Create
Learn
Share

Indtægt, omkostninger og indtjening

rename
virksomhedsokonomi's version from 2016-11-17 21:01

Section

Question Answer
Er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætningVariable omkostninger
Omkostninger, der ikke direkte er bestemt af afsætningens størrelse og sammensætningKapacitetsomkostninger
Omfatter først og fremmest råvarer, komponenter og emballageVariable produktionsomkostninger
Omfatter typisk salgsprovision til virksomhedens sælgere. Der kan også være tale om, at virksomheden skal betale en licensafgift (royalty) til det firma eller den person, der har rettighederne til produktet.Variable salgsomkostninger
Omfatter kapacitetsomkostninger, hvor der er et tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapacitetenKontante kapacitetsomkostninger
Beregnes ved at trække vareforbruget fra omsætningenBruttofortjeneste
memorize

(Bruttofortjeneste x 100) / Omsætning : Bruttoavanceprocent

(Dækningsbidrag pr. enhed x 100) / Salgspris : Dækningsbidrag

Question Answer
Beregnes ved at trække de kontante kapacitetsomkostninger fra virksomhedens dækningsbidragIndtjeningsbidrag
Det beløb, virksomheden betaler for at låne pengeFinansielle omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger.Finansielle poster
Udarbejdes før køb, produktion og salg af varen finder sted, og den anvendes derfor i planlægningsarbejdetForkalkulation
En kalkulation som har til formål at beregne varens samlede omkostninger pr. enhedFordelingskalkulation
forskellen mellem en periodens indtægter og omkostninger. Kaldes også periodens resultat. Resultatet kan være både positivt og negativtResultat
Beregnes ved at trække afskrivninger fra indtjeningsbidragetResultat af primær drift
Et resultatbudget viser de forventede indtægter og omkostninger og dermed det forventede resultat for en fremtidig periodeResultatbudget
Viser indtægter, omkostninger og resultat for en fortidig periodeResultatopgørelse
En omkostning, som virksomheden ved en aktivitetsnedgang kan slippe af med kaldesReversible
En omkostning, som virksomheden ikke kan slippe af med i forbindelse med aktivitetsnedgangIrreversible
Omfatter kapacitetsomkostninger, hvor der ikke er tale om et tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten.Beregnede kapacitetsomkostninger
En kalkulation der kun har til formål at beregne varens variable enhedsomkostninger. Bidragskalkulation
Metode til opstilling af resultatopgørelsen der blandt andet viser virksomhedens dækningsbidrag for periodenBidragsmetoden
Udarbejdes efter at køb, produktion og salg har fundet sted, og den anvendes derfor ved kontrol af virksomhedens omkostningsforbrugEfterkalkulation
memorize