Create
Learn
Share

tatsana's Profile

Versions by tatsana
Versions by you

Edited (37)

Take (2017-06-13 12:05), Government may give startup universities degree-awarding powers (2017-06-12 21:37), PUT, BRING, LOOK, GO (2017-06-12 18:29), show rest >>

Newly Edited

  none (why?)

Badges

Take (by tatsana)
Australian ni...ever (by tatsana)
Deep sea micr...back (by tatsana)
Teachers are ...ves. (by tatsana)
TEF big upset...ings (by tatsana)
Biodiversity ...land (by tatsana)
Drones to unl...rets (by tatsana)
Thousands of ...Sats (by tatsana)
Australian ni...er 2 (by tatsana)
English unive...onze (by tatsana)
New species o...hina (by tatsana)
Malta gives g...oves (by tatsana)
Lords revolt ...ties (by tatsana)
Ofsted chief ...vote (by tatsana)
ZSV Psychologie (by tatsana)
Government ma...wers (by tatsana)
UK scientists...ears (by tatsana)
BRING (by tatsana)
PUT (by tatsana)
Biodiversity ...nd 2 (by tatsana)
Velké debaty v MV (by tatsana)
TMV Realismus...4,26 (by tatsana)
TMV Realismus..., 25 (by tatsana)
ZSV (POLITOLO...) 15 (by tatsana)
ZSV (POLITOLOGIE) 5 (by tatsana)
ZSV (PSYCHOLOGIE) 1 (by tatsana)
ZSV (PSYCHOLOGIE) 4 (by tatsana)
ZSV (SOCIOLOGIE) 16 (by tatsana)
TMV test krit...orii (by tatsana)
TMV test 3 (by tatsana)
TMV test 4 (by tatsana)
Teorie meziár...tahu (by tatsana)

Most Missed

From TMV test kriticke teorii (by tatsana):
Question Answer
epistomologické hlediskozávislost vědění o společnosti na společenských strukturach
ontologické hlediskorealita MV dána převládajícími předstávami o MV
problém ontologie MVpovaha reality MV
memorize

 

From TMV test kriticke teorii (by tatsana):
Question Answer
jsou teoriímradikální změny uspořádání MV
ontologické hlediskorealita MV dána převládajícími předstávami o MV
problém ontologie MVpovaha reality MV
problém epistemologiepovaha poznání reality MV
memorize

 

From [Teorie meziárodních vztahu/tatsana]:
Question Answer
zaměřit seзаня́ться
promítatдемонстри́ровать , пока́зывать что
nepřetržitostбезостано́вочность , беспреры́вность
memorize

 

From [Teorie meziárodních vztahu 2/tatsana]:
Question Answer
zákonitostзакономе́рность
utlačovanýугнетённый , пода́вленный
dimenzeразме́р(ность) , пропо́рция
valnýзначи́тельный , большо́й
stoupenecсторо́нник , приве́рженец
pregnantníме́ткий , вырази́тельный , то́чный
memorize

 

From [Teorie meziárodních vztahu 2/tatsana]:
Question Answer
navazovat naисходи́ть из чего
opomenoutпропусти́ть , прогляде́ть
následněвпосле́дствии , после́довательно
odvoditдоказа́ть , вы́вести , сде́лать вы́вод
memorize

Favorites

[Teorie meziárodních vztahu], [Teorie meziárodních vztahu/tatsana]