Create
Learn
Share

Idioom 20

rename
nikkireijers's version from 2016-09-26 21:28

Section

Question Answer
meanwhileintussen
in due coursetezijnertijd
after allimmers
thusdus
as a matter of factin feite
consequentlyals gevolg daarvan
providedop voorwaarde dat
on account ofvanwege
owing tovanwege
all in allalles bij elkaar
initiallyaanvankelijk
eventuallyuiteindelijk
ancientheel oud
previouslyvoorafgaand aan
beforehandvan tevoren
towardstegen
currenthuidig
presenthuidig
prematurevoorbarig
formerlyvroeger
annualjaarlijks
eternaleeuwig
rarelyzelden
occasionallyaf en toe
temporarytijdelijk
perpetualeeuwig
subsequentlyvervolgens
simultaneouslytegelijkertijd
previousvorig
prospectiveaanstaand
impendingdreigend
at handheel dichtbij
fortnightveertien dagen
decadetien jaar
eratijdperk
to postboneuitstellen
unprecedentedongekend
dawndageraad
duskschemering
kortomin short
tenzijunless
ondanksdespite
integendeelon the contrary
nietteminnevertheless
echterhowever
trouwensafter all
tussen twee haakjesby the way
intussenin the meantime
vanwegebecause of
voorlopigfor the time being
tot en metup to and including
ten slottefinally
aanvankelijkat first
Zou u zo vriendelijk willen zijn me even hiermee te helpen?Would you be so kind as to help me with this, please?
Zou je misschien de deur dicht willen doen?Would you mind shutting the door, please?
Zou u mij die tas kunnen aangeven?Could you give me that bag, please?
Zou jij zijn nieuwste boek voor mij willen kopen vanmiddag?Would you buy his latest book for me this afternoon, please?
Laten we een afspraak maken: ik help je met de vaat en jij helpt me met mijn huiswerk.Let's make a deal: I'll help you with the dishes and you'll help me with my homework.
Als jij deze brief post, zal ik je fiets repareren.If you post this letter, I'll repair your bike.
Wat is uw laagste prijs?What's your bottom line price?
Graag of niet.Take it or leave it.
memorize