Create
Learn
Share

Initiat immu

rename
adiop's version from 2018-03-02 09:33

Section

Question Answer
reseptorspesifisitet og reseptor variasjon i det inate immunsystemetLav reseptorspesifisitet, altså gjennkjenner de mange type celler og alle cellene i det innate har så å si de samme reseptorene
Det innate immunforsvaret kalles også det .... og kjennetegness generelt vedmedfødte immunforsvaret, er identisk fra den dagen du blir født til den dagen du dør, lærer ikke av tidligere angrep
Cellene i det inate immunforsvaret har... reseptorerCellene i det inate immunforsvaret har "mønstergjennkjennings" reseptorer som på engelsk heter pattern recognition receptors (PRR)
Cellene i det adaptive immunforsvaret har.... respetorer Lymfocyttiske reseptorer, BCR- B cell reseptor og TCR- T-cell reseptor, hver celle har kune en type reseptor
Alle immunceller har.. på cellemembranen.mange hundre tusener reseptorer, dette gjelder både det innate og det addaptive immunforsvaret.
Det innate immunforsvaret har ... reseptorer på overflaten som kan...mange tusen FORSKJELLIGE typer reseptorer på overflaten som kan kjenne igjen veldig mange forskjellige patogener. Men merk at alle cellene i det innate immunforsvaret har likevel mer eller mindre samme reseptorer
Alle lymfocyttceller i det adaptive immunforsvaret har.... reseptorer og gjennkjenner.. Forskjellige reseptorer og gjennkjenner forskjellige patogener
Mønstergjenkjenningsreseptorer (PRR) Kjennkjenner og Aktiveres avPAMPS (Patogen associated molecular patterns-- fra patogener) og DAMPS ( danger associated molecular patterns-- fra innsiden av våre egne celler)---- Dette er strukturer som ikke finnes i kroppen i fredstid
Eksempler på PAMPs molekylerLypopolysakkarid(i den ytre membranen hos gram negative bakterier) og mannose
Eksempler på DAMPproteiner og molekylære strukturer som finnes på innsiden av cellene våre, som slippes ut ved NEKROSE, nekrose er alltid patologisk
Nekrose er ofte et resultat avInfeksjon, og brudd på den fysiske immunbariæren gjør oss mer mottakelig for infeksjon
Eksempler på Mønstergjenkjenningsreseptorer (PRR)TLRs(Toll-like receptors)--- NLRs( Nodd like receptors)---CLRs (c-type lectin receptors)----RLRs( Rigg I like receptors), kombinasjonen av disse gjør den istand til å gjennkjene mange forskjellige type patogener
Hva representerer komplimentsystemetKomplimentsystemet referer til de løselige proteinene som finnes i blod og vevsvæske, De får navn C etterfulgt av ett tall
Proteinene i komlimentsystemet..Sirkulerer i innaktivert form, men dersom ett av proteinene aktiveres så vil ytterligere proteiner aktiveres i en kjedereaksjon
Komplimentsystemet kan Aktiveres på 3 forskjellige måterKlassisk komplimentaktivering, Alternativ komplimentaktivering, Manosebindende lectinmediert komplimentaktivering (MBL)
Initiale steg for Klassisk komplimentaktivering1. IgG/IgM binder patogenet 2. IgG/IgM binder C1 ----------------2. C1 spalter C4 til C4a + C4b -------------3. C4b binder C2a → C4b2a---------------- 4. C4b2a spalter C3 til C3a + C3b---------- 5. C4b2a binder til C3b → C4b2a3b-------- 6. C4b2a3b spalter C5 til C5a + C5b
Initiale steg for MBL mediert komplimentaktivering1. MBL binder mannose på patogenet ----------2. MBL binder MASP ------------3. MASP spalter C4 til C4a + C4b---------- 4. C4b binder C2a → C4b2a -----------5. C4b2a spalter C3 til C3a + C3b----------- 6. C4b2a binder til C3b → C4b2a3b ------------7. C4b2a3b spalter C5 til C5a + C5b
Initiale steg for Alternativ komplimentaktivering1. C3 spaltes spontant til C3a + C3b -------------2. C3b binder faktor B → C3bB --------------3. Faktor D spalter faktor B → C3bBb ----------4. C3bBb binder C3b C3bBb3b----------- 5. C3bBb3b spalter C5 til C5a + C5b
Felles endevei for komplimentaktiveringa. C5b binder C6-C9 → MAC --------------b. MAC lager hull i patogenet-------------- c. Patogenet dør
Det vanligste komplimentproteinet er...C3, spaltes spontant til C3a og C3b
Komplementprotein C3b viktigste funk:opsonisering
Komplementprotein C5a viktigste funk:kjemotakse
C3a og C5akalles anafylatoksiner og er viktige for degranulering av mastceller
MAC dannes av C5b+C6+C7+C8+C9
Autokrint stimuleringCellen som produserer proteinet blir selv stimulert
Parakrin stimulering En celle som produserer et cytokin som stimulerer en nærliggende celle
Cytokiner ersignalsubstanser som tillater KOMMUNIKASJON mellom immunceller, noen er proinflamatoriske, andre er antiinfalammatoriske, de er avgjørende for at kroppen skal produsere en adekvat immunrespons og har kort levetid
Endokrin stimulering ses vedhormoner, og ligger langt unna kjertlen som produserer hormoner
Cytokin kategorierinterleukiner (IL), kjemokiner, interferoner (IFN), tumornekrosefaktor (TNF), cytokinprofilen forteller hvilke våpen som skal produseres
memorize