Create
Learn
Share

Innervaties

rename
anatomyjunk's version from 2017-06-09 13:06

Section

Question Answer
welke spieren innerveren aan C1mm. rectus capitis anterior en lateralis
welke spieren innerveren aan C2m. obliquus capitis superior, m. rectus capitis posterior minor en major; m. sternocleidomastoideus
Welke spieren innerveren aan C3m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae
Welke spieren innerveren aan C4diafragma, m. trapezius, mm. rhomboide
Welke spieren innerveren aan C5m. deltoideus, m. supraspinatus
Welke spieren innerveren aan C6m. biceps brachii, m. extensor carpi radialis
Welke spieren innerveren aan C7m. triceps brachii caput longum, m. flexor carpi radialis, m. opponens pollicis
welke spieren innerveren aan C8m. adductor pollicis, m. abductor digiti minimi, m. extensor pollicis, mm. flexor en extensor carpi ulnaris
welke spieren innnerveren aan TH1 mm. interossei palmares en dorsales, m. adductor digiti minimi
welke spieren innerveren aan Th2-Th12mm. intercostales externus en internus
welke spieren innerveren aan L2 m. iliopsoas, mm. adductores, m. rectus femoris, m. vastus medialis
welke spieren innerveren aan L3m. quadriceps femoris
welke spieren innerveren aan L4m. tibialis anterior
welke spieren innerveren aan L5 m. gluteus medius, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum brevis
welke spieren innerveren aan S1m. triceps surae; mm. peronei
memorize