Create
Learn
Share

Hode musklatur 1

rename
adiop's version from 2018-02-10 12:59

Section

Question Answer
Hodets musklatur deles i to grupper..mimiske muskler og tyggemuskler
Tyggemuskler er derivert fra .. og innervert av1. gjellebue og innervert av nervus mandibularis fra n. trigeminus
De mimiske hodemusklene er derivert fra... og innervert av..fra 2. gjellebue og er innervert av n. facialis.
3 frakta om de mimiske hodemuskleneDe fleste ligger overfladisk på hodet og halsen 2. Beveger ansiktshuden i forhold til skjelettet 3. Mangler fascie - de fleste springer ut fra skjelettet og fester seg til huden.
6 viktige mimiske muskler erm. orbicularis oris 2. m. buccinator 3. m. zygomaticus 4. m. orbicularis oculi 5. m. nasalis, 6. m. epicranius.
Lagdelene av hodeskallen SCALP står forSkin 2. Connectiv tissue 3. Apponeurotic layer (Glea apponeurosen) 4. Løst bindevev 5. Pericranium
...-aponeurose I SCALP danner et ... som går i ... retning over nevrokranietGalea-aponeurose 2. seneaktig blad 3. antero-posterior
Et annet navn for det løse bindevevet i SCALP er ... periosteum
Glea apponeuroseni SCALP er ... og går iFast forbundet med huden, men bevegelig i forhold til periost. Går i hver ende over i en flat muskelbuk som fester seg i huden -m.epicranius
m. Epicranius har to deler som heterventer frontalis og venter occipitalis
M. epicranius venter frontalis springer ut fra ... og fester på ..huden over øyenbrynene og fester på galea i høyde med tuber frontalis
M epicranius venter frontalis sin funksjon er Heve øyebrynene og lage rynker i pannen
M. epicranius venter occipitalis utspringer fra ... og går over i ...linea nuchea superior og mastoidea og går over i galea
Musculus orbicularis oculi er ... Ringmuskel rundt øyet, fester seg til knokkelen i mediale øyevinkel.
Musculus orbicularis ocul deles opp i .. og funksjonen til hver av delene er Den perifere delen, PARS orbitalis, trekker huden mot mediale øyevinkel. Den sentrale delen, Pars palpebralis, ligger under huden i øyelokkene. Lukker øyespalten under søvn og ved blunking
musculus levator palpebra superior har ... sprer seg mellom muskelbuntene i øvre øyelokk, med på å kontrollere øvre øyelokk bevegelse
Ringmuskel rundt munnen kalles... og funksjonen er.. Musculus orbicularis oris. 2. Tonisk spenning i denne holder munnen lukket. Kontraksjon lukker og runder munnen (trutemunn)
Ved kontraksjon i .... skyves leppene framPerifere bundter av m. orbicularis oris
De seks musklene som fester til m. orbicularis oris er.. Musculus buccinator, Musculus zygamaticus (major og minor), Musculus depressor angularis oris, Musculus depressor labii inferioris og m. mentalis
Musculus zygomaticus utspring feste og funksjongår fra bakre del av os zygomaticum ned til munnvikknuten og huden over. Løfter opp munnviken
Musculus depressor angularis oris utspring feste funksjon går av fra utsiden av mandibelen til munnvikknuten, fiberne i overleppen og huden over. Trekker munnvikene ned
Musculus depressor labii inferioris UFFgår av fra mandibelens utside, innenfor m. depressor angularis oris, går opp og medialt inn i m. orbicularis i underleppen. Trekker leppen ned og lateralt.
Et annet navn på kinnmuskelen Musculus buccinator
Musculus buccinator utspring, feste og forløpspringer ut fra bakre del proc. alveolaris maxillae, hamulus pterygoideus og pars alveolaris mandibulae og går frem der fibrene krysser og fortsetter over i m. orbicularis oris
Musculus buccinator gjennombåres av utførselsgangen for gl. parotis.
Musculus buccinator funksjonDanner en krum plate i kinnet inn mot munnslimhinnen og hjelper til med å holde maten mellom tennene under tygging
Irritasjon av facialisnerven eller facialiskjernen kan føre til Hemifaicialis spamse
Hemifaicialis spamseDebuterer oftest med periodiske rykninger i m orbicularis oculi. Progredierer ofte til toniske kontraksjoner og sprer seg til annen facialisinnervert muskulatur
Hodets tyggemusklatur vestår av 4 viktige muskler som erMusculus temporalis...... 2. Musculus masseter..... 3. Musculus pterygoideus medialis...... 4. Musculus pterygoideus lateralis
tinning-muskelen er et annet navn for.... nevn utspring og festeMusculus temporalis, tinning-muskelen, avgår fra fossa temporalis (opptil linea fascialis inferior) og innsiden av sin egen fascie. ...............Fester seg på spissen og medialsiden av proc. coronoideus mandibulae.
Musculus temporalis egenskaper og funksjon Største og kraftigste tyggemuskel.... Hever kjeven - bakre fibre trekker også mandibula bakover
Fascia temporalis er festet til..., går over i ... linea temporalis superior, galea
Musculus masseter egenskaperDyp del går ut fra bakre del av arcus zygomaticus og går loddrett ned til utsiden av ramus mandibulae ......Bakre del er dekket av gl. Parotis
Mediale vingemuskel er et annet navn for , nevn UFFMusculus pterygoideus medialis,...... Dyp del fra fossa pterygoideus og fester seg til innsiden av angulus mandibula. Dessuten overfladisk lite utspring fra dorsalsiden av maxillen........ Hever kjeven
Laterale vingemuskel er et annet navn for , nevn UFFMusculus pterygoideus lateralis; laterale vingemuskel, lite feste undersiden av kilebenet, større utspring utsiden av lamina lateralis på proc. pterygoideus ............Fester til kjeveleddet og fovea pterygoidea på forsiden av collum mandibulae............. Trekker kjeven frem
memorize