Create
Learn
Share

Ina imu celler

rename
adiop's version from 2018-03-02 11:37

Section

Question Answer
Cellene i det innate immunforsvaret erMakrofager, Dendrittiske celler, Granulocytter, Mastceller og NK celler
Produksjon av blodceller kallesHematopoese
Stammcellen i hematopoese kallesCD34 positiv hematopoetisk stamcele
De to forskjellige progenitorceller kallesLymphoide progenitorcellen og Myeloide progenitorcellen
Lymphoide progenitorcellen gir opphav tilNK-celle, B-celler og T-celler
Myeloide progenitorcellen gir opphav tilDendrittisk, monocytt, mastc., nøytrofiler, basofiler, erytrocytt og trobocytt
Makrofager i fredstid har som oppgave åsøppeltømmer, finnes i Høy konsentrasjon i alle vev, opprinnelse fra MONOcytt, uttrykker PRR
Makrofager blir aktivertved PAMPs og DAMPs
Fagocytose i makrofager1. Cellemembranen omkranser patogenet.-------- 2. Fagosom dannes --------3. Fagosomet fusjonerer med intracellulære lysosomer som inneholder antimakribielle molekyler og danner et fagolysosom------4. i fagolysosomet blir det fagocytterte materialet brudt ned
Typiske egenskaper for makrofagerØkt antall intracellulære lysosomer, og en økt evne til å fagocyttere patogener, Produserer mange cytokiner som stimulerer aktivering av andre omkringliggende immunceller!! potent aktivering av Imunforsvaret. Det aktiverte Makrofaget har i tillegg økt evne til å presentere antigen til omkringliggende T-lymphocytter. Dersom lymphocytten gjenkjenner antigenet, produserer lymphocytten et cytokin som heter IFgama( interferon gamma), dette hyperaktiverer makrofagen, gjør dem til rene drapsmaskiner
Makrofagene ... i kampsonen i kontrast til...forblir i kampsonen, i kontrast til dendrittiske cellene
Opsonisering (makrofager)immunforsvarets evne til å merke patogener med visse molekyler som øker sannsynligheten for at de blir fagocyttert av makrofagen (stekt pizza)
Hva er opsonisinerOpsonisiner er molekyler som har evnen til å opsonisere patogener, (C3b og IgG), markere patogenet øker makrofagenes appetitt
Andre navn på makrofagerOsteoklast i ben, Microglia i Sentral nervesystemet, Kupfferceller i lever, Hofbauerceller i placenta
Dendrittiske celler harmange dendritter, og finnes i alle vev, uttrykker PPR på overflaten, spionene våre, de er kortlevde
Den dendrittiske cellen drar til.... Nærmeste lymfeknute, en lymfeknute er et lymfoid organ som er fult av lymfocytter
I lymfeknutene spør de dentritiske cellene... om det er noen som kjenner igjen patogenetlymfocyttene
Når dendrittene samler inn informasjon så.... i samme slengenfagocytterer de patogenet
Hovedrollen til dendritteneAntigenpresentasjon
Mastceller..Finnes i alle vev, uttrykker PPR, uttrykker Fc(epsilon) reseptor, utgår fra C34+, HISTAMIN i granuler
Kjennetegn på inflamasjon, og forårsakes avRødme (Rubor), varme (Calor), smerte (Dulor) og hevelse (Tumor) , HISTAMIN
Konsekvensene av histaminVasodilatasjon i prekapilære arterioler (mer blodtilførsel til vevet) ,------------ Økt permiabilitet i de postkappilære venulene (immunceller og proteiner fra blod kan lettere entre i vevet), ------- Histamin , radikinin og substans P fører til smerte ved å irritere de lokale nerveendingene,--------histamin virker lokalt!
Aktivering av mastceller1. Mekanisk stimulering ved yttre kompresjon av membranen-------2. Pamp eller Damp----------3. via komplimentproteinene C3a og C5a som kalles anafylatoksiner-----------4. IgE bundet antigen binder FcEpsilon reseptor
Anafylaksi kan komme av massiv mastcelle aktivering, massiv vasodialatasjon som fører til livsfarlig blodtrykksfall
Granulocytter er en fellesbetegnelse forBasofile, eosinofile og nøytrofile granulocytter, kjennetegnes ved høyt innhold av granuler i cytoplasma, slippes ut i vev ved behov, finnes kun i blod i fredstid, entrer kunn sykt vev
Et annet navn for nøytrofile granulocytterPolymorfonucleære nøytrofile celler (cellekjernen har flere forskjellige fasonger)
Nøytrofile celler er en av våre viktigste forsvarsmekanismer mot ekstracellulære bakterielle celler
Nøytrofile granulocytter dreper ved1. Fagocytose som makrofagene--------2. Degranulering ( slippe ut de intracellulære granulene i extracellulært rom-----------3. Reaktive oksigen forbindelser ROS-------------4. Neutrofil extracellulær traps
Nøytrofil degranuleringNøytrofile granulocytter er fylt med granuler som inneholder antimicrobielle stoffer. Degranulering betyr utslipp av granulene i extracellulært rom. Degranulering skjer etter aktivering av de nøytrofile granulocyttene.
Etter at en Nøytrofil fagocytt fagocytterer bakterien produserer ROS, forklar ROSROS- reaktiv ogsygen forbindelse og oksygenburst. ----------1. NADPH oksidase omdanner O2-->2O2- (superoksid) ; ---------> superoksiddismutase omdanner 2O2- til H2O2 ----------------> H2O2 kan så omdannes til OH- og HClO(hyperklorit)
ROS kan føre til destruksjon av Lipider, proteiner, nukleinsyre.
Kroppen vår beskyttes for oksidativ stress VHA. Antioksidanter ( Vit A, C , E og glutation)
Neutrofile extracellulær feller (Net)består avantimikrobielle stoffer, som immobiliserer og dreper patogener
Stegene i Extravasering av nøytrofile granulocytter1. I fredstid uttrykker nøytrofile granulocytter Syalyl Luis X (SLX) og endotelcellene uttrykker ICAM, ingen binding mellom disse proteinene------------2. Ved inflammasjon blir makrofagene aktivert og starter å skylle ut IL-1 og TNF-alfa de stimulerer oppregulering av Selektin på endotelcellene samtidig som Nøytrofilene starter oppregulering av Integrin------------3. SLX binder Selektin på endotelcellene (svak binding som bremser nøytrofilene opp)-----------4. Integrin på NC og Icam på endotel cellene bindes opp (sterk binding)-------------5. Ved stimuli fra perifere vev (Diapedese)Nøytrofile presses igjennom de små åpningene i endotelvevet
Eosinofile granulocytterFarger rødt med hematoksilin og eosinfarging
Eosinofile granulocytter bekjemperstore parasitter og mark, gjennom degranulering og ADCC (antistoff dependant cellmediated cytotoxisity)
Eosinofile granulocytter ADCC, deler likhetstrekk med opsonisert. Ved ADCC, hjelper et IgE antistoff til å markere parasitten å drepe patogenet.
Basofile granulocytterlilla ved hematoxilin , de er innvolvert i kampen mot granulocytter
NK-cellerUtgår fra CD34+, del av den lymphoide progenitor cellen, regnes som en del av det innate immunforsvaret. DREPER egne celler, Uttrykker to typer reseptorer på overflaten sin , drepe og levereseptor. Depereseptor ser etter ting som ikke pleier å være der, proteiner på membranen som ikke pleier å være der f.eks.
NK-celler bedømmer cellene ved1. MHC1 tilstede eller fraværende ( virale proteiner er som oftest tilstede på MHC1 reseptorer og drepes av Tceller). MHC stimulerer levereseptoren på cellen. 2. Har du noe som er typisk for farlige celler-------Hvis flere drepereceptorer enn levereseptorer aktiveres blir vertcellen drept.
NK- celler drepemekanisme1. Fas+ FasL--> Apoptose, NK cellene uttrykker en reseptor på overflaten som heter Fas, mens kroppens celler uttrykker FasL. Når disse bindes fører det til aktivering av Caspase 8-> som aktiverer Caspase 3 ( dette er en effektor caspase som fører til apoptose)-----------------2. Perforin slippes ut av NK-cellen og den lager en tunell i cellemembranen til målcellen, så slippes Granzym B ut av NK celler, går igjennom perforin tunellen og aktiverer caaspase 3--->apoptose
Perforin vs MACMAC fører til hull på membranen til et patogen mens perforin perforin fører til hull i membranen til en av våre egne celler
NK-celler for hjelp fraIgG, Antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet, i våre egne virusinfiserte celler
memorize