwunastnicą
proenzymy wydzielane przez trzustkę1.trypsyna-trawi białka, 2. amylaza- rozszczepia cukry złożone, 3. lipaza-rozkłada tłuszcze na kwasy tłuszczowe i glicerol
co wydzielają wyspy trzustkoweinsulinę i glukagon
tętnice trzustkigłowa- t. trzustkowo-dwunastnicza głórna przednia i tylna, g.t. żołądkowo-dwunastniczej z (t. wątrobowej wspólnej), g. przednia i tylna t. trzustkowo-dwunastniczej dolnej [ŁUK TĘTNICZY] ;trzon i ogon- g. trzustkowe z t. śledzionowej
naczynia chłonne trzustkiw. trzustkowo-śledzionowe, w. trzustkowe górne i dolne, w. żołądkowe lewe
korzeń/szypuła śledzionyw. przeponowo-śledzionowe, t. i ż. śledzionowa
budowa śledzionybłona surowicza, błona włóknista, beeczki śledziony, miazga śledziony, tętnice beleczkowe, tętniczka środkowa, tętniczki pędzelkowate, zatoki śledziony= naczynia zawłosowate żylne
memorize

 

Śledziona
Question Answer
czynność śledzionymagazynuje krew i oddaje ją do krwiobiegu przy wzmożonym wysiłku, razem z wątrobą rozkłada krwinki, wytwarza limfocyty i oddaje je do krwi, wytwarza ciała odpornościowe
tętnice śledzionyt. śledzionowa
naczynia chłonne śledzionyw. trzustkowo-śledzionowe
położenie śledzionyokolica podżebrowa lewa, między 9 żebra, a dolnym 11. komora/loża śledziony,
żołądek przepona, nerka, okrężnica, WEWNĄTRZOTRZEWNOWO
powierzchnie przeponytrzewna: żołądkowa, nerkowa, okrężnicza; przeponowa
korzeń/szypuła śledzionyw. przeponowo-śledzionowe, t. i ż. śledzionowa
budowa śledzionybłona surowicza, błona włóknista, beleczki śledziony, miazga śledziony, tętnice beleczkowe, tętniczka środkowa, tętniczki pędzelkowate, zatoki śledziony= naczynia zawłosowate żylne
brzegi śledzionygórni i dolny
końce śledzionyprzedni i tylny
memorize

 

Nerka
Question Answer
rzutowanie nerki lewej na tylną ścianę tułowiakoniec górny-Th12, żebro XI, wnęka nerkowa-L2, koniec dolny-L3 środek wypukla się do przodu, końce do tyłu
powierzchnie nerkiprzednia i tylna
brzegi nerkiboczny ( wypukły,), przyśrodkowy-wnęka nerkowa---> zatoka nerkowa
końce(bieguny) nerkigórny i dolny
osłonki nerkipowięź nerkowa [ balszka przednia-powięź przednerkowa, blaszka tylna- powięź zanerkowa]----> worek powięziowy nerki, torebka tłuszczowa, torebka włóknista- błona włóknista i podwłóknista( mięśniowa)
stosunek do otrzewnejzaotrzewnowo, otrzewna tylko na przedniej powierzchni, pola surowicze przylegają do narządów wewnątrzotrzewnowych, pola włókniste, obszary, gdzie nerka styka się z narządami położonymi zewnątrzotrzewnowo
tętnice nerkit. nerkowa z aorty brzusznej--->piramidy- tt. międzypłatowe, t. łukowata, kłębuszki- tt. międzyzrazikowe, tętniczki Ludwiga, rdzen piramid - tętniczki proste prawdziwe i rzekome
nerwy nerkisplot nerkowy- włókna współczulne, przywspółczulne z n.błędnego
kora nerkiciałka nerkowe; słupy nerkowe- wydrążone cylindry, w których tkwią piramidy
rdzeń nerkowypiramidy nerkowe, brodawki nerkowe, szyjka brodawki, otwory, brodawkowe ( pole sitowe), promienie rdzeniowe (cz.promienista- odcinki cewek nerkowych, cz. skłębiona-kanaliki, labirynt kory)
unaczynienie moczowoducz. brzuszna-g. t.nerkowej, t.jądrowej/jajnikowej, t. pęcherzowej dolnej ( t. macicznej)
stosunek pęcherza moczowego do otrzewnejtylko powierzchnia górna i w wypełnionym pęcherzu także tylna ściana jest pokryta otrzewną
budowa ściany pęcherza moczowegobłona surowicza ( otrzewna), błona zewnętrzna, błona mięśniowa- m. wypieracz moczu/pęcherza, m. zwieracz pęcherza, m. trójkąta pęcherzowego, m. zwieracz cewki moczowej ( pierścień cewki moczowej),tkanka podśluzowa, błona śluzowa
tętnice pęcherza moczowegowszystkie od t.biodrowej wewnętrznej,tt. pęcherzowe górne, t. pęcherzowa dolna, g. t. odbytniczej środkowej
naczynia chłonne pęcherza moczowegow. biodrowe wewnętrzne, biodrowe wspólne i lędźwiowe
nerwy pęcherzasplot pęcherzowy po obu stronach [Th11-L3]
memorize