Create
Learn
Share

Histologia preparaty

rename
annasleszycka's version from 2017-12-21 09:00

Section

Question Answer
Aparat Golgiego, TEMw sąsiedztwie jądra komórkowego, diktiosom = 5-8 cystern, cysterny bliższe w stosunku do jądra ( cis) -biegun formowania, cysterny dalsze(trans)-biegun dojrzewania, cysterny pośrednie, pęcherzyki transportujące-----> pęcherzyki hydrolazowe------> lizosomy pierwotne, wakuole zagęszczające ( powierzchnia dojrzewania)
lizosomy,TEMśrednica ok. 0,5 mikrom, błona zawiera (glikoproteiny, nie przepuszcza enzymów lizosomalnych-ochrania komórkę przed samostrawieniem) i pompę protonową?, utrzymująca kwaśne ph dla enzymów; lizosomy pierwotne=jasne, lizosomy wtórne= ciemne, jednolite, ciałka resztkowe= ciemne niejednolite
mitochondria TEM,wymiary max 0,1x1mikrom, błona zewnętrzna- białka transportowe (poryny), receptory dla białke z cytoplazmy, , przepuszcza jony itd.; błona wewnętrzna- tworzy grzebienie mitochondrialne ( mitochondria blaszkowate lub tubularne), zawiera kardiolipyny- nieprzepuszczalna dla jonów, macierz mitochondrialna; mogą być ortodoksyjne lub skondensowane
nabłonek jednowarstwowy sześciennykomórki w kształcie sześcianów, występuje w pęcherzykach tarczycy, oskrzelikach, kanalikach nerkowych ( nefronów), na powierzchni jajnika i soczewki
nabłonek jednowarstwowy walcowatyprostokątne komórki z wydłużonymi jądrami leżącymi bliżej podstawy, na szczycie występują rzęski ( jajowód, tchawica), mikrokosmki (jelito i kanaliki nerkowe), stereocilia ( przewód najądrza), pomiedzy kom nabłonka występują kom. kubkowe
nabłonek wielorzędowy migawkowy z tchawicykilka rodzajów komórek różnej wysokości, ale wszystkie spoczywają na błonie podstawnej,kom. kubkowe, migawki na szczycie komórek
nabłonek wielowarstwowy przejściowy z pęcherza moczowegokomórki baldaszkowate,
nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący z rogówki okabrak warstwy rogowej na powierzchni ( w odróżnieniu od rogowaciejącego), na błonie podstawnej kom. sześcienne lub walcowate, kom. macierzyste,
desmosom ( plamka zwierająca), TEMadhezja za pomocą białek błonowych ( desmoglein należących do kadheryn), desmomowe płytki mocujące ( desmoplakiny, plakoglobiny), filamenty pośrednie ( tonofilamenty)
mikrokosmki, TEM0,5-2 mikrom, cytoplazma + filamenty aktynowe, glikokaliks na szczycie?
migawki (rzęski), TEMdo 10 mikrom, mikrotubule centralne (2) i obwodowe (9x2), ciałko podstawne (kinetosom), aparat korzonkowy
tkanka łączna włóknista wiotka z krezkiwłókna kolagenowe i sprężyste, jądra kom., fibroblasty, mastocyty, makrofagi, kom. plazmatyczne, kom. migrujace z krwi-neutrofile, eozynofile, limfocyty, monocyty
tkanka łączna zwarta o regularnym układzie włókien kolagenowych (ścięgno białe)pęczki włókien kolagenowych, fibrocyty ( kom. ścięgniste)----> szeregi Ranviera,
tkanka tłuszczowakom. tłuszczowe-adipocyty,z wypłukanym tłuszczem lub barwienie Sudanem III-czerwone komórki, wąski rąbek cytoplazmy z jądrem i organellami komórkowymi,
kom. plazmatyczna, TEMpowstaje z limfocytu B, ok. 20mikrom, okrągłe jądro umieszczone ekscentrycznie, silnie rozbudowana siateczka śródplazmatyczna szorstka i aparat Golgiego ( synteza białka), heterochromatyna, euchromatyna
fibroblastwytwarzają wszystkie składniki macierzy, wrzecionowaty kształt, eliptyczne jądro z kilkoma jąderkami, wypustki cytoplazmy, siateczka śródplazmatyczna szorstka, aparat Golgiego, wakuole wydzielnicze, liczne mitochondria, filamenty aktynowe, mikrotubule,
kom. tuczna, TEM ( mastocyt)20-30 mikrom, powstają w szpiku kostnym, okrągłe lub wrzecionowate, liczne ziarnistości zasadochłonne, receptory dla przeciwciał klasy IgE, pofałdowana błona komórkowa, widoczny adipocyt
chrząstka szklista z wyrostka mieczykowatego mostkanajczęściej występująca tkanka chrzęstna w organizmie, buduje również chrząstki wzrostowe pomiędzy nasadami a trzonami kości długich, włókna kolagenowe, macierz terytorialna ( dookoła jamki), chondrocyty w jamkach, ochrzęstna, kolagen II typu
chrząstka włóknista z tarczki międzykręgowejnie posiada ochrzęstnej, występuje w krążkach międzykręgowych, łąkotkach, spojeniu łonowym, przyczepach ścięgien i więzadeł do kości, kolagen I typu, pęczki włókien kolagenowych, chondrocyty
chrząstka sprężysta z nagłośniwystępuje w małżowinie usznej, przewodzie słuchowym zewnętrznym, trąbce słuchowej, nagłośni, małych chrząstkach krtani, włókna sprężyste na przemian z kolagenowymi, chondrocyty, więcej komórek i mniej substancji międzykomórkowej w porównaniu do tkanki szklistej
tkanka kostna zwarta/zbita blaszkowata-"kość typu Haversa" z trzonu kości długiejtrzony kości długich, zewnętrzna warstwa nasad i k. płaskich, blaszki kostne = włókna kolagenowe + istota podstawowa, osteocyty w jamkach kostnych pomiędzy blaszkami lub wewnątrz, osteon ( system Haversa) =kanał osteonu ( n. krwinonośne w środku) + 9-15 blaszek osteonu, osteon otacza linia cementu;
tkanka kostna beleczkowata( gąbczasta), występuje w nasadach i przynasadach k. długich, we wnętrzu k. krótkich i k.płaskich, szpik kostny pomiędzy równolegle ułożonymi beleczkami kostnymi
krew ludzka-rozmazerytrocyty ( BEZJĄDRZASTE), neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty, monocyty ( limfocyty i monocyty posiadają niebieską cytoplazmę)
szpik czerwony1. przedział naczyniowy, 2. hemopoetyczny-tkanka łączna siateczkowata-fibroblasty, włókna siateczkowe, adipocyty, megakariocyty, makrofagi, kom. śródbłonka,
tętnica i żyła typu mięśniowegośrednica od 100 mikrom do 1 cm; cechą charakterystyczną są komórki mięśniowe gładkie, które dominują w błonie środkowej
aorta-włókna sprężyste barwione orceiną1.błona wewnętrzna - śródbłonek leżący na błonie podstawnej, tkanka łączna włóknista wiotka ( podśródbłonkowa), błona sprężysta wewnętrzna; 2.błona środkowa - miocyty, włókna kolagenowe i sprężyste, błona sprężysta zewnętrzna, 3. błona zewnętrzna (przydanka)- tkanka łączna luźna
naczynie włosowate typu okienkowego, TEMerytrocyt, światło naczynia, śródbłonek, okienka z przeponkami,
naczynie włosowate typu ciągłego, TEMj.komórkowe kom. śródbłonka, mitochondria, światło naczynia
tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa w przekroju podłużnym i poprzecznymjądra mioblastów i fibroblastów; równlegle ułożone włókna mięśniowe, każde otoczone śródmięsną, pęczek otoczony omięsną, a mięsień namięsną, prązkowane miofibryle
tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca ( przekrój podłużny i poprzeczny)wstawki, kardiomiocyty, słabiej widoczne poprzeczne prążkowanie,
tkanka mięśniowa gładka ( przekrój podłużny i poprzeczny)wrzecionowate komórki,włókna siateczkowate,
fragmenty miofibryli włókna mięśnia poprzecznie prążkowanego, TEMsarkomery-prążki A (ciemne),I (jasne), H (jasne prążki na prążkach A)
fragmenty kardiomiocytów, TEMmiofibryle,mitochondria, wstawki, naczynie z erytrocytem,
synapsa mięśniowo - nerwowa, TEMbłona presynaptyczna ( aksonema), błona postsynaptyczna ( sarkolema), szczelina synaptyczna pierwotna i wtórna, pęcherzyki wydzielnicze, mitochondria, miofibryle
włókna nerwowe izolowanewłókno osmowe, osłonka mielinowa, przewężenia Ranviera, śródnerwie
pień nerwowyśródnerwie, onerwie, nanerwie, aksony zmielinizowane i niezmielinizowane, przynerwie - tk. łączna z kom. tłuszczowymi
kora móżdżkuopona miękka, 1.warstwa drobinowa ( splotowata)- kom. gwiaździste, 2. warstwa zwojowa - kom. Purkiniego, 3. warstwa ziarnista- kom. ziarniste, rdzeń ( istota biała)
zwój nerwowy rdzeniowyneurony ( rzekomojednobiegunowe), kom, satelitarne ( glejowe), włókna nerwowe, uk. regularny
zwój nerwowy współczulny z układu autonomiczneoneurony wielobiegunowe, kom. glejowe, torebka łącznotkankowa, zrąb z tk. łącznej właściwej luźnej, wypustki nerwowe, uk. nieregularny
fragment włókna nerwowego dwuosłonkowego na wysokości przewężeń Ranviera, TEMbłona podstawna, przewężenie Ranviera, osłonka mielinowa, kom Schwanna ( lemocyt), akson, siateczka śródplazmatyczna gładka, wysokie plasma cytoplazmy lemocytu
włókno nerwowe z osłonką mielinową TEMmezakson wewnętrzny i zewnętrzny, bł. podstawna, aksolema, kom. Schwanna, akson
węzeł chłonnygrudki chłonne, beleczki łącznotkankowe, rdzeń, kora
migdałek podniebiennytorebka łącznotkankowa! krypty, grudki chłonne, nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący,
migdałek gardłowygrudki chłonne, nabłonek wielorzędowy migawkowy, wpuklenia nabłonka
grasicaciałka Hassala, torebka łącznotkankowa, rdzeń, kora, beleczki, kom. tk tłuszczowej, zrazik
śledzionatorebka łącznotkankowa z beleczkami wgłąb śledziony, nabłonek jednowarstwowy płaski, zrąb - tkanka łączna siateczkowata, miazga czerwona i biała, strefa brzeżna ( w miazdze białej) mniej zagęszczona komórkami,
memorize

Recent badges