Create
Learn
Share

Indila

rename
jevijako's version from 2018-05-09 13:25

Section

Question Answer
souffrance fстраждання
s'acharner напасти, накинутися
être m1.буття 2.істота
importance fважливість, вага, значення
déambulerтинятися, бродити
immense1.безмірний 2.незліченний
s'enfuirуникнути, утекти
brin m1.стебло, соломина 2.крапля
douleur fбіль
s'envoler1.піднятися, злетіти 2.відлетіти 3.різко піднятися
espérance fочікування, надія
décor1.прикраса 2.décors декорація, куліси
offense fобраза
memorize