Create
Learn
Share

Hudens innervasjon på hode og blod

rename
adiop's version from 2018-02-12 12:19

Section

Question Answer
Huden på hodet innerveres av ... og...spinalnerver (cervikale grener) og nervus trigenimus
(C2) eller.... innerverer huden i ....N occipitalis major,....... i bakhodet opp tom issen (posterior ramus av C2
(C3)eller ... innerverer....N occipitalis minor ...... lateralflaten av bakhodet. (posterior ramus av C3
C2-3 krysser også ... og innerverer huden ...N auricularis magnus .... sternocleidomastoideus...... på ytre øre samt foran og bak.
... innerverer fremre del på hodetN trigeminus
N trigenimus deles i tre store hudgrener...V1 N ophtalmicus, V2 N maxillaris og V3 N Mandibularis
N opthalmicus avgir tre grener...N lacrimalis, N frontalis , N nasociliaris
N lacrimalis forløpGår langs lateralveggen av orbita til gl. lacrimalis, conjunctiva og huden rundt laterale øyevinkel
N frontalis hoved forløp Langs orbitataket til margo supraorbitalis. Avgir hudgrener til mediale øyevinkel, neserot og øvre øyelokk.
N frontalis videre forløpHovedstammen fortsetter som n supraorbitalis Trer ut av orbita i et hull/utskjæring i margo supraorbitalis Supraorbitalis innerverer pannehuden opp til issen
N nasociliaris forløper .. og innerverer Går langs medialveggen av orbita til mediale øyevinkel og forsyner hud og slimhud her. Endegrenen går på innsiden av os nasale Innerverer neseryggen til nesespissen. Sender grener gjennom medialveggen til nesehulen og bulbus oculi.
Herpes zoster ophthalmicusis a disease characterised by reactivation of dormant varicella zoster virus residing within the ophthalmic nerve (the first division of the trigeminal nerve).[1]:380[2] This condition is an important subtype of shingles, representing 15% of all cases.[3] Herpes zoster ophthalmicus is transmitted via direct contact or droplets. Varicella zoster virus is a DNA virus, vanligvis i N frontalis
N maxillaris-hudgrener forløp og innervererKommer ut i fossa pterygopalatina og entrer orbitahulen via fissura orbitalis inferior. Fortsetter som infraorbitalis langs orbitagulvet og trer ut gjennom foramen infraorbitale under margo inferior. Avgir grener til huden på siden av nesen, nedre øyelokk, kinnet og overleppen samt til slimhuden på overleppen med tannkjøttet
N maxillaris avgir også grener i fossa pterygoplatina:Rami nasales går via foramen sphenopalatinum til nesehulen. ...............2)Nn palatini går gjennom canalis palatinus major til slimhud i bakre del av ganen......... 3) N alveolaris posterior superior trer inn i maxillen og danner plexus dentalis sammen med grener fra infraorbitalis. Innerverer tenner og tannkjøtt i over kjeven........... 4) N zygomaticus går inni orbita og frem langs lateralveggen. Fortsetter i kanal i os zygomaticum til kinnhuden rundt laterale øyevinkel og fremre del av panne- og tinninghuden.
... kommer ut av fossa infratemporalis og deler seg i flere grenerN mandibularis
N mandibularis grenene1) N auriculotemporalis ....... N alveolaris inferior .... N lingualis
1) N auriculotemporalisbøyer lateralt for collum mandibulae, går gjennom gl. parotis , over roten til arcus zygomaticus til tinninghuden
N alveolaris inferior går inn i foramen mandibulae, fortsetter gjennom canalis mandibulae og ut via foramen mentalis. Avgir under forløpet grener til tenner og tannkjøtt i undekjeven. Før den entrer mandibulae avgir den grener til muskler på halsen.
N lingualisgår mellom mm pterygoidei til gulvet i munnhulen. Går inn i tungen og i fremre to tredjedeler av slimhinnen. Er sensorisk, men mottar chorda tympani fra n. facialis med smak og sekretoriske fibre. Dessuten grener fra første del av n. mandibularis til tyggemusklene som disse grenene har navn etter
ytre hodearterie kalles..... forsyner .......A carotis externa, forsyner ansikt og utsiden av hjerneskallen bortsett fra pannen
A carotis externa forløp og grenerLøper opp og medialt for bakre rand av ramus mandibulae og deler seg i to endegrener –-----A. temporalis superficialis og A. maxillaris
A temporalis superficialis forløp(fra ramus mandinulae) fortsetter opp mellom kjeveleddet og ytre øregang, videre opp på lateralflaten av m. temporalis og deler seg i grener til øvre del av panne og isse.
Arteria maxillaris A maxillaris går fremover gjennom fossa infratemporalis mot fossa pterygopalatina. Avgir grener til tyggemuskler, kjeve med tenner, den bløte ganen og nesehulen
Arteria maxillaris grener1) A infraorbitalis går inn i orbita via fissura orbitalis inferior, fortsetter ut foramen infraorbitale og gir grener til bløtvevet nedenfor øyet................ 2)A meningea media går inn i midtre skallegrop via foramen spinosum -forsyner dura..............3)A alveolaris inferior går i canalis mandibulae til tenner og tannkjøtt i underkjeven
Epiduralt hematomOftest forårsaket av kraniefraktur i tininningbenet med samtidig ledering av a. meningea media,------- s a traumatic accumulation of blood between the inner table of the skull and the stripped-off dural membrane.
Grener fra carotis externa1) A facialis 2)A lingualis 3) A occipitalis 4)A pharyngea accendense 5) A auricularis posterior
A Facialis forløpA facialis går fremover medialt for nedre rand av mandibula og bøyer over kanten foran m masseter. Går oppover til neseroten og ansiktsmuskler
A lingualis forløpA lingualis avgår i høyde med os hyoideum og løper frem og opp til tungen der den forgrener seg til muskler og slimhud.
A occipitalis forløpA occipitalis avgår ved kjevevinkelen, fortsetter opp langs bakhodet
A pharyngea accendense forløpA pharyngea ascendens går til svelgveggen.
A auricularis posterior forløpA auricularis posterior avgår like over a occipitalis og løper skrått oppover bak øret. Avgir grener til mellomøret, det ytre øret og huden bak øret
Hodets hoved venedrenasje kommer fra V jugularis interna drenerer blodet fra skallehulen.Begynner lateralt for foramen jugulare og fortsetter ned på halsen sammen med a carotis interna og siden a carotis communis
Mindre venedrenasjen av hodet går viaV jugularis externa som dannes like nedenfor øret og skrår ned over sternocleidomasteoideus før den går i dypet og munner i v. brachiocephalica, v subclavia eller v jugularis interna
Blod som føres med a carotis externa dreneres ...dels via v jugularis interna dels via v jugularis externa
memorize