Create
Learn
Share

Infeksies van die hart

rename
z3960's version from 2015-04-29 07:24

Section

Question Answer
endokarditidisbakterie (gewoontlik), fungi(skaars)
myocarditisvirusse (gewoontlik), bakterie en fungi (skaars)
pericarditisvirusse (gewootnlik), bakteriee en fungi (skaars)
memorize

Recent badges