Create
Learn
Share

Hematologi + Onkologi

rename
aramfare's version from 2016-12-27 20:41

Section

Question Answer
DIC def. og generellIntravaskular aktivering av koagulasjonskaskaden, fører til trombi i mikrosirkulasjon til indre organer. Ischemi i lever, milt, hjerte, hjerne og lunge.
DIC årsaker DIC TEARDelivery TEAR. Infeskjon (G- sepsis). Immunologisk (transfusjon rx, slangebitt). Cancer. Organsvikt, pankreatitt.
Delivery TEAR (Toxikemi/Traume, Emboli fra amniotisk væske, Eklampsi/Pre eklampsi, Abruptio placentar, Retensjon av fetal materiale)
DIC faser Koagulasjonsfase, microtrombi formering og organ iskemi. Blødningsfase, brukt opp koagulasjonsfaktorer. Gi plater, FFP
Petechia, Purpura, Echymosis, HematomPetechia 1 mm (punkter). Purpura (2mm - 1 cm). Echymosis (Større enn det, men ikke elevert hud). Hematom (med hud elevasjon)
Trombocytopeni vs koagulopati blødningPlate blødning skjer i hud/mukosa i form av petechia, purpura, echymosis ---> høy BT. Koagulasjonsblødning skjer i muskel og ledd i form av hematom --> høy PTT.
Trombocytopeni blødning årsakerHøy plate bruk (ITP, TTP, HUS, HIT, Hypersplenia). ---------- Normale plater (Aspirin, Uremi, Bernard solier/Glanzman syndomes. Also vWF disease) ----- Lav produksjon (Cytostatika, Leukemi, Aplastic anemi)
KoagulopatierHemofilia A (f8), B (f9), C (f11) --> bare gutter. ------- Lav vitamin K i nyfødte, lever cirrhose, Marevan eller NOAK behandling. vWF
ITP mnemonic + behandlingAI reaksjon til viral infeksjon --> Increased megakaryocytter. Trombocytopeni. Plate levetid ned til 1-4d. Plasma antiplatefaktorer. -----> Observer eller gi plater, sterioder, IgG
TTP mneumonic + behandlingNevrologisk utfall. Feber. Renal svikt. MAP HA. Trombocytopeni. FFP, Steroider, splenektomi
TTP vs HUSTTP er grunnet infeksjon eller AI som produserer antistoff mot ADAMTS13. HUS er grunnet e.eoli/shigella som produserer toksiner mot ADAMTS13. I begge tilfeller kan den ikke klippe vWF nett, derfor plater og RBC fanget og koagulert. ---- HUS mindre alvorlig.
vWF sykdomvWF binder seg til kolagen og lager nett slik at plater fanges og koagulasjon startes. vWF også aktiverer f8 som videre gjør sin rolle i koagulasjonskaskaden.
memorize

 

Question Answer
Senke INR rasktGi Octaplex eller Prothromplex som inneholder faktur II, VII, IX, X + Proteins C og S.
Alvorlig blødning marevan indusert5-10 mg iv konakion over 30 min. Ev. Octaplex eller Plasma
Livstrudende blødning grunnet marevan10 mg konakion iv + FFP eller Octaplex.
INR 5-9 uten blødningKonakion 0,5-1 mg iv. Sjekk INR etter 6 timer.
INR > 9 uten blødningKonakion 2 mg iv
NOAC intox/overdoseringGi kull ved dabigatran, som kan også fjernes ved dialyse. De andre kan ikke.
Tromocytopeni, Heparin vs vWF blødning behandlingTrombocytopeni --> gi 2 poser plater + cyclokapron 1gx 3. ----- Heparin blødning, seponer og gi protamin. ------ vWF blødning --> Cyclokapron og Octostim, eller vWF med/uten f8 konsentrat.
memorize

 

Question Answer
Anemi 3 hovud årsakerHøy bruk/ødeleggelse av RBC. Lav produksjon. Blodtap (akutt eller kronisk)
Lav RBC produksjonLav Jern/Folat/VitB12 eller e-poietin fra nyrene. BeinMarg svikt --> aplastic anemi (infeksjon, uremi, kjemisk, kongenital) eller Malignintet
Høy RBC bruk/ødeleggelseAIHA. Hemoglobinopati (Thalassemi, Sickle cell d., Sferocytosis ). DIC, HUS, Hypersplenia. Transfusjon reaksjon
Microcytær anemi (Find Those SmaLL Cells)Fe lav, Thalasemi, Sideroblastic anemi, Lead intox, Kronisk inflamasjon)
Makrocytær anemi ABCDEAplastic, Alkoholisme, B12 lav, Chloramfenicol, Down syn. Endocrine (Hypotyroidisme)
Normocytær anemiAkutt blødning. Aplastikk anemi. Kroniske sykdommer. Lav erytropoietin. TEC.
Anemi diagnostikk algoritmeLav reti. --> Mål Leukocytt --> hvis høy (infeksjon), normale (TEC, DBA, Renal svikt), lave (Malignintet, Aplastic Anemi, BM svikt) ------- Høye retik. (AI, hemorragi --> AIHA, Hemoglobinopati..etc).
memorize

 

Question Answer
Beinmarg celledelingLymfoid (B/T lymfoblast --> B/T lymfocytt). Myeloid (Erytroblast --> erytrocytt. Megakaryocytt --> plater. Monoblast (monocytt). Myeloblast (neutrofile, basofile, eosinofile)
Leukemi delingImmature leukemier kalles akutte, enten AML eller ALL --> deler seg fort og responderer til behandling. Mature leukemier kalles kroniske, KML eller KLL + andre (deler seg sakte og respondrer lite til behandling).
Leukemi symptomerFeber, Vekttap, Nattesvette (B-symptomer). Gingiva hypertrofi. Anemi tegn og hyppige infeksjoner. Lymfadenopati. Hepatosplenomegaly.
ALL vs AMLALL kommer fra B/T lymfoblaster. AML kan komme fra erytroblaster, megakaryocytter, monoblaster og myeloblaster.
Kroniske leukemierPolycytemia vera (erytrocytt). Essensiell thrombacynia (plater). CML (neutrofile/basofile/eosinofile). CLL (B/T lymfocytter).
KML vs KLLKML er Philadelphia kromosom positiv og derfor responsiv til Imatinib/glievec. KLL celler ødelegges lett på slidsen, responsiv til fludarabin.
Feber/infeksjon etter cytostatikaEtter kuren får pas 1-3 ukers neutropeni, utsatt for alvorlige infeksjoner, hvis febril, ta bl.kultur til bakt og sopp dyrkning og igangsett sepsis behandling. Gi plater ved trombocytopeni.
Aplastic anemiPancytopeni grunnet infeksjon, stråling, cellegift og kjemisk intox. Congenital. Blødninger i mukosa, anemi symptomer, infeksjoner.
Multiple Myeloma/Myelomatose CRABHøy tall plasma celler som produserer abnormal antistoff (light chain). hyperCalcemi. Renal svikt. Rouleaus RBC. Anemi. Bein lesjoner lytiske + frakturer.
MyeloDysplastisk Sy. MDSNår stem celler produserer abnormale celler, fører til leukopeni, anemi og trombocytopeni. Gir et lignende bilde av leukemi, men kontrollert celledeling. ---Risikofaktorer er radio/kjemoterapi + benzen + røyk.
Marevan dosering dag 1 og 27,5 mg x 1 begge dager
INR <1,515 mg dag 3. 12,5 mg dag 4
INR 1,5 - 27,5 - 10 mg
INR 2 - 35 - 7,5 mg
INR 3 - 4,52,5 - 5 mg
memorize

 

Question Answer
BlødningstidMåler platenivå eller dysfunksjon
TT, TrombinTidTid det tar for trombin å konvertere fibrinogen til fibrin.
pTT vs pTpTT (liten bebe p med sine foreldre) måler indre koagulasjonskaskade. pT måler ytre koagulasjonskaskade.
INR formelPasient pT/standard pT
memorize

 

Question Answer
Stokes krage/SVC sy. årsakerMediastinale tumor. Øvre thorax lymfadenopati eller Pancoast tumor. Struma. Skleroserende mediastinitt. Aneurysme. CVK komplikasjon
SVC sy. symptomer Ødem i ansikt, hals, armer. Dyspne, tachypne, hoste. Dysfagi + Brystsmerter. Ven kollateraler i ævre abd., thorax og hals. Horner sy.
SVC sy. behandlingVed malignitet gi Decadron 4mg x 4 eller Medrol 16 mg x 4. Utred videre og stent SVC.
Akutt tversnitt lesjon årsakerKompresjon av ryggmarg grunnet økende metastaser, prolaps, kompresjonsfraktur, aneurysme.
Akutt tverrsnitt symptomer + behandlingNedsatt kraft + sensibilitet. Smerter + autonom dysfunksjon (inkontinens). Trykk avlast (Solumedrol 40-80 mg --- Medrol 16 x 4 ---- Dexametason 4 mg x 4) deretter radioterapi eller kirurgi.
Granulocytopeni etter kjemoterapiKan mangle infeksjonstegn da manglende inflamatorisk respons i kroppen. Infeksjon kan være bakterier, sopp og pneumocystis carini.
Granulocytopeni infeksjon typerUten feber og infeksjonstegn --> observer uten eller i sykehus. Med feber og infeksjonstegn (blodkultur, urin, ekspektorat, sårsekret) til dyrkning. Feces ved diare. Rg.thorax
Granulocytopeni og antibiotika Penicillin + Gentamysin (unngå den i 3 uker ved cisplatin kur)
Smerter i kreft pasienterRelaterte til kreft selv, til kreft behandling, annen sykdom i bakgrunn eller psykososiale.
Typer smerterNociceptive fra perifere nerver (Somatiske eller Vescerale). Nevropatiske smerter grunnet sentral/periferal nerve skade eller dysfunksjon
Somatiske vs Viscerale smerterSomatiske--> avgrenset, skarpe, konstante ---- Vicerale --> diffuse, dumpe, takvise
Nevropatiske smerterBrennende, stikkende, utsrålende som elektrisk støt
Trinn I vs Trinn 2 smertebehandlingTrinn 1 --> Paracet + 1 NSAID. ---------- Trinn 2 --> Pinex/Paralgin forte eller Tramadol.
Trinn III smertebehandlingDolcontin (morfin depot) + Morfin hurtig. ------- OxyContin (oxycodon depot) + OxyNorm hurtig. Fentanyl plaster. Smertepumpe
Fentanyl plaster Effekt begynner 13-22 timer, og avtar samme tid etter seponering. Sett på plaster, gi vanlig oxycontin morgen dose, gi 50% oxycontin kveld dose og seponer dagen etter
SmertepumpeVed lokale smerter, mindre bivirkning, gis i form av mix mellom lidocain og morfin.
Ko-analgetika Nevropatiske smerter (Neurontin 100 x 3 --> 900 x 3 - Lyrica 25-50 mg x 2). Antidepresiva (Sarotex 10 mg vesp--> 50)
Antiemesis mekanismerDopamin agonister (antipsykotika som Haldol + andre og Afipran). Antihistaminer (Marzin og Phenergan/Postafen --> ved bevegelses emese). Antikolinergika (skopolamin). Serotonin antagonist (Ondansetron, Granisetron)
Forsinket ventrikkel tømmning vs obstipasjonVentrikkel tømning forsinkes grunnet ascites, hepatomegaly, tumor press --> Afipran. Ved obstipasjon gi laxantia.
Nyresvikt vs Leversvikt kvalmeNyresvikt --> Haldol 1-4 mg. Leversvikt --> dopamin antagonist.
Kjemoterapi/stråleindusert kvalme Afipran. Ondansetron. Aprepitant. Dexametason
memorize