Create
Learn
Share

Idioom 2

rename
nikkireijers's version from 2016-09-26 19:46

Section

Question Answer
public schoolparticuliere school
grammar schoolgymnasium
comprehensive schoolscholengemeenschap
boarding schoolkostschool
GCSEexamen algemeen voortgezet onderwijs
to graduateafstuderen
curriculumvakkenpakket
tuition feeschoolgeld
grantstudiebeurs
careers adviserdecaan
compulsoryverplicht
obligatoryverplicht
attendanceaanweizgheid
punctualop tijd aanwezig
fluencyspreekvaardigheid
pronunciationuitspraak
eloquentwelsprekend
to multiplyvermenigvuldigen
proficientvaardig
scholargeleerde
termtrimester
to advancevorderen
illiterateanalfabeet
to assessbeoordelen
to exceluitblinken
attentiveoplettend
to submitinleveren
truantspijbelaar
to be in detentionnablijven
to marknakijken
to overlookover het hoofd zien
perceptionwaarneming
comprehensionbegrip
innovationsvernieuwing
aptitudeaanleg
to comprehendbegrijpen
to graspbegrijpen
vocabularywoordenschat
surveyoverzicht
tedioussaai
voortgezet onderwijssecondary education
klasform, grade
diplomacertificate
rectorheadmaster, principal
roostertimetable
conrectordeputy
lezinglecture
agendadiary
kennisknowledge
geschooldskilled
spijbelento play truant
cijfermark, grade
gemiddeldaverage
een onvoldoende halento fail
vooruitgangprogress
Interessant om te horen dat je uit Italie komt.It's interesting to hear you're from Italy.
Dus jij zit in de vijfde klas?So, you're in the fifth form?
Wat leuk dat je ook komt.How nice you;re coming too.
Wat interessant.How interesting.
Ik begrijp wat je bedoelt.I understand what your mean.
Ik weet precies hoe je je voelt.I know just how you feel.
Het moet een hele klap voor je geweest zijn.It must have been quite a blow for you.
Ja, dat kan ik me voorstellen.Yes, I can imagine.
Ja, ik begrijp waar je naartoe wilt.Yes, I see what you're getting at.
memorize