Create
Learn
Share

Histologia egzamin

rename
annasleszycka's version from 2018-06-28 20:57

Section

Question Answer
pochodnymi jakich komórek są kom. paraluteinowe i co wytwarzająkom. wewnętrznej warstwy osłonki, wytwarzają estrogeny
pochodnymi jakich komórek są kom. luteinowe i co wytwarzająsą pochodnymi kom. warstwy ziarnistej i wytwarzają progesteron
co tworzy warstwę ziarnistą wewnętrzną siatkówkiciała komórkowe fotoreceptorów
w którym tygodniu powstaje pierwotna listewka zębowaok 5-6 tydz.
co powstaje z woreczka zębowegocement i ozębna
z czego rozwija się grasicaz nabłonka endodermalnego III kieszonki skrzelowej
jakie włókna barwią się rezorcyną-furcynąelastyczne/ sprężyste
nabłonek soczewkinabłonek jednowarstwowy sześcienny
w którym tyg. zaczyna się hemopoeza i gdziew 3 tyg. w pęcherzyku żółtkowym
jaki typ pneumocytów wytwarza surfaktantII
jakiego pochodzenia są pierwotne kom. płcioweendodermalnego
z czego powstają gonadyz mezotelialnego nabłonka tylnej ściany brzusznej, kom. mezenchymalnych leżących pod tym nabłonkiem i z pierwotnych komórek płciowych
z czego powstają zęby, a z czego szkliwoz mezenchymy, a szkliwo z ektodermy
jakie komórki w nerce wydzielają reninęmioidalne
funkcje peryoksysomówunieczynnianie toksycznych substancji za pomocą katalazy, B-oksydacja długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, synteza lipidów i plazmalogenów, fosfolipidów
powtarzająca się sekwencja telomerówTTAGGG
gdzie występuje tk. tłuszczowa brunatnaw okolicach śródpiersia, pach, obojczyków i nerek
gdzie występują miofilamenty cienkie, a gdzie grubew prążku I i A, w prążku A
największe kom. krwimonocyty
gdzie w żyłach nie występują zastawkiw wątrobie, mózgu, płucach, nerkach i żyłach głównych
z jakiej tkanki jest ochrzęstna i okostnatk. łącznej włóknistej zwartej
PDGFpłytkopochodny czynnik wzrostu
HGFhepatocyte growth factor
jaki typ kolagenu występuje w blaszce gęstej błony podstawnej, a jaki w blaszce siateczkowejIV, III
jakie białka mogą reperować błonę komórkowąferliny, kaweoliny, kaplaniny
jakie białka regulują podziały komórkowelaminy, cykliny, kohezyny
w jakiej linii przebiegają wstawki w kardiomiocyciew linii Z
jakie połączenia występują w częściach poprzecznych wstawek kardiomiocytów, a jakie w podłużnychdesmosomy i strefy przylegania; poł. nexus
jakie limfocyty są odpowiedzialne za odpowiedź typu humoralnegoB
funkcja kom. Ito w wątrobiemagazynują witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
nabłonek soczewkijednowarstwowy sześcienny
co wytwarzają kom. główne przytarczycparathormon
jaki barwnik zawierają kom. pręcikowe, a jaki czopkowerodopsynę, jodopsynę
gdzie występują gruczoły Mollaw powiekach
jakie komórki wytwarzają monokinymonocyty i makrofagi
co hamuje kalcytoninadziałanie osteoklastów
gdzie występuje śródbłonek nieciągływ wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym
jakie preparaty oglądamy pod mikroskopem kontrastowo-fazowymniewybarwione, żywe
gdzie są syntetyowane białka dopełniaczaw wątrobie
jaki marker posiadają na swojej powierchni limfocyty Th i Treg i z jakmim MHC się on łaczyCD4 łączy się z MHC II
parzyste i nieparzyste migdałkipodniebienne i trąbkowe, językowy i gardłowy
jakie naczynia są otoczone osłonką Schweiggera-Seidla i z czego ta osłonka jest zbudowanatętniczki pędzelkowate, z makrofagów
co wytwarzają komórki parafolikularne tarczycykalcytoninę, CGRP ( calcitonine gene related peptide)
jakie komórki się rozróżnia w przytarczycachgłówne i kwasochłonne (oksyfilne)
rola kalcytrioluzwiększenie zdolności enteroctów do wchłaniania wapnia z pokarmu
do jakiej grupy hormonów należy aldosteron, a do jakiej kortyzol i przez jakie warstwy kory nadnerczy są wydzielanedo mineralokortykoidów- warstwa kłębkowata, do glikokortykoidów- warstwa pasmowata
co wydzielają kom. główne żołądka, a co okładzinowepepsynę, HCl
co powoduje sekretynazwiększone wydzielanie dwuwęglanów przez przewody wyprowadzające trzustki i drogi żółciowe, co neutralizuje kwaśne pH trzustki
co powoduje grelinawydzielanie hormonu wzrostu i uczucie głodu
co wydzielają kom. alfa wysp trzustkowychglukagon
co wydzielają komorki delta wysp trzustkowychgastrynę i somatostatynę
jakie działanie ma polipeptyd trzustkowy wydzielany przez kom. PP ( F) trzustkihamuje działanie gastryny i sekretyny
jaki hormon należy do gestagenówprogesteron
z czego rozwija się ośrodkowy układ nerwowy ( oprócz kom. mikroleju)z ektodermy, ( z mezenchymy)
stężenie jakiego jonu wzrasta w kom. nerwowej w trakcie depolaryzacjisodu
marker astrocytówkwaśne glejowe białko włókienkowe
jakiego pochodzenia jest naskórek, a jakiego skóra właściwa wraz z tk. podskórnąektodermalnego, mezenchymalnego
jakie białka zawierają ziarnistości karatohialinyprofilagryne, lorikryne, SPR ( małe białka bogate w prolinę), inwolukrynę
z czego zbudowane są ciała lameralnez keratynosomów
w jakiej warstwie naskórka znajdują się melanocyty i z czego pochodząw warstwie podstawnej, z neuroektodermy
w jakiej warstwie naskórka występują komórki Langerhansaw kolczystej
w cytoplazmie jakich komórek występują ziarnistości Birbeckaw kom. Langerhansa
w jakiej warstwie naskórka znajdują się kom. Merklapodstawnej
jakie komórki tworzą mechanoreceptory wraz z włóknami nerwowymikom. Merkla
z jakiej tkanki jest zbudowana warstwa brodawkowata skóry, a z jakiej siateczkowaz tk. łącznej luźniej, z tk. łącznej zwartej o utkaniu nieregularnym
czego przedłużeniem jest pochewka zewnętrzna włosanaskórka
jaka warstwa osłonki zewnętrznej włosa znika wraz z głębokością ( w skórze)ziarnista
stadia aktywności mieszków włosowychanagen, katagen. telogen
jaki nabłonek mają przewody wyprowadzające gruczołów łojowych, a jaki potowychwielowarstwowy płaski, dwuwarstwowy sześcienny
kolagen jakiego typu występuje w tkance szklistej i sprężystej, a jaki w włóknistejII typu, I typu
z czego pochodzą kom. chondrogenicznez mezenchymy
prekursory osteoklastówmonocyty
gdzie w dojrzałym organizmie występuje tkanka kostna splotowataw szwach kostnych, w błędniku kostnym ucha i w wyrostkach zębodołowych
jaka chrząstka może kostniećszklista
co się łączy w linii nasadowej kościnaczynia krwionośne trzonu i nasad
co wydzielają kom. Kulczyckiego w tchawicyserotoninę, bombezynę
z czego powstaje ciałko zwartez jąderka oocytu II-rzędu
co jest prekursorem kom. tucznejbazofil
memorize

 

Question Answer
małe różowe kropki na preparacie kom. nerwowe izolowane wielobiegunowekom. glejowe
co się składa na śródnerwietk łączna, fibroblasty, naczynia krwionośne, włókna siateczkowe
warstwy kory móżdżkuzewnętrzna drobinowa- kom gwiaździste na zewnątrz i kom.wielowypustkowe (koszyczkowe) wewnątrz, środkowa zwojowa-kom. gruszkowate i wewnętrzna ziarnista
z czego składają się grudki limfatycznez ośrodka namnażania i pasma zagęszczania
która część węzła jest grasiczozależnapas przykorowy
z czego zbudowany jest miąsz węzła chłonnego, migdałka podniebiennego, gardłowegoz tk. łącznej siateczkowatej
który migdałek jest otoczony torebką łącznotkankowąpodniebienny
nabłonek migdałka gardłowegowielorzędowy walcowaty urzęsiony
nabłonek śledzionyjednowarstwowy płaski
warstwy kory nadnerczykłębkowata, pasmowata, siatkowata
jakie kom. znajdują się w rdzeniu nadnerczychromochłonne
co wchodzi w skład kolidutyreoglubulina
jaki nabłonek jest w pęcherzykach aktywnych tarczycy, a jaki w nieaktywnychjednowarstwowy sześcienny, jednowarstwowy płaski
z czego zbudowana jest przydanka nasieniowoduz tk. łącznej włóknistej
jakim nabłonkiem sa wysłane pęcherzyki i cewki gruczołu krokowegodwurzędowym lub jednowarstwowym walcowatym, a czasem jednowarstwowym płaskim lub sześciennym
co jest widoczne w gruczole krokowym jako przekroje z dużym, nieregularnym światłemodcinki wydzielnicze
czym jest otoczona wstawka w plemniku a czym witkaosłonką mitochondrialną, osłonką włóknistą
co znajduje się w rdzeniu jajnikanaczynia, nerwy, kom. wnękowe, gruczoł śródmiąszowy jajnika
jakim nabłonkiem jest wysłana bł. śluzowa jajowodujednowarstwowym walcowatym pokrytym migawkami
jaki nabłonek pokrywa bł. śluzową macicyjednowarstwowy walcowaty
jakie 2 warstwy występują w blaszce właściwej bł. śluzowej macicyczynnościowa i podstawowa
nabłonek dróg oddechowych,a nabłonek oddechowywielorzędowy urzęsiony, jednowarstwowy płaski
jakim nabłonkiem pokryta jest pępowinajednowarstwowym owodni=jednowarstwowym sześciennym
co uchodzi do dna rowków pomiędzy brodawkami liściastymi językaprzewody von Ebnera
z jakiej tkanki składa się miazga zębaz tkanki łącznej galaretowatej dojrzałej
listewka zębowa tozgrubienie ektodermy
nabłonek przełykuwielowarstwowy płaski nierogowaciejący
nabłonek żołądkajednowarstwowy walcowaty
jaki komórki można zauważyć na preparacie gruczoły dna żołądkagłówne i okładzinowe
jakie gruczoły znajdują się w błonie śluzowej dwunastnicy, a jakie w podśluzowejLieberkuhna, Brunnera
które jelito zawiera najwięcej kom. kubkowychkręte
która ślinianka nie posiada torebki łącznotkankowej, tylko jest otoczona tk. łączną włóknistąpodjęzykowa
komórki wątrobyhepatocyty- beleczki i sznury wątrobowe, ITO, Borowicza-Kupfera
jak barwią się pęcherzyki egzotrzustkicz. przypodstawna komórek barwi się zasadochłonnie, a cz. szczytowa -kwasochłonnie
jakim nabłonkiem są wysłane wstawki trzustki, a jakim przewody międzyzrazikowe i głównejednowarstwowym płaskim, a później sześciennym; walcowatym
jakim nabłonkiem jest nabłonek tylny rogówkijednowarstwowym płaskim
jaki to jest nabłonek barwnikowyjednowarstwowy sześcienny
5 warstw naskórkapodstawna, kolczysta, ziarnista, jasna, zrogowaciała
desmosomydesmogleiny, desmoplakiny, tonofilamenty-filamenty pośrednie cytokreatynowe
mikrokosmkipęczki filamentów aktynowych
bariera filtracyjna1. kom śródbłonka naczyń włosowatych, 2.bł, podstawna kłębka, 3. warstwa podocytów
bariera krew-powietrze1. surfaktant ( niewidoczny), 2. wypustka cytoplazmy pneumocytu typu I, 3. bł. podstawna nabłonka pęcherzyka, 4. bł. podstawna śródbłonka naczynia włosowatego, 5. wypustka cytoplazmy kom. śródbłonka
memorize