Create
Learn
Share

Internal Medicine - hard ones

rename
chantalinha's version from 2018-06-29 03:51

Must Know

Question Answer
Bai Du San2huo (qiang/du) 2hu (chai/qian) + XiongGengKe + sijunzitang-baizhu
Yin Qiao SanYinQiaoLu NiuBoJingDou GengGanZhuKe
Xin Jia Xiang Ru YinYinQiao XiangHou2Biandou
San Ao Tang + Zhi Shou SanMaXingGan + 5cough(2bai(qian/hu)/Ziwan/Geng/Gan) JingChen
Sang Ju YinSangJuBoQiao GengGanLuXing
Sang Xing TangSangDouXing ZhizBeiShaLi
Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tangerchentang + ZiSuZi/LaiFuZi/BaiJieZi
Qing Jin Hua Tan TangZhizQin 2Mu 3Pi (gua/sang/chen) MaiLingGengGan
Sha Shen Mai Dong YinShaMaiTianYuzhu SangBiandouGan
Wei Jin Tang and Ru Jin Jie Du SanLuYiDongTao and GengGan + Huang Lian Jie Du Tang
She Gan Ma Huang TangShe MaJiangXinWwei XiaZiwanKuanZao
Ding Chuan TangSangbpGuoQin sanaotang SuKuanXia
Yu Ping Feng SanHuangqi/Baizhu/FangFeng
Liu Jun Zi Tangbanxia/chenpi/renshen/baizhu/fuling/gancao
Jin Gui Sheng Qi Wan or Qi Wei Du Qi Wanfuzi/guizhi/shudi/shanyao/shanzhuyu/zexie/fuling/mudanpi or wuweizi liuweidihuangwan
Su Zi Jiang Qi Tang + San Zi Yang Qin Tang + Liu Jun Zi TangSuzSuyXiaHu (UJ) HouChen (MJ) 2Gui (LJ) JiangGanZao
Sang Bai Pi TangSangSuXiaXing TingBei QinLianZhiz
Ma Huang TangMaGuiXingGan
Sang Bai Pi TangSangSuXiaXing TingBei QinLianZhiz
Ma Xing Shi Gan Tangmahuang/xingren/shigao/gancao
Wu Mo Yin ZiWuMuChenx BingZhish
Sheng Mai San + Bu Fei TangRenMaiWuw + RenHuang ShuWwei ZiwanSangbp
Ling Gui Zhu Gan Tang and Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tangfuling/guizhi/baizhu/gancao and banxia/shengjiang/fuling
Gan Sui Ban Xia TangSuiXiaShaoGan
Shi Zao TangDajiYuanSuiZao
Xie Bai SanSangbPiGanJing
Xiao Qing Long TangMaGuiBai XinJianggWuw Gan
Ling Gan Wu Wei Jiang Xin TangLingGanWweiJianggXin
Liang Fu WanGaoliangXiang
Bao He Wanerchentang ShenShanLaifuQiao
Chai Hu Shu Gan SanChaiBaiXiangXiong ChenKeGan
Xie Xin TangDaLianQin
Yi Guan Jian and Shao Yao Gan Cao TangShengShaGouMaiDang Chuan and I know
Da Cheng Qi Tangdahuang/mangxiao/zhishi/houpo
Shao Fu Zhu Yu TangHuiRouWuPu DangXiongJianggChi MoYan
Xiao Jian Zhong TangGuiZhiTang Yitang
Da Jian Zhong TangJiaoJianggRenYitang
Fu Zi Li Zhong Wan FuJianggRenZhuGan
Huo Xiang Zheng Qi SanHuoHou2Bai SuyeDafuGeng erchentang
Ban Xia Hou Po Tang and Zuo Jin WanXiaHouLing SuyeJiang and LianWuzh
Ma Zi Ren Wan2ren(Ma/Xing)BaiHoney xiaochengqitang
Liu Mo Tangwumoyinzi + dahuang
Huang Qi TangQiChenMarenHoney
Run Chang WanDangSheng2Ren(Ma/Tao)Ke
Wu Ren WanTaoXingSongziYuliBaizI Chen
Ji Chuan Jian + Rou GuiRongDang ShmaKeXieNiu + RouGui
Wei Ling Tangpingweisan(CangHouChenGan) + wulingsan(3pees GuiZhu)
Ge Gen Qin Lian TangGeGanQinLian
Tong Xie Yao FangZhuChenBaiFang
Shen Ling Bai Zhu Sansijunzitang 2ren(Sha/Yi) ShanBiandouLianziGeng
Si Shen WanBuKou2Wu
Shao Yao Tang + jinyinhua2Gui 3Huang BingMuxShaoGan + Yin
Bai Tou Wen TangTouQinLianBo
Zhen Ren Yang Zang Tang2gui ShaoHeziYingsuRouMux sijunzi-fuling
Lian Li TangLi Zhong wan + Fu Ling + Huang Lian
Wen Pi Tangsinitang DaRen
Wu Mei SanWuHuaXin JianggFuGui LianBoRenDang
Xiao Yao SanChaiBaisZhuLing DangBoJjiangGan
Jin Ling Zi San + Shi Xiao SanChuanlianYan + WuPu
Ge Xia Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang-shendgi PiYanWuWu XiangKeGan
Qi Ge SanLingSharShashBeimu DanYuHeyeKang
You Gui WanFuzRou ShuShanShanDang GouLuTuDu
Bu Qi Yun Pi Tangxiangshaliujunzitang-xiang QiZaoJiang
Ding Xiang SanDingShidiLiangjiangGan
Zhu Ye Shi Gao Tang + ShiDi/ZhuRuZhuGao maimendongtang-dazao + ShiDi/ZhuRu
Ding Yu Li Zhong WanRenJianggZhuGan Wuzhu/Ding
Yi Wei Wan + Shihu/Pipaye/ShidiShaMaiShengYuzh sugar + Shihu/Pipaye/Shidi
Shi Pi YinFuzJiangg sijunzi-renshen HouMux GuaCaoguoDafu
Yin Chen Hao TangYinchZhizDa
Da Chai Hu TangChaiQinBai DaShi XiaJiangZao
Gan Lu Xiao Du DanQiaoShegBoBeiHuo QinHuaMutYinch ChangDou
Xi Jiao SanJiaoLianShma ZhizYinch + ShengPiXuan
Yin Chen Zhu Fu TangYinchZhuGan JianggFuzRou
Long Dan Xie Gan TangLongChaiQinZhizDang MuCheqZe ShengGan
Fu Yuan Huo Xue TangTaoHongDaDang ChuanChaiTianGan
Yi Guan JianShengShaGouMaiDang Chuan
Gan Jiang Ling Zhu Tangsame
Si Miao WanHuangbCangNiuYi
Shen Tong Zhu Yu TangDangXiongTaoHong WuMoNiuDi QinQiangXiangGan
Zuo Gui WanShuShanShanTu GouLuNiuBan
You Gui WanShuShanShanTu GouLuDuDang FuzRou
Ba Zheng San5lin (MuCheqBianQuHua) ZhizDaDengGan
Shi Wei San + 3JinShiwKuiGan 5lin-bianxu + haijincao/jineijin/jinqiancao
Xiao Ji Yin ZiDaoChiWan(MutShengZhuGan) XiaoOuPuDang HuaZhiz
Bu Zhong Yi Qi TangQiRenZhuGan DangChenChaiShma
Bi Xie Fen Qing YinBeiBoChangChe ZhuLingLianzDan
Qing Zao Jiu Fei TangSangGaoPipaXing EMaiHumaRen Gan
memorize

Harder ones

Question Answer
Gan Lu Xiao Du DanQiaoQinBoSheg BeiChang HuaHouMuYinBian
Xi Jiao SaniaoLianZhizYinch Shma + ShengPiXuan
Fu Yuan Huo Xue TangTaoHongDaDang ChuanChaiTianGan
Shen Tong Zhu Yu TangDangXiongTaoHong WuMoNiuDi QinQiangXiangGan
ZhiShiDaoZhiWanHuangqin/Huanglian/Dahuang Zhuling/Zexie/Fuling Zhishi/Shenqu
ShenLingBaiZhuSanSijunzitang Yiyiren/Sharen Shanyao/Lianzi/Biandouhua/Jiegeng
ShaoYaoTangDanggui/Rouggui Baishao/Gancao/Muxiang/Binglang Huangqin/Huanglian/Dahuang
ZhuCheWanHuanglian/Ganjiang/Ejiao/Danggui
ZhenRenZangYangTangRougui/Danggui Hezi/Yingsuke/Roudoukou/Baishao Muxiang sijunzi-fuling
WuMeiSanWumei/Xixin/Huajiao/Fuzi/Ganjiang/Guizhi Renshen/Danggui Huanglian/Huangbo
MuXiangShunQiSanMuxiang/Xiangfu/Sharen/Qingpi Wuyao/Chuanxiong/Rougui/Zhike pingweisan(cangzhu/chenpi/houpo/gancao)
QiGeSanShashen/Beimu/Sharen/Fuling Danshen/Yujin/Hedi/Chutoukang
TongYouTangShudi/Shengdi/Taoren/Honghua/Danggui Shengma/Zhigancao
YouGuiWanShudi/Shanyao/Shanzhuyu/Guiban Lujiaojiao/Tusizi/Niuxi/Gouqizi
BuQiYunPiTangXiangShaLiuJunZiTang-xiangfu Huangqi/Shengjiang/Dazao
ZhuYeShiGaoTangZhuye/Shigao/Maimendongtang-dazao
YiWeiTangYuzhu/Shashen/Maidong/Shengdi
ZhongMangXieFeiTang-Sharen/Renshen3huangs, 2pees, 2zhi, liujunzitang, Houpo/Sharen
ShiPiYinFuzi/Ganjiang sijunzitang-renshen Caoguo/Mugua/Dafupi Houpo/Muxiang
memorize

Discarded Temporarily

Question Answer Column 3
LU - Tuberculosis - LU-Yin-XuYue Hua Wan2Dong ShuShengShanSha BuBeiEShui LingSanSangJu
LU - Tuberculosis - empty-fireBai He Gu Jin Wan and Qin Jiao Bie Jia SanHeBeiGengGan zengyetang siwut-chuanxiong and QinJiaPiMu ChaiDang
LU - Tuberculosis - qi/yin-xuBao Zhen Tangenourmous
LU - Tuberculosis - Yin/Yang-xuBu Tian Da Zao Wanno ((yang) sijun-Gan QiJiao + (yin) siwu-Xiong ShanGouBanChe SuanYuan)
memorize

 

Question Answer
Drum Distention - damp-heatzhongmanfenxiaowan(3huang-huangqin/huanglian/jianghuang 3pees houpo/sharen liujunzi)-renshen/sharen + yinchenhaotang
Lin SD - heat(damp-heat)bazhengsan = 5lin + zhizi/dahuang/dengxincao/gancao
Lumbago - Cold-dampganjianglingzhutan + guizhi/niuxi
Ischuria - LU-heatqingfeiyin(sangbaipi/huangqin/zhizi maidong/fuling/mutong/cheqianzi)
Lin SD - cloudy-excessbeixiefenqingyin(beimu/huangbo/shichangpu/cheqianzi fuling/baizhu/danshen/lianzixin)
Lin SD - cloudy-xu (KID-Xu)gaolintang(shanyao/qianshi/longgu/muli shengdi/dangshen/baishao)
LIV/GB-Jaundice - Yang (more damp)yinchenwulingsan(yinchen/zhuling/zexie/fuling guizhi/baizhu) + ganluxiaodutang(huangqin/lianqiao/bohe/shegan shichangpu/beimu huashi/mutong/yinchenhao huoxiang/baidoukou)
LIV/GB-Jaundice - acutexijiaosan - shuiniujiao/huanglian/zhizi/yinchenhao shengma
LU - Common-Cold - qi-xushensuyin(banxia/chenpi/renshen/fuling/gancao zisuye/gegen/jiegeng/zhike muxiang/qianhu)
LU - Common-Cold - yin-xujiajianweiruitang(baiwei/yuzhu congbai/dandouchi/bohe jiegeng/gancao/dazao)
memorize