Create
Learn
Share

Hakka 2

rename
nakmuayfr's version from 2018-04-14 02:14

Section

Question Answer
k'ioun
yong
pi
ts'a
choui
hap
fo
ts'ai (ts'iao)
kin
niouc
還有飯冇?han you fan mo
tchac
ke
poun
t'iao
子/ 仔tze / tsai
k'ian
tchong
tsoc
yan
pao
烟仔yan tsai
vi
朋友p'en you
hai
ma
mai
tchou
niou
mao
tang
入來請坐gnip loi ts'iang ts'o
t'ien
tchou
t'i
chin
ts'ao
tso
oi
父母fou mou
電火t'ien fo
明白min p'ac
乜個mac ke
vi (mang)
t'ien
yong
pan
mo
行路hang lou
liao
ka
無法子mo fap ze
memorize