Create
Learn
Share

Infeksjon medisin

rename
aramfare's version from 2016-10-25 19:43

Section

Question Answer
Standard sepsis regimePenicillin G + Gentamysin
Cave aminoglycosider grunnet nyresviktPenicillin G + Ciproxin eller Tazocin
Gentamysin resistanseTazocin eller Cefotaxim
ESBL Meropenem
MRSAResistent mot all B-lactam ab. Behandl med ----------> Vankomysin, Daptomysin, Linezolid, Tigecyclin
VREDaptomysin, Linezolid, Tigecyclin
Anarobe infeksjon over vs under diaphragmaOver diaphragma (Klindamysin). Under diaphragma (Metronidazol). Begge (Karbapenem eller Moxifloxcasin)
Penicillin straksallergi (0-1 time)Klindamysin + Gentamysin
Penicillin allergi ikke type 1 (Forsinket)Cefotaxim
Luftvei sepsisPenicillin G + Gentamysin eller Cefotaxim
Abdominal sepsisTazosin-Genta, Ampi-Metro-Genta
Metronidazol ivFørste dose iv 1,5 g, så 1g x 1 iv
Postoperativ bukinfeksjonTazocin
Bein og ledd sepsisKlokacillin + Gentamysin
UrosepsisAmpi-Genta
Nøytropen feberPenicillin + Gentamysin
Penicillin G dosering1,2 - 3g x 4
Gentamysin dosering5-7 mg/kg x 1
Ciproxin dosering (IV)400 mg x 2 iv
Tazocin dosering4g x 3-4
Meropenem dosering0,5-1g x 3
Klindamysin iv dosering600-900 mg x 3-4
Klindamysin po dosering300 mg x 3-4
Cefotaxim dosering2g x 3
Ampicillin dosering2g x 4
Klokacillin dosering2g x 4
Mecillinam dosering200 - 400 mg x 3
Nitrofurantoin dosering50 mg x 3
Vankomysin po dosering125 mg x 4
Metronidazol po250 mg x 4 eller 500 mg x 3
Ciproxin po dosering500 mg x 2
Cefuroxim iv dosering1,5 g x 3
Doxycyclin po dosering100 mg x 2 (300 mg x 1 for Cholera)
Nyresvikt vennlige medGis 100% i alle stadier -----------> Kloksacillin. Klindamysin. Ceftriaxon.
Serum konsentrasjon av antibiotikaVanligvis måles for å se om det er i terapeutisk område, for å ikke forårsake nyretoxisitet. Ved nyrefrisk pas. mål konsentrasjonsbestemmelse KB 2-3 dager etter. Hvis nyresvikt GFR <30 kan det gjøres før. Anbefalt er å måle x2 per uke.
Gentamysin KBGis kl 14:00. Mål minimum KB kl 0800 (6t før dosen) (<0,5µg/ml), og maximum KB kl 2200 (8 timer etter) (1,5-5 µg/ml)
Vancomysin KBMinimal KB 1 min før (5-15 µg/ml). Maximal KB 70 min etter ( 25-50 µg/ml)
memorize

 

Question Answer
Typer sjokk SHOCkDiStribuerende (ANSA-H). Hypovolemisk (tap av blod, plasma, emese, diare). Obstruktiv (PTX, PE, Tamponade). Cardiogen (Arytmi)
Distribuerende sjokk ANSA-HAnafylaksi. Nevrogen sjokk. Septisk. Adrenal insuffisiens. High output failure.
Sepsis def. + kriterierPositiv SIRS + bakteremi. SIRS = (Temp <36 - > 38 ---- leuk. <4 - > 12 ----- resp > 20 eller hypokapni ----- puls > 90)
Septisk sjokksBT < 90 tiltross for adekvat væskebehandling.
IV væske ved septisk sjokkHold diurese > 0,5/kg/t, 8-10 L/første døgn. --- Albumin gis ved nivå < 20. --- Trombocytt gis ved nivp < 20. ------ Vasopressor dopamin, dobutamin, A+NA eller ADH hvis vedvarende hypotensjon.
Alvorlig sepsis (organ dysf.)CNS (GSC < 14). Resp. (RR > 30 eller SpO2 < 90). Sirkulasjon (sBT < 90). Nyresvikt (oliguri eller Cr.stign). Leversvikt (biliruin > 70). Trombocytopeni + Koagulasjonsvikt (INR > 1,5 eller APTT > 60). Metabolsk acidose.
SOFA vs qSOFASOFA tar kriterier til "alvorlig sepsis". ---------- qSOFA er, Tachypne > 22. CNS (GCS < 13). sBT < 100.
Cystitt hos kvinner ikke gravideMecillinam (200 mg x 3 i 3d), eller Nitrofurantoin (50 mg x 3 i 3-5d) , eller trimetoprim i 3 dager
Meningitt behandling 1. valgCefotaxim (3g x 4) + Ampicillin (3g x 4) + Dexametason (10 mg x 4)
Meningitt behandling 2. valgCeftriaxon (4g x 1) + Ampicillin + Dexametason
Cystitt hos mennTrimetoprim/sulfa (2 tabl x 2 i 7-10d), eller Mecillinam (400 mg x 3 i 7-10d), eller Ciprofloxacin (250 mg x 2 i 7-10d)
PeritonittTazocin eller Ampi-Metro-Genta
KolecystittTazosin eller Bactrim-Metro
PankreatittImipenem eller Meropenem
DivertikulittAmpi-Metro-Genta eller Tazosin
Tarminfeksjon og import-diareVirus (Noro). Bakterier ( salmonella, yersinia, c.jejuni, cl.difficile, e.coli). Protozoa infeksjon (Giardia lamblia).
Cl. difficile generellTarm infeksjon (magesmerter, feber og diarre, diffus palpasjonsøm og utspilt) inntil 3 mnd etter avsluttet ab kur. --------- Test Toxin A + B + GDH
Cl difficile risiko faktorerAntibiotika. Cytostatika. Antacida. Høy alder. Kirurgiske prosedyrer. Nosokomial smitte
Cl.difficile infeksjon behandling10d med Metronidazol po (250 mg x 4 eller 500 x 3), kan gjentas. Hvis manglende effekt gi Vankomysin po (125 mg x 4), kan gjentas. Hvis residiv, gi Dificlir eller feces installasjon.
Salmonellose (ved f.eks: Immun-suppression)Akutt: (5-10d) Ciproxin po/iv. Eller Ceftriaxon 2g. Kronisk utskiller >3 mnd: Ciproxin po i 3 uker.
Shigellose dysentryAkutt: Ciproxin 3d. Kronisk utskiller > 3mnd: Ciproxin i 3-4 uker
Cholera diarreRise-watery diarre. Doxycycline 300 mg x 1 i 3d
Campylobacor jejuni entereitt (ved. immunnsupp. eller bakteremi)Erythromysin 500 - 1000 mg x 4 IV
Yersinose (ved immunsupp. eller bakteremi)Bactrim po eller Doxycyklin 200 mg x 1 i 3d.
Pneumoni behandling (samfunnervervet)Penicillin 1,4 g x 4 + Gentamysin x 1 eller Cefotaxim 1-2 g x 3
Pneumoni behandling (nosokomial)Penicillin Gentamysin eller Cefotaxim
KOLS exacerbasjonPenicillin 1,2 g x 4
Pneumoni mikro-organismer 85%Strep. pneumonia (50%), H.Influenzae. Moraxella Catarralis.
Nosokomial pneumoni 4-5 første døgn (bakterier)Strept. pneumoniae, H. Influenzae.
Nosokomial pneumoni etter 4-5 døgn (bakterier)Gram negative enterobakterier, Pseudomonas, Actinobacter spp.
Empirisk beh. nosokomial pneumoni 4 første døgnPenicillin + Gentamysin. Tazocin ved nyresvikt.
Empirisk beh. nosokomial pneumoni etter 4 døgnModerat (Cefuroxim 1,5 g x 3). Alvorlig (Tazocin). Staph.aureus/Pseudomonas. (Cloxacillin i 14 - 21d)
Atypisk pneumoni (Mycobacteria p.+ Chlamydia p.) behandlingErythromysin 500 -1000 mg x 4 i 2 - 3 uker. Eller Doxycyclin 200 mg 1.dag, 100 mg i 2 uker
Legionella atypisk pneumoni behandlingLevoflokcasin iv 750 x 1. Eller Ciproflokcasin iv 400 - 600 mg x 2, Overgang til po ved bedring.
Atypisk pneumoni/Q feber (Coxiella brunetti) symptomerAkutt (isolert feber + atypisk pneumoni + granulomatous hepatitt). Kronisk (endokarditt og andre vaskulare infeksjoner)
Atypisk pneumoni/Q feber (Coxiella brunetti) behandlingAkutt (Doxycycline 100 mg x 2) i 2 uker. Kronisk (Doxycyclin 100 mg x 2 + Hydroklorokin 600 mg x 1) i 18 måneder
Atypisk pneumoni/Psittakose (Chlamydia psittaci) behandlingTetracyclin 500 mg x 4. Eller Doxycyclin 100 mg x 2.
Pneumocystis carinii pneumoniTrimetoprim/Sulfa 15/75 mg/kg/dag delt i 3-4 doser iv. Overgang til po Bactrim 2 x 3 etter 1 - 2 uker. Gis sammen med Cortison
memorize

 

Question Answer
Dengue feber symptomer3-5 døgn feber + influensa lignende symptomer, med utslett. Kompliseres med kappilær lekasje (ascites + hydrothorax) + shock.
Brucellose symptomer (Malta feber, Medeterian feber)Ukevis feber med episoder av feberfrihet. Folake symptomer som artritt, spondylodiskitt, meningitt, endokarditt. Upastaurisert geitmelk, saumelk eller ost.
Brucelluse behandling6 uker Doxycycline 100 mg x2 + Rifampicin 600 - 900 x 1. I 3 mnd ved CNS affeksjon.
Typer malariaPlasmodium falciparum, ovale, vivax, malariae og knowsli.
Malaria syklusInjeksjon av mygg, Hypnozoit i lever --> Merozoit ut av lever --> Trophozoit i RBC ---> Schizont ut av RBC ---> Gamet til mygg eller Schizont til andre RBC.
Malaria symptomerFeber og frysninger hver 48 timer. Høy LD, CRP, Anemi og Trombocytopeni. Tegn til organsvikt ved malignt malaria (p.falciparum).
Malaria testP.falciparum (ringformer med 2 kromatin i RBC). P.vivax (schizonter i RBC + ringformer med 1 kromatin) --> benignt. Gametocytt (bananformet).
Falciparum malaria behandlingEurar-tesim 3 tabl. x 1 i 3 dager. Eller, Malarone 4 x 1 i 3 dager. Ved nyresvikt gi Lariam 750 mg, 500 mg etter 6 timer, 250 mg etter 6 timer.
Tularemi behandling + typerCiproxin 750 x 2 i 10 dager. Okuloglandulær, Ulceroglandulær, Orofaryngeal, Pneumonisk, Septisk.
Borrelia symptomer1. stadium (EM) + lymphadenitt. 2. stadium (Nevropati, Encefalitt, Meningitt, Oligoartritt, Karditt). 3 stadium (MS, Acrodermatitis kronisk migrans ACA)
Borrelia behandling1. stadium ( 2 uker med penicillin/ampicillin). 2. stadium ( 3-4 uker med doxycycline, ceftriaxon ved hjerteaffeksjon). 3. stadium (6 uker med doxycycline, ceftriakson ved nevroborreliose)
Kryptokokker meningitt behandlingInduksjonsfase (1 ukes iv. amphotericin + flucytosin). Konsolideringsfase (8 ukers po Flukonazol 400-800 mg). Vedlikeholdsfase (1 års Flukonazol 200 mg)
Shistosomiasis patogenerSchistosoma Mansoni, Mekongi, Japonicum, Hematobium
Schistosimiasis akutt symptomerSvømmekløe + Sneglefeber (2-3 uker etter eksponering). Urticardia, Muskelsmerte, Eosinofili, Tørrhoste
Schistosomiasis kroniske symptomerIntestinal (slimete avføring + foci i CNS, lever, genitalia). Urogenital (kronisk UVI + genital infeksjon, blære cancer)
Schistosomiasis behandlingAkutt + Asymptomatisk (Prazikvantel 40mg/kg i 1 dose eller 60 mg/kg i 2 doser). Kronisk (40 mg/kg i 2 doser over 3 dager)
Akutt vs kronisk septisk artritt behandlingtidMan bør artriskopere for væske analyse og skylling før ab oppstart.. Akutt (<7d) --> 4 uker for SA eller Str.A eller G- staver.... Kronisk (>7d) --> 4-8 uker, og lengre med TB og Brucella. Synovektomi.
Gassgangren generellInfeksjon i musklene. Gassgangren utløst av kirurgi + muskle skade eller sår, Spontan nontraumatisk gassgangren. C.perfringens + Cl. septicum.
Spontan nontraumatisk gassgangren infoC. septicum i forbindelse med deverticulitt, tarminfeksjoner, NEC, volvolus.
Gassgangren behandlingNekrektomi + iv Klindamysin (600 x 4) og Pencillin iv (3g x 4).
Menneske vs dyrebit patogenerMenneske --> SA+Strept+HA+ anarobe. Dyrebit --> P.multocida, SA, strept.
Bit behandlingIkke primærsutur. Revider og vask. Sett på profylakse med Penicillin + Klindamysin i 5-10 dager po.----- Ved infeksjon gi iv Penicillin + Klindamysin ------- Ved sepsis gi Tazosin
Vaksiner etter bitHep.B vaksine etter human bit. HIV PreP. Tetanus. Rabies hvis bit i utlandet.
memorize

 

Question Answer
Akutt osteomyelitt info< 10 dager og monobakteriell (SA). MR eller Scintegrafi. Behandling er 4 uker iv antibiotika + 2 uker po.
Kronisk osteomyelitt KO info> 10 dager og polybakteriell. Kirurgi + (4 uker iv antibiotika (4-6 uker hos diabetikere)) + (8 uker po antibiotika).
Empirisk standardregime SDKloksacillin iv i 4-6 uker
SD behandling ved mistenkt G -Cefuroxim eller Cefotaxim iv (1g x 3) i 4-6 uker
Staph aureus SDKloksacillin iv (4 uker) + Dikloksacillin po 1g x 4 (2 uker)
SD med StreptocokkPenicillin iv (1,2 g x 4) + Amoxicillin po (750 mg x 3). Gis i totalt 2 uker + 2 uker
SD penicillin allergiKlindamysin iv i 4 uker + Klindamysin po (300 x 3) i 2 uker
SD med Enterobacteriae (CC-CB)2 uker (IV) + 6 uker (PO). IV (Cefotaxim eller Ceftriaxon). PO (Ciproxin (750 mg x 2) eller Bactrim (2-3 tabl x 3))
KO empirisk standardregimeKloksacillin iv eller Cefuroksim iv
Staph aureus KO (Erna Monsen)6-12 uker med Dikloksacillin po 1g x4. Eller Bacterim, Klindamysin, Doksycyklin
KO G- staver6-12 uker. Ciproxin 750 mg x 2. Eller Bactrim 2-3 tabl. x 2
Erysipelas behandling7-10 dager. Lett (Penicillin po 1,3 x 4 = 660 mg 2 x 4). Alvorlig med septisk forløp (Penicillin iv 1,2 mg x 4)
Necrotiserende fascitt definisjonInfeksjon i subkutan vev, fett-vev og overflatisk + dyp fasia uten at hud eller muskel nødvendig involvert.
Nekrotiserende fascitt typerType 1 polybakteriell (SA, Strp., E.coli) hos diabetikere + perifer karsykdom + trauma og operasjoner. Type 2 monobakteriell (Stre.gr.A GAS)
Nekrotiserende fasitt symptomerStor smerter i forhold til funn. Rødme, hevelse, varme. 3-sifret CRP. Hyperbar oksygenering til Cl.difficile gassgangren.
Nekrotiserende fascitt behandlingPenicillin iv + Klindamysin iv. + Kirurgi.
Pyelonefritt patogener + symptomerE.coli, Klebsiella, Proteus mirabilis. Dysuri, flank smerter med stråling nedentil, feber, kvalme og oppkast.
Pyelonefritt disp faktorerUrinvei obstruksjon. Stein. DM. Resturin. Misdannelser.
Empirisk regime ukomplisert pyelonefritt1 dose Genta + 7-10 dager Ampi eller Bactrim.
Empirisk regime komplisert pyelonefrit3-5 dager Genta + 10-14 dager Ampi. Komplisert betyr septisk forløp, immunsvekket, diabetes, gravid.
Reaktiv arthritt definisjon + patogenerAseptisk immunologisk artritt i tilknytning eller etter infeksjon med Chlamydia + Patogene tarmbakterier (Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobactor) + Ecoli + Mycoplasma + Streptokokk.
Reaktiv artritt ledd og behandlingMono-eller oligoartritt i sotre ledd. Remisjon etter 6-12 mnd. Behandling med NSAID, Steroids, Ikke biologiske (DMARD), Biologiske (anti-TNF).
Influenza patogener og typerInfluenza A (hemaglutinin og neuramidase HN) og Influenza B. Sesong influenza (antigen drift), Pandemisk influenza (antigen shift), Fugleinfluenza.
Antigen drift vs Antigen shiftDrift er minimale mutasjoner i HA og Na (delvis imunitet). Shift skjer når 1 helt ny kombinasjon av HA og NA blir til, ved at to subtyper A infl. infiserer samme celle.
Behandling av influenza1 uke Oseltamivir (75 -150 mg x 2) eller Zanamivir inhalasjonspulver (10 mg 2 inhl.x 2). Sykdomsforløpet forkortes med 1-4 dager og reduserer komplikasjoner.
Varicella (Chicken Pox)Mild i barn og alvorlig i voksne. Behandling gis til immunsuprimerte med Acyclovir 10 mg/kg x 3 i 1-2 uker.
Herpes zoster behandling/komplikasjonerValacyklovir 1g x 3 i 1-2 uker. Postherpetisk neuvralgi, Ramsy Hunt syndrome (h.z. opticus, CN VII), Transverse myelitt.
memorize

 

Question Answer
G+ bacterierStrept. Staph. Cornybac. Bacillus c. Clostridium. Listeria................Enterococcus. Actinomysis. Peptostreptococcus.
G+ kokkerStrept. Staph. Peptostrept. Enterococcus.
G+ staverClostridium. Corynebacterium. Bacillus c. Actinomysis
G+ kokkobacilliListeria
G- kokkerNeiseria m. Moraxella c.
G- staver5 GI (E.coli. Enterobacter. Shigella. Salmonella. Yersinia.). 3 lunge (Klebsiella. Pseudomonas. Stenotrophomonas). 1 urin (Proteus). Annet (Serratia. Bacteroider).
G- kokkobacilliHemophilus i. Bordetella p. Legionella
Coagulase testCoagulase enzym er positiv for mange Staph. hvis negative da betyr det at den staph ikke er patologisk eller skadelig.
Hemolyse testFor strept. A (delvis hemolyse). B (komplett hemolyse). G (Ingen hemolyse).
Lancefield serotypeFor Strept. Gr. A (strept. pyogenes). Gr.B (strept. agalatciae). Gr.D (strept. bovis + enterokokker). Ingen lancfield antigen (strept.pneumoniae + strept. viridans)...Gr.A+Gr.B = B.hemolytiske.....Gr.D = g. hemolytiske.....Ingen lancefield = A hemolytiske.
memorize