Create
Learn
Share

Guillaume ii cestina

rename
klarahellebrandova's version from 2018-08-08 10:45

Section

Question Answer
jsem .... Leatatínek
Klára ... Leamaminka
tatínek Kláry je .... Leadědeček
maminka Kláry je ... Leababička
první 1. den v týdnu jepondělí
druhý 2. den v týdnu jeúterý
třetí 3. den v týdnu jestředa
čtvrtý 4. den v týdnu ječtvrtek
pátý 5. den v týdnu jepátek
šestý 6. den v týdnu jesobota
sedmý 7. den v týdnu jeneděle
obědvat / naobědvat se (dnes nebudu obědvat doma, naobědvám se v kanceláři)
spát /vyspat se (II) - (vy)spím (se), (vy)spíš (se), (vy)spí (se), (vy)spíme (se), (vy)spíte (se), (vy)spí (se)
memorize

déclinaison

Question Answer
(ten) tatínek, tatínka (acc.)tatínka
(ta) babička, y (dat.)babičce
(to) miminko, a (inst.)miminkem
(ta) Praha, y (gen.)Prahy
(ta) Praha, y (dat.)Praze
(ta) Praha, y (acc.)Prahu
(ta) Praha, y (voc.)Praho!
(ta) Praha, y (loc.)Praze
(ta) Praha, y (inc.t)Praze
memorize

conjugaison

Question Answer
mít (já)mám
mít (ty)máš
mít (on)
mít (my)máme
mít (vy)máte
mít (oni)mají
chtít (já)chci
chtít (ty)chceš
chtít (ona)chce
chtít (my)chceme
chtít (vy)chcete
chtít (oni)chtějí/chcou
být (já)jsem
být (ty)jsi
být (ona)je
být (my)jsou
být (vy)jste
být (oni)jsou
hrát si (já)hraji si (si = 2eme position)
hrát si (ty)hraji si (si = 2eme position)
hrát si (on)hraje si (si = 2eme position)
hrát si (my)hrajeme si (si = 2eme position)
hrát si (vy)hrajete si (si = 2eme position)
hrát si (oni)hraji si (si = 2eme position
dělat (faire) - já - présentdělám
dělat (faire) - ty - présentděláš
dělat (faire) - ona - présentdělá
dělat ( faire) - my - présentděláme
dělat (faire) - vy - présentděláte
dělat (faire) - oni - présentdělají
znát (connaitre) - já - présentznám
znát (connaitre) - ty - présentznáš
znát (connaitre) - ona - présentzná
znát (connaitre) - my- présentznáme
znát (connaitre) - vy - présentznáte
znát (connaitre) - oni - présentznají
vědět (savoir) - já - présentvím
vědět ( savoir) - ty - présentvíš
vědět (savoir ) - ona - présent
vědět ( savoir) - my - présentvíme
vědět (savoir) - vy - présentvíte
vědět (savoir) - oni - présentví/vědí
obědvat (déjeuner) - já - présentobědvám
obědvat (déjeuner) - ty - présentobědváš
obědvat (déjeuner) - -ona- présentobědvá
obědvat (déjeuner) - my - présentobědváme
obědvat (déjeuner) - vy - présentobědváte
obědvat (déjeuner) - oni - présentobědvají
memorize