Create
Learn
Share

Inddeling af ægte (synoviale led)

rename
nbiancaw's version from 2016-12-23 00:04

Section 1

Question Answer
Definer: Enkle ledled mellem to knogler
Definer: sammensatte ledled sammensat af tre eller flere knogler (fx albueleddet)
Definer: kombinerede ledHvis to knogler er forbundet ved to adskilte led (underarmsknoglernes forbindelse)
Beskriv glideled:Tre frihedsgrader: to parallelforskydninger og en rotation. Begrænset bevægelighed, stram ledkapsel.
Eksempler på glideled:mellem ledtappene på hvirvlerne og mellem fodrods- og håndrodsknoglerne.
memorize

Section 2

Question Answer
Beskriv hængselsledÉn frihedsgrad. Valseformet ledhoved med føringsfure. Bevægelser foregår som drejning omkring valsens akse. Stramme, stærke sideligamenter.
Hvilke bevægelser i hængselled:Flexion og extension
Eksempler på hængselled:Albueled og fingerleddene
memorize

Section 3

Question Answer
Beskriv drejeled:Én frihedsgrad. Drejebevægelse.
Eksempel på drejeled:mellem underarmsknoglerne og mellem dens og axis.
memorize

Section 4

Question Answer
Beskriv Sadelled: To frihedsgrader, ledfladerne er konveks-konkave.
Eksempel på sadelled:Tommelfingerens roded.
memorize

Section 5

Question Answer
Beskriv ellipsoidledTo frihedgrader. Ledhovedet drejer sig ligesom et æg i et æggebærger.
Eksempler på ellipsoidled:articulation atlanto-occipitale og articulatio radiocarpalis er de eneste ellipsoidled i mennesket.
memorize

Section 6

Question Answer
Beskriv kugleledTre frihedsgrader. Ledhoved med ledskål. Tillader udstrakt bevægelighed.
Eksempel på kugleled:Skulderleddet og hofteleddet.
Beskriv indskrænket kugleled:Sideligamenterne er slappe under extension --> tre frihedsgrader, og stramme under flexion --> 1 frihedsgrad.
Eksempler på indskræket kugleled:fingrenes grundled.
memorize

Recent badges