Create
Learn
Share

Hjerte medisin

rename
aramfare's version from 2016-12-03 21:09

Section

Question Answer
Alvorlig hypertensjon SØK definisjondBT > 120 med fundus hypertonicus (stasepapiller, blødning, bløte eksudat), hypertensiv encefalopati eller/og lungeødem.
Hypertensjon symptomer (top til bunn)Hypertensiv encefalopati (hodepine, syn forstyrrelser, kvalme/oppkast agitasjon og kramper). Nasal blødning. Hjertesvikt + Lungeødem. Polyuri.
Utrede sekundær hypertensjon24 timers urin samling av kortisol og aldosteron. Måling av renin + metanin + VMA. UL nyrer
PO behandling HTNifedipin (10 mg inntil x 3 med 30 min intervall). Furosemid (20-40 ved tegn til hjertesvikt). ACE hemmer (Capoten 6,25 ved hjertesvikt). BB (metoprolol 25-50 ved samt. tachycardi)
IV behandling HT (hvis po ikke effektiv)Nitroprussid. Glycerylnitrat ved angina/infarkt. GNepresol og trandate infusjon
Rask BT senkingLungeødem (NG+Diural). Hjerteinfarkt (NG+BB). Aorta aneurysme (Diuretika + Nitroprussid). Hypertensiv encefalopati, bruk Nitroprussid + Diural. Senk i løpet av noen timer.
Nitroglycering drypp prosedyre50 mg i 2510 mL 5% glukose. Start med 0,2µg/kg/min og øk hver 10 min inntil effekt. Ikke overstig 2 µg/kg/min. Gi ikke mer enn 24 timer grunnet fare for cyanid intox
memorize

 

Question Answer
S1Lukking av bicuspid + tricuspid klaffene. Systole start
S2Lukking av pulmonal og aorta klaffene. Diastole start.
S3Kommer rett etter S2. Tenk på S1---S2---S3 slik Te-ne-cy. Hjertesvikt pasienter pga dilatert ventrikkel
S4Kommer rett før S1. Tenk på S4---S1---S2 slik Ken-Te-Ky. LV hypertrofy pga stiff vegg (aortastenose, Ht, ..etc)
Systolisk bilydStenose (Aorta + Pulmonal klaff). Innsufisiens (Bicuspid + Tricuspid klaff)
Diastolisk bilydStenose (Bicuspid + Tricuspid klaff). Innsufisiens (Aorta + Pulmonal klaff)
Cor auskultasjon2.ICR hø er aorta --> motsatt side er pulmonal. 5.ICR ve parasternal er tricuspid. 5 ICR lateral til MCL bicuspid/mitral.
Murmur beskrivelseSystolisk bilyd grad 3, max punkt over aorta som stråler til begge carotis, cresendo.
Bilyd grader5-6 kan høres uten stetoskop. 3-4 modrate og høres rett etter stetoskopet er plassert over. 1-2 høres når du har konsentrert deg
memorize

 

Question Answer
TNI mindre enn 5Anamnese > 6 timer --> Rule out. --- 2-6 timer --> TNI etter 1 time og hvis fortsatt <5 Rule out. .......... < 2 timer --> TNI etter 3 timer, hvis <5 eller < 50% stigning er Ruleout, hvis > 50% stigning da Rule in.
TNI 5-16 kvinner og under 34 mennNy TNI etter 3 timer. Hvis > 50% stigning da Rule in. ............. Hvis < 50% stigning da gråsone og bør observeres.
TNI > 16 kvinner eller > 34 mennRule in.
STEMI akutt behand.Morfin (5-10 mg iv). O2 (spO2 90). Nitroglycerin. ASA 300 mg. Plavix 600 mg (300 mg hvis trombolyse). Heparin ved primær PCI. BB
BB kontraindikasjonAstma, AV blokk, Hypotensjon, Bradycardi, Kardiogen sjokk.
Klinikk ACS/STEMISentrale klemmende brystsmerter med utstrålingtil hals og ve overex. Samt kvalme og oppkast + dyspne. > 10 min hvis UAP
Reperfusjon indikasjonInfarkt smerter > 20 min deput < 12 timer.....ST elevasjon > 2mm i menn, og > 1,5 mm i kvinner........Nyoppstått ventre grenblokk
Sterk klinikk, ingen EKG forandringerPacemaker. Bakrevegg /ST depresjon i V1-V3). Tidlig presentasjon høy T bølge. Hjertestans
Transport og PCI< 90-120 transporttid --> primær PCI..... > 90-120 min men < 3t debut ---->trombolyse........> 3 - 12 timer debut --> primær PCI som reperfusjon
Hjerteinfarkt komplikasjonTidlige (timer til dager). Mellom (dager til uker). Seine (uker til mnd)
Tidlige AMI komplikasjonerKardiogen shock. Arrytmier. Perikarditt. Akutt hjertesvikt
Intermediære AMI komplikasjonerLE. Septal/vegg/papillær muskel ruptur.
Seine AMI komplikasjonerHjertesvikt. LV aneurysme. Mural trombe. Dressler syndrom
Grace score AMIAlder > 65. Tachycardi. Hypotensjon. Høy creatinin. Hjertesvikt tegn............ Sannsynnlighet å dø innen 6 mnd
Koronar sirkulasjonLeft Coronary A. (LCA) deles i Circumflex A. (CA) og Left Anterior Descending A. (LADA) --> forsyner ve atrium og ventrikkel .......... Right Coronary A. (RCA) deles i Marginal A. (MA) og Right Posterior Descending A. (RPDA) som forsyner hø atrium og begge ventriklene posteriort.
Hyperglycemi in AMIMetformin nulles, og insulin gis. Bl.sukker bør være 6-10 mmol/l
STEMI vs NSTEMI vs UASTEMI, total okklusjon --> transmural nekrose. NSTEMI > 75% okklusjon --> subendokardial nekrose. UA = 50% okklusjon --> ingen nekrose.
Typer anginaStabil, Ustabil, Prinzmetal, Silent.
NSTEMI vs UANESMI = ST normal/depresjon + TNI forhøyet....UA = ST normal + TNI negativ
NSTEMI /UA overvåkingHvis ustabil klinikk eller iskemi --> overvåk med MIDA. De andre kan få Telemetri.
NSTEMI/UA trippel blodfortynnendeASA (300 mg etterfulgt av 75 mg)..... Brillique (180 mg etterfulgt av 90 mg x 2)../.. Plavix istedet for Brillique hvis > 80 (300 mg etterfulgt av 75 mg).........Klexane (1 mg/kg x 2)....Gi somac 40 mg (>60)
ACS invasiv utredningUmiddelbar (<120 min) hvis hvileangina tiltross for behandling/akutt hjertesvikt/kardiogen shock/livstruende arrytmier ------- Tidlig (< 24t) hvis Grace > 140 og rise and fall TNI. ------- Standard (<72 timer) hvis residiverende symptomer
ACS konservativVurder gevinst for invasiv, eldre tåler det kanskje ikke. Gjør AEKG.
ACS som står på antikoagulasjonMarevan nulles og klexane gis ( INR > 3 vent, INR 2-3 gi 50 %, INR <2 gi full dose). NOAC nulles og klexane gis neste dag. ASA 300 mg + Plavix/Brillique gis til alle
memorize

 

Question Answer
Typer ekko undersøkelserTTE. TØE. Stress ekko (dobutamin infusjon). Før TØE faste i 6 timer, og 1 time etter.
UL modesB mode. M mode. Color doppler mode. Doppler mode.
EkkogenisitetAnekoisk. Hypoekoisk. Isoekoisk. Ekoisk. Hyperekoisk.
Ekko 4 projeksjonerSubcostal kort og lang akse. Apikal 2/4/5 kammer projeksjon. Parasternal lang aksee. Parasternal kort akse.
Subkostal lang akse 4 kammerUnder xyfoid process, dypt, mot pasient ve skulder/klavikel. PUNKT mot PASIENT VE. Top ve-hø = HA-HV. Bunn ve-hø = VA-VV. Over hø er det lever.
Subkostal kort akseVri proben fra langaxe mot klokkeviser, inntil du får et bilde med AO i midtden, omsirkulert av HA+VA + HV + Pulmonal klaff.
Apikal projeksjon 2/4/5Pas. på ve side. Apex, mot hø skulder, 45* oblique. 4/5 kammer (0*) = Topp ve-hø = HV-VV. Bunn ve-hø = HA- (Aorta)-VA --------- 2 kammer (60*) = top er VV, bunn er VA.
Parasternal lang akse (pas. hø skulder)2nd ICR ve, oblique hø skulder-ve mamillae. Top HV. Mellom ve-hø = VV-Aorta. Bunn VA.
Parasternal kort akse (pas. ve skulder)2nd ICR ve, roter 90* med klokke, ve skulder-hø mamillae. Ve = HV. Hø = VV
Apical 4 kammers blodforsyning (Left mest)HV er supplert av RPDA. VV septum øverst--> RPDA. Resten av septum og nederst VV ---> LAD. Resten av VV ---> circumflex.
Apical 2 kammers blodforsyning (CX mest)Septum 2/3 øverst del er RPDA. 1/3 nederst septum + VV --> Circumflex a.
memorize

 

Question Answer
Synkope definisjonKortvarig tap av bevissthet og muskeltonus, relativt brå og spontan start, med rask tilfriskning. Dette grunnet forbigående nedsatt sirkulasjon til hjernen.
Synkope lignendeKoma. Hypoglykemi. Sjokk. Epilepsi. TIA/slag. Commotio. Skal ikke utredes som synkope
Ortostatisme testMål BT liggende etter 5 min, sittende og stående uten venting, både 1 og 3 min begge ---> >20 sBT fall eller sBT <90 med symptomer er positivt.
Epilepsi vs SynkopeEpilepsi gir aura før, tonus klonus kramper (bilaterale, langvarige, tungebit/urinering + cyanose), våkner med konfusjon og irritabilitet + forhøyet CK. ----- Synkope før er kvalm/svett/kald følelse. Under, rykninger < 15 s lokaliserte. Etter er ingen konfusjon men sjøsyke.
Vanligste synkope årsaker (ROHAFA)Reflekssynkope (vasovagal, situasjonbetinget, carotis sinus sy.). Ortostatisme. Hjertesykdom relatert. Arytmibetinget. Funksjonell. Anstrengelse relatert.
Reflex synkopeVasovagal (smerte, emosjon, instrumentering, stående stilling). ----- Situasjonbetinget (miksjon, defikasjon, hoste, svelging) -------- Carotis sinus sy. (trykk på hals, stram krage, hodevridning)
Ortostatisme synkopeEtter oppreising til stående posisjon. Årsak er medikamenter. Autonom nevropati. Væsketap.
Synkope i hjertesyk pas.Sees på som hjerterelatert inntil det motsatte er bevist.
Arytmi synkopeBradyarytmi kan ha brå start og stopp. Tachyarytmi har langsom start med palpitasjoner. Ta EKG
Funksjonell synkopeVanlig, hyppig, langvarig. Normale vitalia, diff mellom epilepsi og funksjonell anfall.
Anstrengelses synkopeStrukturell hjertesykdom (fotball spillere) eller maligne arrytmier.
memorize

 

Question Answer
Aorta aneurysme klassifiseringAsymptomatisk. Truende ruptur. Rumpert aneurysme
Asymptomatisk aorta aneurysmeAbdominal palpasjon kan være eneste funn. Kontroller og konservativ behandle
Truende ruptur AAAMage + ryggsmerter strålende til mellom skulderbladene eller ned til lysken. Øm ved palpasjon
Rumpert aorta aneurysmeSjokk tegn.
Aorta aneurysme behandling< 5cm konservativ behandling ved eliminering av risikofaktorer. > 5 cm --> EVAR. Ved ruptur operasjon direkte.
Aorta disseksjon og typerBrist i aortas indre lag, mellom t.intima og t. media, som dissikeres nedover ved høyt BT. Type A. Type B.
Type A aortadisseksjonAscendens aorta + arcus aorta. Koronar sykdom + Hjerte tamponade. Hjerneslag + TIA + Paraplegi. Reduser BT ved BB og NG drypp. Behandles med graftimplantasjon eller stenting
Type B aortadisseksjonAorta descendens. Tarmiskemi, Nyreinfarkt, iskemisk underex. Nevrologisk fenomen av okklusjon av spinale arterier. Behandles konservativt
memorize

 

Question Answer
Akutt hjertesviktRask svikt symptomer grunnet s.BT/d.BT fall, arrytmi eller kar motstand.
Akutt hjertesvikt klassifisering (4)Forverring av CHF. Lungeødem (hypertensiv/ikke hypertensiv). Cor pulmonale --> LE. Kardiogen sjokk --> stor infarkt, arytmi, muskel ruptur, valve patologi, myokarditt
Hø ventrikkel svikt årsakerLE. Hø/nedre infarkt. Pulmonal hypertensjon.
Våte vs tørre lungerVåte er godt sirkulert, ødematous, behandl som lungeødem. Tørre er dårlig sirkulert (reduser/null ut Diuretika, ARB, ACEI, BB.) Temporær pacemaking eller aortaballonpumpe.
Hø ventrikkel svikt symptomerHals venestuvning. Hepatomegaly. Ascites. Diarre. Perifer ødem. Nokturi. Nokturnal dyspne
Kardiogen sjokk def./årsakAkutt svikttegn/pumpe dysfunksjon med hypoperfusjon og multiorgan svikt. Grunnet, store LV infarkt, septal/pappilær m. ruptur, valve patologi. Kariomyopati. Arrytmier og myokarditt.
Kardiogen sjokk symptomer topp til bunnIrritabilitet/nedsatt bevissthet. Høy JVP. Tachycardi. Angina. Hypotensjon. Kalde eks. Oliguri <20/time. Metabolsk acidose.
Kardiogen sjokk behandlingRevaskulariser. Aortaballon pumpe. IMPELLA. Inotropi/pressor behandling
Kardiogen shock inotropi/pressor behandlingsBT > 100 (vasodilatasjon). -------- sBT 90-100 (væske + vasodilatasjon eller og inotroi) ----- sBT <90 (væske + inotropi)
Vasodilatasjon-vasopressor vs inotropiVasodilatasjon gis med NG. Vasopressor gis noradrenalin. Inotropi gis med dobutamin
memorize

 

Question Answer
Kronisk hjertesvikt defEn gruppe symptomer forårsaket av nedsatt pmpe funksjon i hjerte som fører til redusert livskvalitet.
Hjertesvikt årsakerIskemi/Infarkt. Hypertensjon og valve patology. Kronisk anemi. Myocarditt. CMP.
Hjertesvikt symptom grupperFremresvikt. Bakre svikt. Høyre svikt. Venstre svikt
Fremre hjerte-sviktVV = Hjerne ikke påvirket. Nedsatt forsyning til tarm gir malabsorpsjon, diarre og redusert vekt. Nedsatt GFR gir nyresvikt oliguri/nokturi.---- HV = automatisk til fremre VV svikt.
Bakre hjerte-sviktVV = Lungeødem --> dyspne, ortopne (best sittende), nocturnal dyspne/hoste og nocturi (siden perifer væske tas opp til hjerte og blir i lungene eller gpr til nyrene). ---- HV = Cor pulmonale, Hepatomegaly, Malabsorpsjon, Perifer ødem. Diarre
NYHA klassifiseringI-Hjertesykdom uten begrensing i aktivitet ---- II. Hjertesykdom med minimal begrenset fysisk aktivitet -------- III. Hjertesykdom med betydelig redusert fysisk aktivitet --------- IV. Hjertesykdom med hvile symptomer
Hjertesvikt ikke medikament behandlingUnngå medisiner (NSAID, Steroider, TCA, Ca.Ch.B, Cytostatika). Reduser Salt og vann (1,5L/d) inntak. Reduser alkohol og fjern risikofaktorer. Tren
Hjertesvikt medikament behandlingACEI/ARBs. Aldosteron antagonist (Spirinolacton). BB (Bisoprolol/Carvedilol). Diuretika. Digoksin. Nitrater
ACEI/ARBs i hjertesviktACEI (Enalapril. Captopril. Lisinopril. Ramipril) --> hvis hoste gi ARBs (Losartan, Valsartan, Candesartan).
Aldosteron antag. + BB i hjertesviktAldosteron antagonister (Eplerenon 25-50 mg, Spirinolakton 12,5-50 mg). ------- Metoprolol (12,5-25 --> maks 200/dag). Bisoprolol eller Karvedilol.
Diuretika + Digoksin i hjertesviktHar ikke effekt på mortalitet. Diuretika iv akutt (furix 10-40 mg - burinex 1-4 mg som hadde bedre po absorpsjon). ------- Digoksin gis som frekvens senkende ved a.flimmer.
Eksempel i hjertesvikt medisinerMÅ HA ---> ACEI/ARBs + Aldosteron antagonist + BB... Furix ved akutt forverring.
Hjertesvikt invasiv beh.Pacemaker ved bradyarrytmi. ICD ved hjertestans overlevde. CRT ved EF < 35, NYHA II-IV og QRS > 120 ms. -------- Ballonpumpe. IMPELLA (føre blod fra LV - aorta scendens). Transplantasjon.
memorize

 

Question Answer
Digoxin vs DigitoksinDigoxin dosering er avhengig av nyrefunksjon, derfor økt risiko for overdosering ved nyresvikt. Høyere interaksjon profil.
Overgang digitoxin - digoxinSeponer digitoxin i 7 dager og gi digoxin 8. dag 0,125-0,25/dag fordelt på 2 doser.
Metningsdose digitaliseringVed ønsket rask effekt, ved f.eks atrieflimmer --> 0,5-0,75 mg fordelt på 3 (0,25 mg x 3 iv) mål serumkonsentrajon dag 7 og 14.
memorize