Create
Learn
Share

Hematologi

rename
aramfare's version from 2016-09-21 11:20

Section

Question Answer
DIC def. og generellIntravaskular aktivering av koagulasjonskaskaden, fører til trombi i mikrosirkulasjon til indre organer. Ischemi i lever, milt, hjerte, hjerne og lunge.
DIC årsakerDelivery TEAR. Infeskjon (G- sepsis). Immunologisk (transfusjon rx, slangebitt). Cancer. Organsvikt, pankreatitt.
Delivery TEAR (Toxikemi/Traume, Emboli fra amniotisk væske, Eklampsi/Pre eklampsi, Abruptio placentar, Retensjon av fetal materiale)
DIC faser Koagulasjonsfase, microtrombi formering og organ iskemi. Blødningsfase, brukt opp koagulasjonsfaktorer. Gi plater, FFP
Petechia, Purpura, Echymosis, HematomPetechia 1 mm (punkter. Purpura (2mm - 1 cm). Echymosis (Større enn det, men ikke elevert hud). Hematom (med hud elevasjon)
Plate vs Koagulasjon blødningPlate blødning skjer i hud/mukosa i form av petechia, purpura, echymosis ---> høy BT. Koagulasjonvblødning skjer i muskel og ledd i form av hematom --> høy PTT.
Plate blødning, lav vs normalHøy plate bruk (ITP, TTP, HUS, HIT, Hypersplenia). ---------- Normale plater (Aspirin, Uremi, Bernard solier/Glanzman syndomes. Also vWF disease) ----- Lav produksjon (Cytostatika, Leukemi, Aplastic anemi)
KoagulopatierHemofilia A (f8), B (f9), C (f11) --> bare gutter. ------- Lav vitamin K i nyfødte, lever cirrhose, Marevan eller NOAK behandling. vWF
ITP mnemonic + behandlingAI reaksjon til viral infeksjon --> Increased megakaryocytter. Trombocytopeni. Plate levetid ned til 1-4d. Plasma antiplatefaktorer. -----> Observer eller gi plater, sterioder, IgG
TTP mneumonic + behandlingNevrologisk utfall. Feber. Renal svikt. MAP HA. Trombocytopeni. FFP, Steroider, splenektomi
TTP vs HUSTTP er grunnet infeksjon eller AI som produserer antistoff mot ADAMTS13. HUS er grunnet e.eoli/shigella som produserer toksiner mot ADAMTS13. I begge tilfeller kan den ikke klippe vWF nett, derfor plater og RBC fanget og koagulert. ---- HUS mindre alvorlig.
vWF sykdomvWF binder seg til kolagen og lager nett slik at plater fanges og koagulasjon startes. vWF også aktiverer f8 som videre gjør sin rolle i koagulasjonskaskaden.
memorize

 

Question Answer
Marevan indusert blødningGi konakion 1-2 mg og ta ny INR etter 6 timer. Korreksjon skjer i den perioden
Senke INR rasktGi Octaplex eller Prothromplex som inneholder faktur II, VII, IX, X + Proteins C og S.
Alvorlig blødning marevanindusert5-10 mg iv konakion over 30 min. Ev. Octaplex eller Plasma
Livstrudende blødning grunnet marevan10 mg konakion iv + FFP eller Octaplex.
INR 5-9Konakion 0,5-1 mg iv
INR > 9Konakion 2 mg iv
NOAC intox/overdoseringGi kull ved dabigatran, som kan også fjernes ved dialyse. De andre kan ikke.
Tromocytopeni, Heparin vs vWF blødmningTrombocytopeni --> gi 2 poser plater + cyclokapron 1gx 3. ----- Heparin blødning, seponer og gi protamin. ------ vWF blødning --> Cyclokapron og Octostim, eller vWF med/uten f8 konsentrat.
memorize

 

Question Answer
Anemi 3 hovud årsakerHøy bruk/ødeleggelse av RBC. Lav produksjon. Blodtap (akutt eller kronisk)
Lav RBC produksjonLav Jern/Folat/VitB12 eller e-poietin fra nyrene. Hemoglobinopati (Thalassemia eller Sickle cell). BeinMarg svikt --> aplastic anemi (infeksjon, uremi, kjemisk, kongenital) eller Malignintet
Høy RBC bruk/ødeleggelseAIHA, Sickle cell, Thalassemi, DIC, HUS, Hypersplenia. Sferocytosis. Transfusjon reaksjon
Microcytisk anemi (Find Those SmaLL Cells)Fe lav, Thalasemi, Sideroblastic anemi, Lead intox, Kronisk inflamasjon)
Makrocytisk anemi ABCDEAplastic, Alkoholisme, B12 lav, Chloramfenicol, Down syn. Endocrine (Hypotyroidisme)
Normocytisk anemiLav reti. --> Mål Leukocytt --> hvis høy (infeksjon), normale (TEC, DBA, Renal svikt), lave(Malignintet, Aplastic Anemi, BM svikt) ------- Høye retik. (AI, hemorragi --> AIHA, Hemoglobinopati..etc).
memorize

 

Question Answer
Beinmarg celledelingLymfoid (B/lymfoblast --> B/T lymfocytt). Myeloid (Erytroblast --> erytrocytt. Megakaryocytt --> plater. Monoblast (monocytt). Myeloblast (neutrofile, basofile, eosinofile)
Leukemi delingImmature leukemier kalles akutte, enten AML eller ALL --> deler seg fort og responderer til behandling. Mature leukemier kalles kroniske (deler seg sakte og respondrer lite til behandling).
Leukemi symptomerFeber, Vekttap, Nattesvette (B-symptomer). Gym hypertrofi. Anemi tegn og hyppige infeksjoner. Lyfadenopati. Hepatosplenomegaly.
ALL vs AMLALL kommer fra B/T lymfoblaster. AML kan komme fra erytroblaster, megakaryocytter, monoblaster og myeloblaster.
Kroniske leukemierPolycytemia vera (erytrocytt). Essensiell thrombacynia (plater). CML (neutrofile/basofile/eosinofile). CLL (B/T lymfocytter).
KML vs KLLKML er Philadelphia kromosom positiv og derfor responsiv til Imatinib/glievec. KLL celler ødelegges lett på slidsen, responsiv til fludarabin.
Feber/infeksjon etter cytostatikaEtter kuren får pas 1-3 ukers neutropeni, utsatt for alvorlige infeksjoner, hvis febril, ta bl.kultur til bakt og sopp dyrkning og igangsett sepsis behandling. Gi plater ved trombocytopeni.
Aplastic anemiPancytopeni grunnet infeksjon, stråling, cellegift og kjemisk intox. Congenital. Blødninger i mukosa, anemi symptomer, infeksjoner.
memorize

 

Question Answer
Marevan dosering dag 1 og 27,5 mg x 1 begge dager
INR <1,515 mg dag 3. 12,5 mg dag 4
INR 1,5 - 27,5 - 10 mg
INR 2 - 35 - 7,5 mg
INR 3 - 4,52,5 - 5 mg
memorize

 

Question Answer
BlødningstidMåler platenivå eller dysfunksjon
TT, TrombinTidTid det tar for trombin å konvertere fibrinogen til fibrin.
pTT vs pTpTT (liten bebe p med sine foreldren) måler indre koagulasjonskaskade. pT måler ytre koagulasjonskaskade.
INR formelPasient pT/standard pT
memorize