Create
Learn
Share

Insekter

rename
groendahl13's version from 2018-01-28 14:17

Section

Question Answer
Hvor mange ben har insekter?6 ben
Hvad hedder rækken?hexapoda
Hvor mange tagmata har insketer?3. Hoved, thorax og abdomen
På hvilke tagmata har de appendages (lemmer)På hoved og thorax. På abdomen er der ikke nogen, eller reduceret.
Nævn to klasser under hexapoda.Entognatha og insecta.
Nævn en orden under entognathaCollembola.
Nævn 2 underklasser under insecta.Apterygota, pterygota.
Nævn en orden under apterygota.thysanura
Nævn to infraklasser under pterygota.paleoptera, neoptera
Nævn 2 ordner under paleopteraephemeroptera, odonata
Nævn 15 ordner indenfor neopteraorthoptera, blattodea, phasmatodea, mantodea, dermaptera, plecoptera, isoptera, phthiraptera, hemiptera, coleoptera, mecoptera, lepidoptera, deiptera, trichoptera, siphonaptera, hymenoptera.
Collembolafx springhaler
Springhalercollembola
thysanurafx sølvfisk/børstehaler
Børstehaler/Sølvfiskthysanura
ephemeropterafx døgnfluer
DøgnfluerEphemeroptera
odonatafx guldsmede og vandnymfter
guldsmede og vandnymferOdonata
Orthopterafx græshopper
GræshopperOrthoptera
Blattodeafx karkelakker
KarkelakkerBlattodea
phasmatodeafx vandrende pind
Vandrende pindphasmatodea
Mantodeafx knælere
KnælereMantodea
Dermapterafx Ørentvister
ØrentvisterDermaptera
plecopterafx slørvinger
isopterafx termitter
Slørvingerplecoptera
Termitterisoptera
phthirapterafx lus
LusPhthiraptera
hermipterafx tæger, cicader og blodlus
Tæger, cicader og blodlusHermiptera
Coleopterafx biller
billerColeoptera
Mecopterafx skorpionsfluer
SkorpionsfluerMecoptera
lepidopterafx dag og nat sommerfugle
Dag og nat sommerfugle Lepidoptera
Dipterafx fluer
fluerdiptera
trichopterafx vårfluer
VårfluerTrichoptera
Siphonaptera fx lopper
LopperSiphonaptera
hymenopterafx myrer, bier og hvepse
Myrer, bier og hvepsehymenoptera.
Hvilke livsformer har hexapoda?Planteædere (herbivorer), saprofager (æder dødt organisk materiale), parasitter, rovdyr (prædatorer)
I hvilke habitater lever hexapoda i?I alle undtagen i havet. Nogle lever på overfladen af vand
Exoskellet er formet af et system af plader kaldet ...?sclerites
Stivheden i exoskellet skyldes...?scleroproteiner.
Hvad kan hexapodas munddele af?labrum, et par mandibler, maxilla, labium og et tungelignende organ hypopharynx
Hvor mange segementer bærer thorax på og hvad kaldes de?3 segmenter, prothorax, mesothorax og metathorax.
Hvor mange ben bærer hvert segment på thorax på?Bærer et par ben.
På hvilket segment bliver vingerne båret (ved de fleste)?På thorax, på mesothorax eller metathorax
Hvad består vingerne af?Vingerne består af cuticle udskydninger, som er formet af epidermis. De har en dobbeltmembran, som indeholder blodåre.
Udfyld de mangelende felter på figur 1. se svar
Hvad bruges antenner til ved hannen?Bruges til lugteorgan, for at sanse hunnes feromoner.
Hvad er halters?Sidder på bagvingen og viberer og sørger for at holde ligevægt.
Hvad er forskellen på inddirekte flyvemuskler og direkte flyvemuskler?Inddirekte: Muskler er ikke sat fast til selve vingen, men bevægelse sker ved at ændre thorax. Direkte: Muskler er sat fast til selve vingen.
Hvad er forskellen på neural synkron kontrol og neural asynkront kontrol?Synkront: Ofte store insekter, nerveimpuls stimulere muskelkontraktion til vingeslag. Asynkront: Afhænger af potential energi i elastiske dele af thorax. Et sæt muskler kontraktherer, strækker andre muskler. Kræver kun lejlighedvis nerveimpuls. Gør at de kan slå meget mere med vingerne.
Udfyld de manglende felter på figur 2.Se svar.
Hvilket respirationssytem har hexapoda?Traché system
Hvad er et traché system?Respirationssytem. Det er et netværk af rør som kommer ind i alle dele af kroppen. Det åbner til ydersiden med spirakler. Ved nogle er der trachéblærer eller luftsække, det øger volumen af luft som ind og udåndes.
Hvad består ekskretionssystemet af?Malphigiske rør.
Beskriv hexapodas nervesystem.Det er avanceret, med hjerne, nervetråde og en række ganglier.
Udfyld de manglende felter på figur 2.Se svar.
Nævn nogle sanseorganer som hexapoda har.Sammensat øje, lugtesans, hørelse, ocellie (simpelt øje, hvor de fleste har 3 på hovedet)
Hvad er ommatidia?Er en del af det sammensatte øje. Betår af fotoreceptor celler.
Hvordan er hexapodas muskler?tværstribede
Har de fleste hexapoda aseksuel eller seksuel reproduktion?Seksuel
Hvordan sker reproduktionen (parring)?Hannen leverer sæd direkte til hunnen i spermatophores, som bliver lagret i hunnen. Der bliver lagt mange æg.
Hexapoda bliver for store til deres cuticle, og her må de igennem processen _____ og udkaste sit eksisterende cuticle i en proces kaldes ____?Molting og ecdysis.
Hvad er hemimeabolous?Gradvis metamorfose.
Hvad er holometabolous?Komplet metamorfose.
Hvad kaldes en langvarig vækstdvale hos hexapoda?Diapause.
Udfyld de manglende felter på figur 4Se svar
Hvad er bate´s mimicry?Et ufarligt byttedyr efterligner et farligt byttedyr.
Hvad er Müllersk mimicry?Flere giftige arter efterligner hinanden.
Nævn 1 karakteristika for entognathaDe har indvendige munddele.
Nævn 4 karakteristika ved collembola1)Lever i skovbund 2)Ingen sammensatte øjne 3)respiration v. diffusion el. trachea 4)gaffelhale 5) direkte udvikling.
Hvilken klasse og orden ses på figur 5?Klasse: entognatha, Orden: collembola
Nævn 3 karakteristika ved thysanura1)Lever i fugitge omgivelser 2)lange antenner 3)tre lange terminale cerci 4)store øjne.
Hvilken klasse, underklasse og orden ses på figur 6?Klasse: insecta, underklasse: apterygota orden: Thysanura
Nævn 2 karakteristika for apterygota1) udvendige mundele 2)uden vinger
Nævn 2 karakteristika for pterygota.1) udevndige mundele 2) Har vinger (kan dog have smidt dem)
Nævn 4 karakteristika for ephemeoptera1)Lever i og ved ferskvand 2)Forvinger størst 3)akvatisk nymfe m. gæller 4)reduceret munddele 5)parrede genitalier
Hvilken klasse, underklasse, infraklasse og orden hører dyret fra figur 7 til?Klasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse: paleoptera, orden: ephemeroptera.
Nævn tre karakteristika for odonata1)Lever nær ferskvand 2)lange smalle vinger 3)for og bagvinger er ens 4)akvatisk nymfe med gæller og bevægelig labium
Hvilket dyr ses på figur 8, nævn klasse, underklasse, infraklasse og orden.Klasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse: paleoptera, orden:odonata
Nævn et karakteristika for paloptera.Kan ikke folde vinger fladt tilbage over bagkroppen.
Nævn et karakteristika for neoptera.Kan folde vinger fladt tilbage over bagkroppen.
Nævn 3 karakteristika for orthoptera.1)Planteædere 2)Lever i græs 3)Kraftige bagben 4)fortrykket vinge 5)bagvinge-vifte
Hvilket dyr ses på figur 9 nævn klasse, underklasse, infraklasse og orden.Klasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: orthoptera
Hvilket dyr ses på figur 10 nævn klasse, underklasse, infraklasse og orden.Klasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden:blattodea
Hvilket dyr ses på figur 11 nævn klasse, underklasse, infraklasse og orden.Klasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: Phasmatodea
Hvilket dyr ses på figur 12 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden:mantodea
Hvilket dyr ses på figur 13 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden:Dermaptera
Hvilket dyr ses på figur 14 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden:Plecoptera
Hvilket dyr ses på figur 15 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: trichoptera
Hvilket dyr ses på figur 16 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden:isoptera
Hvilket dyr ses på figur 17 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden:phthiraptera
Hvilket dyr ses på figur 18 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: siphonaptera
Hvilket dyr ses på figur 19 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: hemiptera
Hvilket dyr ses på figur 20 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: coleoptera
Nævn tre karaktertræk for coleoptera1)Holometabole 2)hårde forvinger 3)tygge munddele 4)største orden 5)lever i alle habitater.
Hvilket dyr ses på figur 21 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: Mecoptera
Hvilket dyr ses på figur 22 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden:diptera
Nævn 4 karakteristika for diptera.1)to vinger 2)suge/stikkende munddele 3)larver uden ben 4)holometabole 5)Kan kun indage flydende føde.
Nævn 2 karakteristika for hymenoptera1)små bagvinger 2)holometabole
Hvilket dyr ses på figur 23 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: hymenoptera
Hvilket dyr ses på figur 24 nævn klasse, underklasse, infraklasse og ordenKlasse: insecta, underklasse: pterygota, infraklsse:neoptera, orden: lepidoptera
Nævn tre karaktertræk for lepidoptera.1)vingeskæl 2)suge-munddele 3)holometabole 4)larver har bidende munddele.
memorize

Recent badges