Create
Learn
Share

Irish Numbers (2)

rename
jgrover's version from 2017-02-11 23:08

Disjunctive Numbers

Question Answer
0a náid
1a haon
2a dó
3a trí
4a ceathair
5a cúig
6a sé
7a seacht
8a hocht
9a naoi
10a deich
11a haon déag
12a dó dhéag
13a trí déag
14a ceathair déag
20fiche
21fiche a haon
22fiche a dó
30tríocha
40daichead
50caoga
60seasca
70seachtó
80ochtó
90nócha
100céad
1000míle
memorize

General conjuntive numbers

Question Answer
1aon chat amháin
2dhá chat
3trí chat
4ceithre chat
5cúig chat
6sé chat
7seacht gcat
8ocht gcat
9naoi gcat
10deich gcat
11aon chat déag
12dhá chat déag
19naoi gcat déag
20fiche cat
21aon chat is fiche
memorize

Special plural nouns

Question Answer
yearbliana
head/end/onecinn
skullcloiginn
twentyfichid
pennypingine
weekseachtaine
thirdtreana
foot (measurement)troithe
hour/timeuaire
memorize

Human Conjunctive Numbers

Question Answer
1duine / aon duine amháin
2beirt
3triúr
4ceathrar
5cúigear
6seisear
7seachtar
8ochtar
9naonúr
10deichniúr
11aon duine dhéag
12dháréag
memorize