Create
Learn
Share

Idioms and collocations

rename
laethin's version from 2015-12-11 19:50

Section

Question Answer
on the tip of tonguemít na jazyku
rack my brainssnažit se vzpomenout si
lost my train of thoughtpřetrhnout nit myšlenek
in one ear and out the otherjedním uchem tam, druhým ven
slipped my mindvykouřit z hlavy
a memory like a sievehlava děravá
a clear consciencečisté svědomí
eased my conscienceulevit si od trápení
an easy consciencebez starostí
a guilty consciencecítit se provinile
in all consciencebez toho, aniž by se cítil provinile
on his consciencemít na svědomí
memorize

Recent badges