Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Grafické oznacování hmot ve vzorových rezech

rename
colek's version from 2018-12-19 13:14

Section

ABCDEFGHIJKL
LabelAnswer
APísek; štěrkopísek; hlinitopísčitá směs; antuka apod.
BŠtěrk; štěrkodrť; struska; škvára
CIzolační protimrazové vrstvy
DVálcované vrstvy z kameniva bez pojiva (nestmelené)
EStabilizované vrstvy
FŽivičné podkladové vrstvy
GŽivičné a plastové obrusné vrstvy (kryty)
HBeton prostý a výrobky z prostého betonu
IBeton vyztužený
JVyrobky z přírodního kamene
KKeramické výrobky
LTechnické textilie (geotextilie)
memorize

Recent badges