Create
Learn
Share

Integrated Korean; Intermediate 1

rename
kaitlynnmichelle's version from 2015-08-04 04:11

Section

Database til Integrated Korean; Intermediate 1
Lesson 1 Weather and Seasons

Noun 1

Question Answer
공기くうき
구름くも
기온きおん
ひる
단풍もみじ
memorize

Noun 2

Question Answer
야외やがい
에어컨エーアコ
외국어 がいこくご
유럽ユーロップ
음식값くいたおす (用膳费)
장마つゆ
전화기けいだい・でんわ・スマート
콘서트コンサート
하늘そら
memorize

Verber 1

Question Answer
기다려지다At være ønsket
(구음이) 끼다At blive overskyet
낮아지다At gå lavere
내려가다At gå ned
되다At fungere, virke
시원해지다At blive koldere, (forfriskende)
피다At blomstre
memorize

Adjektiver 1

Question Answer
낮다At være lav
맑다At være klar (klar himmel, clear)
지겹다At være kedelig
memorize

Adverbier 1

Question Answer
계속Gentagne, fortsat
벌써Allerede
유난히Især, specielt
memorize

Suffixer 1

Question Answer
-잖아요Du ved, (går ud fra enighed)
-어/아지다At blive
memorize

Ekstra ord

Question Answer
계절Sæson
날씨Vejr
여름Sommer
끝나다At være slut
가을Efterår
뒤다At blive
올해I år
Forår
따뜻하다At være varm
Blomst
타다At ride, stå på, etc. (Dyr, ski, cykel)
V(으)ㄹ 수At kunne (at magte.)
방학Skoleferie
겨울Vinter
Mere
구경Sightseeing
memorize

Substantiver 3

Question Answer
곳생(하다)Trængselsfuldt (hardship)
난방Opvarmning (opvarmning i et hus)
데이트(하다)Stævnemøde
Grad
라디오Radio
물건Varer
바람Vind
memorize

Substantiver 4

Question Answer
섭씨Celsius
시합Kamp (fodboldkamp)
야구(하다)Baseball
야구장Baseball stadium
운동장Skolegård (Skolens græsplæne)
일기예보Vejrudsigt
잠실Jamsil
프로Program
현재Nutiden, the present.
memorize

Verber 2

Question Answer
계속되다At blive ved
불다At blæse
알리다At informere
없어지다At forsvinde
추워지다At blive koldere
혼나다At have en svær tid
흐려자다At blive overskyet
memorize

Adjektiver 2

Question Answer
더럽다At blive beskidt
두껍다At være tyk
memorize

Adverbier 2

Question Answer
갑자기Pludselig
Sikkert, formegentlig
대체로Generelt, for det meste
만저Først, på forhånd
memorize

Suffixer 2

Question Answer
(으)ㄴ 다음에Efter
(으)면 좋겠다Jeg ønsker
Plejede (retrospektivt)
memorize

Ekstra ord side 22

Question Answer
국결일Nationale feriedage
날짜Dato
농사Dyrke jorden
Måne
달력Kalender
모양Form
양력Sol kalender
어업Fiskeri
엣날De gamle dage
음력Måne kalenderen
명절Traditionelle feriedage
memorize

Ekstra ord, Narration 1

Question Answer
아침Morgen
맑다At være klart.
낮다Dagtimer
흐리다Overskyet
구름Sky
끼다At være tåget
저녁Aften
Tid
시작하다At begynde
기온Temperatur
섭씨Celsius
바람Vind
Kold
불다At blæse
계속뒤다At fortsætte
조심하다At passe på (Pas på jer selv)
memorize
Chapter 2 Clothing and Fashion

Substantiver 5

Question Answer
구두dress shoes
heels
단어vocabulary
마음mind/heart
반값half price
반바지Shorts
블라우스blouse
memorize

Substantiver 6

Question Answer
샌들sandals
스타일style
원피스one-piece dress
유행(하다)trend
자켓jacket
정가regular price
정장suit, formal dress
치마skirt
카메라camera
현금cash
memorize

Tæller 1

Question Answer
a pair of (counter)
memorize

Verber 3

Question Answer
닫다to close
(나이가) 들다to gain age
(마음에) 들다to be to one's liking
따나다to leave
(돈을) 벌다to earn (money)
외우다to memorize
memorize

Adjektiver 3

Question Answer
높다to be high
단정하다to be neat
얇다to be thin
필요하다to be necessary
memorize

Adverbier 3

Question Answer
마침just, just in time
아직도yet, still
함께together, along with
memorize

Suffixer 3

Question Answer
(으)려고 (하다)intend to
기가 쉽다 / 어렵다it is easy/ difficult to...
memorize

Substantiver 7

Question Answer
가격price
검정색black
남섹navy blue, indigo
노란색yellow
담배cigarette
문제problem
빨간색red
(신용)카드credit card
와이셔츠dress shirt
인기popularity
점퍼jumper, jacket
초록색green
티셔츠T-shirt
파란색blue
하늘색sky blue
흰색white
memorize

Konjunktiver

Question Answer
그러면then, in that case
memorize

Verber 4

Question Answer
고르다to choose, select
뛰다to run
맞다to fit
모자라다to lack
바뀌다to be charged
어울리다to match,suit
피우다to smoke
memorize

Adjektiver

Question Answer
밝다to be bright
어둡다to be dark
memorize

Adverbier

Question Answer
말고not A but B
천천히slowly
memorize

Partikler

Question Answer
(으)로item selected from among many
memorize

Suffixer

Question Answer
(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다it seems like
어/아도 되다expresses permission
memorize

 

Conversation 1

Substantiver

Question Answer
가운데Center, midten
국내선Indenrigs fly
국제선internationalt fly
농구Basketball
무료Gratis
비자Visa
사실Faktum, sandhed
Hånd
안부Hilsner (regards)
여권Pas
여행사Rejsebureau
예약 (하다)Reservation
오랫동안I en lang tid
왕북turretur (hen og tilbage)
외국Udland
장학금Stipendie (Scholarship)
Baggage
출발 (하다)Afgang
편도En vejs tur
Billet
memorize

Verber 5

Question Answer
다치다At gøre ondt
맞다At være korrekt
싸다At pakke (noget)
알아듣다At forstå, genkende
이해하다At forstå
전하다At fortælle
memorize

Adjektiver

Question Answer
가볍다At være let
무겁다At være tung
memorize

Adverbier

Question Answer
Med det samme, snart
Cirka
혼자Alene
memorize

Suffixer

Question Answer
(으)면 되다Den eneste man skal bruge...
게 되다Det viser sig at…
memorize
Conversation 2

Substantiver

Question Answer
걱정 (하다)Bekymring
경주Gyeongju
경치Sceneriet, udsigt
기억 (하다)Minde (memory)
Syd
Øst
바다Hav
박물관Museum
North
Vest
Ø
스트레스Stress
옛날De gamle dage
Buddhistisk tempel
제주도Jeju øen
호텔Hotel
memorize

Interjektion

Question Answer
Wow
memorize

Adjektiver

Question Answer
기쁘다At være lykkelig, glad
멋있다At være stilet, sejt
아름답다At være smuk
유명하다At være berømt
인상적이다At være imponerende
memorize

Verber

Question Answer
남다At blive (remain)
다니다At komme rundt (To get around)
다녀오다At gå og komme tilbage
풀다At afløse, aflade
memorize

Adverbier

Question Answer
이까Et stykke tid siden
주로Mest, hovedsageligt
하나도Overhovedet ikke
memorize

Suffixer

Question Answer
(으)니까Udtrykker grund
어/아 본 적(이) 있다/없다Udtrykker fortid
었었/았었/ㅆ었Før datid
memorize
Kapitel 4 Livet i Korea
Conversation 1
Question Answer
계좌Konto
공예품Håndværks ting
Vej, gade
Krop
병원Hospital
성적Karakter
세트Et sæt
소포Parcel
수저Ske og spisepinde (spisepinde sæt)
숟가락Ske
신분증Identifikations kort
유학생Udenlands studerende
인사동Insadong
전통Tradition
젓가락Spisepinde
직원en ansat
하루 종일Hele dagen
학비Studieafgift
memorize

Verber

Question Answer
바빠지다At blive travlere
생기다At være formet
잊다At glemme
졸리다At være træt
(돈을) 찾다At hæve (penge)
익숙하다At være bekendt
memorize

Adjektiver

Question Answer
편안하다At være komfortabel
memorize

Adverbier

Question Answer
우연히Nogen chance
항상Altid
혹시Tilfældigvis (er du tilfældigvis hjemme i morgen? (너는 혹시 집에 있어요?)
memorize

Suffixer

Question Answer
거든요Ser du (fordi)
는 길이다At være på vej til noget
memorize
Conversation 2

Substantiver

Question Answer
등기Registreret post (?)
보통Standart
봉투Kuvert
사흘Tre dage
상자Box
영수증Bong, recept
우체통Postbox
우펀Post
이틀To dage
적응(하다)To adapt
정도Approximate
졸업식Igangsættelse
종이Papir
주소Adresse
핸드폰Mobil telefon
memorize

Verber

Question Answer
가져가다At tage, bære
깨지다At brække, knække
도와 드리다At hjælpe
들어 있다At indeholde
사용하다At bruge
서다At stå
적다At skrive ned
memorize

Adjektiver

Question Answer
똑같다At være identisk
비슷하다At være mindende om.. (similar)
정확하다At være præcis (akkurat)
친하다at være tæt på
특별하다At være speciel
memorize

Suffixer

Question Answer
(이)요Sættes på navneord for at give et kort svar i en sætning uden verbum.
(으)려면Hvis … intention om. At have intention om noget hvis noget.
어/아야지요Udtrykker obligation. Minder om 야 되다
memorize
Kapitel 5 Livet i Korea 2
Conversation 1
Question Answer
가구Møbel
가구점Møbel butik
거실Dagligstue
배달Levering
사무실Kontor
소개(하다)Introduktion
아주머니En middelaldrene dame
옷장Klædeskab
원룸Enkeltværelses lejlighed
주인Ejer
책장Bogreol
침대Seng
침실Soveværelse
통화(하다)Telefonopkald
하숙방Hasug værelse
하숙비Hasug udgifter
하숙집Hasug hjem
memorize

Pronominer

Question Answer
Du, dig (plain)
memorize

Verber

Question Answer
구하다At søge efter
벗다At tage af sted (to take off)
옮기다At flytte, skifte
지나가다At passere
memorize

Adjektiver

Question Answer
부족하다At være utilstrækkelig
친절하다At være flink/sød
memorize

Adverbier

Question Answer
반드시Sikkert, klart
요새(i) Disse dage
memorize

Suffixer

Question Answer
(으) ㄴ/는 편이다At tendere til noget. Udtrykker at udsagnet i sætningen er en tendens.
ㄴ/는지 알다/모르다At vide, ikke at vide. Bruges til at stille indirekte spørgsmål (Ved du om…?)
어/아Intim sætningsafsluttende form, sættes på stammen.
아/야Vocative suffix, sættes efter navne (intimt).
memorize

Interjektion

Question Answer
Ja, ”yeah”
memorize
Conversation 2
Question Answer
냉자고Køleskab
만화방Tegneserie butik(udlejning?)
바닥Gulv
사우나Sauna
사투리Dialekt
세탁기Vaske maskine
소파Sofa
식탁Spisebord
아르바이트Deltids arbejde
연결(하다)Sammenslutning, forbindelse
운전 면허Kørekort
정리 (하다)Arrangement
지갑Tegnebog
지방Region, distrikt
찜질방Koreansk tør sauna
청소기Støvsuger
피시방Internet Cafe
memorize

Verber

Question Answer
넘어지다At falde ned
눕다At ligge ned
돌아가다At komme tilbage
사 먹다At købe og spise
사귀다Til dato
잠이 들다At falde i søvn
헤어지다At slå op
memorize

Adjektiver

Question Answer
그립다At savne, længes efter
신기하다At være utrolig (men mere kausal)
안전하다At være sikker
memorize

Adverbier

Question Answer
대충Groft sagt så… (Cirka)
방금Et øjeblik siden
memorize

Suffixer

Question Answer
(으)ㄴ/는 지 [tidspunkt]/얼마나 되다Det har været så længe siden./ hvor længe siden?
다가Efter, Efter man gjorde noget skete der noget der afbrød det.
memorize