Create
Learn
Share

Hexapoda (Klasser)

rename
hinabi's version from 2018-01-28 21:09

Section 1

Question Answer
Hvad står Entognata for?med indre munddele
Nævn Hexapodas 2 klasser:Insecta og Entognata
Nævn en orden for Entognanta:Collembola
Hvilken orden tilhører springhaler?Collembola
4 karakteristika for Collembola:1. ingen sammensatte øjne 2. respiration via diffusion (el. trachea) 3. gaffelhale 4. direkte udvikling
Nævn Insectas to underklasser:Apterygota og Pterygota
Hvad står Apterygota for?Dem uden vinger
Hvad er karakteristisk for Apterygota?1. Udvendige munddele 2. Uden vinger 3. Urinsekter
Hvad er karakteristisk for børstehalerne, hvordan hedder de og hvilken underklasse hører de til?De hedder Thysanura og tilhører Apterygota. Deres karakteristika er: 1. store øjne 2. lange antenner 3. tre lange terminale cerci
Hvor lever Thysanura?I fugtige omgivelser
memorize

Section 2

Question Answer
Hvad er karakteristisk for Pterygota?Udvenige munddele og vinger
Hvilke to infraklasser har Pterygota?Paleoptera og Neoptera
Hvad betyder Paleoptera? Nævn to ordenerDet betyder "de gamle vinger". To ordener ville være Ephemeroptera og Odonata
Hvad er det latinske ord for døgnfluer?Ephemeroptera
Hvad karakteriserer Ephemeroptera?1. Forvinger størst 2. akvatisk nymfe m. gæller 3. reducerede munddele (hos voksen) 4. parrede genitalier
Hvad er specielt ved Ephemeropteras voksen-stadie?De spiser ikke (har kun luft i tarmen), da de har reducerede munddele. De lever kun få timer eller dage
Hvad kaldes Odonata på dansk?Guldsmede
nævn 4 karakteristika for odonata:1. lange smalle vinger 2. for- og bagvinge ens 3. akvatiske numfe m. gæller + bevægeligt labium 4. lever i luften nær ferskvand---larven i ferskvand
Hvad er forskellen mellem "De ægte"guldsmede og vandnymfer?De ægte guldsmedes vinder ligger ud til siderne når de er i hvile, mens vandnymfens vinger sidder langs med ryggen.
Hvad bruger guldsmednymfer deres labium til?De fanger og dræber små fisk med det.
memorize

Section 3

Question Answer
Hvad er karakteristisk for klassen Neoptera?Udvendige munddele, med vinger, "Nye" vinger
Hvor mange ordener har Neoptera?23
Hvordan hedder Plecoptera på dansk?Slørvingerne
Hvad karakteriserer Plecoptera? 4 ting1. Stor bagving 2. akvatisk nymfe 3. generaliseret anatomi 4. Larve i iltet og voksen nær rindende ferskvand overalt - minus Antarktis
Hvad er det danske navn for Trichoptera?Vårfluerne
Hvad Karakteriserer Trichoptera? 4 ting1. Vinger m. skæl 2. behårede 3. larve i huse. 4. Larver ofte rovdyr; voksne intet eller flydende føde
Hvilken orden står for kakerlakkerne?Blattodea
Hvilke 6 ting karakteriserer Blattodea?1. Oval kropsform 2. tarsi m. 5 segmenter 3. smittespredere af fx. salmolella 4. natdyr 5. omnivore 6.
Hvordan hedder Phasmatoda på dansk?Vandrende pinde
Hvad karakteriserer Phasmatoda? 3 tingLangstrakt (pind) el. fladtrykt (blad) krop, parthenogeniske, herbivore
Hvad er det danske navn for Mantodea?Knælere
Hvad karakteriserer knælere?1. Prædatoriske 2. modificeret forelemmer (gribe) 3. øre på brystet
Hvad er karakteristisk for Dermaptera? 4 ting1. Kort forvinge 2. stor bagvinge 3. cerci--"knibetang" 4.hunnen udfører yngelpleje
Hvordan hedder dermaptera på dansk?Ørentvistere
Hvad er det latiske navn for Termitter?Isoptera
Hvad de 4 karakteristika for Isoptera?1. ingen "myretalje" 2. vinger tabes 3. Eusociale insekter, som bliver født i kaster 4. alvorlige skadedyr
Hvad hedder Phthiraptera på dansk?Lusen
Hvad karakteriserer Phthiraptera? 5 ting1. flade 2. vingeløse 3. sugende munddele 4. ektoparasit 5. overlever højst 2-3 dage uden værten
det danske navn for SiphonapteraLopper
Karakteristika for Siphonaptera: 5 ting1. vingeløs 2. latteral-sammentrykt 3. ektoparasit 4. "hoppe-ben" 5.smittedyr
det latinske navn for Skorpoinsfluerne:Mecoptera
Karakteristika for Mecoptera: 3 ting1. lange smalle vinger 2. han: scorpion bagkrop 3. Parringsspil med ”bryllupsgaver”; ofte ritualiseret, han kalder hun med feromoner
memorize

Section 4

Question Answer
nævn de 5 ordener af Neoptera vil SKAL kunne1. Orthoptera 2. Coleoptera 3. Lepidoptera 4. Diptera 5. Hymenoptera
Hvad betyder Orthoptera og hvad karakteriserer dem?det betyder "De retvingede". 1. Kraftige bagben 2. Fortykket forvinge 3. bagvinge-vifte
Hvordan kommunikerer Orthoptera?Hanner frembringer kommunikationslyde ved stridulation; vingekant gnides mod tandrække ”kam” på anden vinger eller ”kam” på bagfemur gnides mod vingekant; hunner udfører fonotaksi
Nævn 3 arter af Orthoptera1. Acrididae (Markgræshoppe) 2. Tettigoniidae (Løvgræshoppe) 3. Gryllidae (Fårekylling)
Det latinske navn for billerColeoptera
Karakteristika for Coleoptera: 6 ting1. Holometabole 2. hårde forvinger 3. tygge munddele 4. mange stridulerer eller bruger bioluminiscens og feromoner 5. tilsammen dækkes alle typer af føde og fødeindtagelse 6. alle habitater (herunder i ferskvand – vandkalve) bortset fra havet og polare regioner
Hvad er det latinske navn for de tovingede insekter?Diptera
Karakteristika for Diptera: 5 ting1. to vinger 2. suge/stikkende munddele 3. larver uden ben 4. holometabole 5. Optimerede til flyvning i alle retninger, stabiliseret ved halterer
Hvilke arter tilhører Diptera?Fluer, myg
Hvad er det latiske navn for De Årevingede?Hymenoptera
Hvad karakteriserer Hymenoptera? 5 ting1. små bagvinger 2. holometabole 3. Spektrum fra solitære til eusociale med kaster (dronninger, droner og arbejdere = haplo-diploide søstre) 4. vigtige for bestøvning 5. 100.000 arter af terrestriske kosmopolitter
Hvilke arter tilhører Hymenoptera?Bier, hveps, snyltehveps, myrer
memorize

Recent badges