Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

H2 aarde landschapszones

rename
pietprecies's version from 2018-10-02 13:32

Section

Question Answer
aantasting ozonlaagDe ozonlaag als deel van de stratosfeer wordt aangetast door drijfgassen
arideDroog
(semi)aride zoneDe landschapszone die onderscheiden wordt op basis van droogte: gemiddeld minder dan 250 mm neerslag per jaar
bodemHet bovenste deel van de grond waar planten in wortelen en dat in meer of mindere mate is verkleurd door organisch materiaal en uitspoeling
bodemerosieHet wegspoelen of wegwaaien van de vruchtbare humusrijke bovenlaag
boreale zoneDe landschapszone met naaldwouden die grotendeels samenvalt met de gebieden met een landklimaat
capillaire werkingDe wateropzuigende werking van kleine openingen (poriën) tussen gronddeeltjes
chemische vruchtbaarheidDe vruchtbaarheid die bepaald wordt door de hoeveelheid voedingsstoffen in een bodem
duurzaam landgebruikLandgebruik waarbij de volgende generaties daar geen negatieve gevolgen van ondervinden
fysische vruchtbaarheidDe vruchtb aarheid die bepaald wordt door de hoeveelheid water en lucht in de bodem en de doordringbaarheid voor wortels
gematigde zoneDe landschapszone op gematigde breedte waarin de temperatuurverschillen tussen zomer en winter niet al te groot zijn
geofactorenDe onderdelen van een landschap die op elkaar inwerken en samen de processen aan het uiterlijk van het aardoppervlak bepalen.
hazard managementBeleid en maatregelen om rampen te voorkomen of de gevolgen ervan te minimaliseren
landdegradatieDe processen aan het aardoppervlak waardoor grond minder goed bruikbaar is voor landbouw
landschapszoneEen gebied aan het aardoppervlak dat gekenmerkt wordt door een bepaalde combinatie van geofactoren
milieurampenRampen die veroorzaakt worden door milieuproblemen zoals vervuiling, verontreiniging en aantasting van het milieu
mineralisatieHet proces waarbij plantenmateriaal wordt afgebroken
monocultuurVorm van landbouw aarbij grote oppervlakten worden beplant met één gewas
natuurrampenRampen die het gevolg zijn van natuurverschijnselen
memorize

Section

Question Answer
neerslagvariabiliteitDe mate waarin de werkelijke jaarlijkse neerslag afwijkt van de gemiddelde neerslag volgens de klimaatgegevens
nomadische veeteeltVeeteelt waarbij de boeren geen vaste woonplaats hebben
nuttige neerslagDe hoeveelheid water die overblijft wanneer er meer neerslag valt dan er verdampt
ontbossingHet verdijwnen van bos door menselijke activiteiten
overbeweidingSituatie waarbij te veel vee op een oppervlak graast
permafrostEen geheel of gedeeltelijk bevoreren bodem
polaire zoneDe landschapszone op hoge braadte waar het groeiseizoen erg kort is en er geen bomen voorkomen
sedentaire akkerbouwAkkerbouw waarbij de boeren een vaste woonplaats hebben
subtropische zoneDe landschapszone die gekenmerkt wordt door droge, hete zomers en natte winters
tropische zoneDe landschapszone die gekenmerkt wordt door een hoge temperatuur gedurende het hele jaar en een hoge neerslaghoeveelheid
uitputtingEr worden meer voedingsstoffen aan de bodem onttrokken dan dat er aanvulling is door de natuur
uitspoelingBodemvormend proces waarbij regenwater dat door de grond stroomt voedingsstoffen meeneemt en wegspoelt
verwoestijningHet proces waarbij land dat ooit begroeid was, onbegroeid raakt en waarbij vervolgens het bovenste deel van de bodem wegspoelt of wegwaait
verziltingProces waarbij zoeten geconcentreerd achterblijven in of op de grond
wadiEen rivierbedding die een groot deel van het jaar droogstaat
zwerflandbouwLandbouwsysteem dat eknmerkend is voor de tropische zone, waarbij boeren om de paar jaar een ander stuk grond gebruiken.
memorize