Create
Learn
Share

Ing

rename
kakedida's version from 2018-02-01 14:17

Section 1

Question Answer
whatşey
howşekli,tarzı
whereyer
whysebebi
treat tedavi
curetedavi
healtedavi
remedytedavi
wh+towh kendi anlamına -cağını katar
wh+everher-yaparsan yap
whetherolup olmadığını
can you tellmerak
the question ofmerak
depends onmerak
unclearbelirsiz
implicitbelirsiz
vaguebelirsiz
indefinitebelirsiz
qualifyyeterlilik kazandırmak
competitionrekabet
fiil+that-dığını
ıt.............that (isim)-mesi/-ması
it.............that (fiil)-dığı/-diği
that/the fact that-mesi/-ması
affectetkilemek
arrive varmak
As...........-dığından dolayı
wh+fiilen/an
wh+cümledığı/diği
wh+passivelen/lan
preposion 'to' isim ile-e
preposion 'to' fiil ile-mek için
disappear yok etmek
vanish yok etmek
augmentçoğaltmak
fosterbeslemek
focal odak
focusodak
accentvurgulamak
com(co-cog)birleştirme
companyşirket
combinebirleştirmek
communicateiletişim kurmak
compromisetaviz
compasspusula
componentbirleşen
comradeyoldaş
composeoluşturmak
compositekarma
issuekonu
excıkma,yayılma,genişleme
expandgenişletmek
extentgenişlik-uzatmak
rangeuzanmak
spankarış,genişlik
exceedaşmak
exclaimhaykırmak
exposeortaya çıkarmak
explicitaçık
excemptmuaf tutmak
expatriatememleket dışına sürmek
exhumeyeniden ortaya çıkarmak
deayrılma-bölünme-eksik bırakma
defisiencyeksik
detachayrıl
departbölünme
deformderforme etmek
compansatekarşılamak
compositekarşılama
diskopma
dissemmationkoparmak
discrepancyayırma
increaseartırmak
engeldiği sıfatları fiil yapar
broadendgenişletmek
concludebitirmek
inolumsuzluk anlamı katar
invalvablepaha biçilmez
invitablekaçınılmaz
infinitebitmemiş
indispensibleayrılmaz
innumberedsayısız
indefinitebelirsiz
sourcekaynak
introvertiçine kapanık
individualbireysel
inaculatedaşılanmış
monotek
unı
tradeticaret
unification birleşme
necessarygerekli
viewgörünüm
biçift
toolaraç
essentialönemli
negotiationshükümetler arası pazarlık
multiçok
magnbüyük-güçlü-şiddetli
amplgenişletmek-büyütmek
amfi-amplifyarttırmak
perietraf-çevre-around
bordersınır
diçıkma-sapma-başka yöne gitme
digressilerleme
divertbaşka yöne çevirmek
directyönetmek-yönlendirmek
mainesas
regerileme
proilerleme
proto-anto(pro-anti)destekleme-(me)
proponenttaraftar
opponentmuhalif
rivalrakip
adversarydüşman
adekleme-iliştirme
adjustayarlamak
conform to-e uymak,-e riayet etmek
adaptuyarlamak-adapte etmek
accomodatekarşılamak
addilave etmek
adherentyapışık
attacheklemek
super-surötesinde
artificialyapay
surpassaşmak
surmauntaşmak
surplusfazlalık
surrealgerçek üstü
supremeyüce
supressbastırma,baskılama
subalt-aşağısı anlamlarına gelir
subconciousbilinçaltı
semiyarım
intelligentzeki
maleksik,hatalı
maltreathırpalamak
legyasa
legibleokunaklı
scriptyazma
manuscriptel yazması
inscriptionkayıt
prescribereçete
transgeçiş-gönderme
capyakalama,ele geçirme
captureele geçirmek
captivesır
capsizealabora olmak
preön
preliminaryön hazırlık
precedeönce
predecessorönce
presumevarsaymak
forepre,ön
foreshadowsönceden göstermek belirtisi olmak
divbölme
deı-divtanrı
devineilahi
divinityilahiyat
deitytanrı
dividebölmek
divisionbölünme
-ableyapılabilir
pitchfrekans
liablesorumlu
arableişlenebilir
edibleseçilebilir
audibleişitilebilir
legibleokunaklı
feasible uygulanabilir
viableyaşam
en fiil yapar
widengenişletme
strenghtengüçlenme
tightendaralma
entitleyetkilendirmek
envisagegörme
ensuresağlamak
enablesağlamak
enactyasalaştırmak
legislateyasalaştırmak
encompasskapsamak
entailrisk
enforcezorlamak
enhancegeliştirmek
enduredayanıklılık
taineline almak ,elde etmek, elde tutmak
containbir arada muhafaza etme
obtainelde etmek
substainsürdürmek
maintainsürdürmek
wardyön anlamı katar
vertgitme, yön verme
srtkısıtlama
constrainzorlamak
strainzorlamak
restrictkısıtlamak,bağlamak
obstructengel olmak,mani olmak
constrictsıkıştırmak,daraltmak
terratoprak-dünya
-cideöldürme
herbicidebitki öldürücü
homocideinsan öldürme
pesticideböcek öldürme
insectcideböcek ilacı
memorize

Section 2

Section 3

Recent badges