Create
Learn
Share

Hacker

rename
donbecconi's version from 2016-11-03 15:19

Section 1

Question Answer
die Beute fur/ das Opferofiara (dla (łatwa dla kogoś)
an dem Rand bringenna krawędź, na kraniec prowadzić
ụnangenehmniemiły
der Herstellerproducent
das Kundenbindungs-Programmprogram lojalnościowy
das Ziel des Angriffscel ataku
die Anschriftadres
der Vorfallincydent
der Reputationsschadenstrata wizerunkowa
der IT-Angrifatak hakera
das Risiko bringenprzynosić ryzyko
mịttelständisch średniej wielkości
der Geschạ̈ftsführerzarządzający przesdsiębiorstwem
der Vorstandzarząd
unterschạ̈tzenniedoceniać
monetäre Schadenstraty pienięzne
der Zugriff [auf etw akk]dostę do (danych bnp)
schwerer wiegenznaczyć więcej
einschạ̈tzenoceniać/szacować
memorize

Section 2

Question Answer
womöglichbyć może
zuständigodpowiedzialny
der Ausfall (hinnehmen)awaria (znosić awarię)
drohen zagrażać, grozić
der Abfluss von etw aus jdmodpływ czegoś od kogoś
die Umfrage / die Erhebungankieta
der Zwịschenfallincydent/zajście
eine Firma managenzarządzać firmą
zu̱versichtlichufny, optymistyczny
etw im Griff habenmiś kontrolę
bereitsjuż
in der Lage sein (etw zu tun)być w stanie
wesentlichistotny, ważny
der Rohstoffsurowiec
die Schattenwirtschaftszara strefa
der Fortbestandzachowanie
der Ertragdochód
der Verbandzwiązek
mitbestimmendecydować
vorherigepoprzedni, wcześniejszy
nur nach vorheriger Anmeldungtylko po uprzednim zgłoszeniu
jdn [daran] hindern etw zu tununiemożliwić komuś zrobienie czegoś
vorrückenawansować
ein böses Erwachenniemiła niespodzianka
die Folgeskutek, konsekwencja
fünfstelligpięciocyfrowy
inwieweitjak dalece
abwendenzapobiegać
ablehnenodrzucać
jdn [in etw akk] [mit] einbeziehenwłączać [perf włączyć] kogoś [w coś/do czegoś]
memorize

Section 3

Question Answer
der Fọlgeschadenszkoda pośrednia
zuständig (örtlich und sachlich zuständig sein)właściwy
(sich) einschalten inwłączyć (się) w (dochodzenie)
die Wịrtschaftsprüfungsgesellschaftnp KPMG
der Bußgeldbescheidorzeczenie grzywny
ein Ermittlungsverfahren einleitenpostępowanie przygotowawcze prowadzić
vorsätzlichumyślnie
etw dat nachkommen (einer Verpflichtung/Anordnung)wypełniać [perf wypełnić] coś
jdm nachweisen, dass ... udowadniać [perf udowodnić] komuś, że...
Ermittlung anstoßenzainicjować postępowanie
das Beweismittelśrodek dowodowy
stimmberechtigtuprawniony do głosowania
memorize