Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Ing

rename
elifs's version from 2018-05-22 14:03

Section

Question Answer
önem vermekattach importance to
işini yapmak practice one s proffesion
eğitim almak receive education
önemli olmak come into prominence
ile ilgili regarding
bakımından in terms of
değinmek touch upon
rol oynamakplays a remarkable role
fark a more subtle difference,
ortaklıkanother feature they have in common
vasıtasıylaby means of
oluşmak consist of
şehirde yaşayan inhabitant
yaşıt peer
dışlamakexclude, discriminateg
ön yargıları kırmak break down the prejudices
kökenethnicities
engellemekwithhold
faydalı beneficial, disadvantegous
belli etmekindicate
memorize

Recent badges