Create
Learn
Share

Glukolyse

rename
adiop's version from 2017-08-09 09:54

Section

Question Answer
Hva er glykolyse?Det er en anaerob sekvensen av reaksjoner som metaboliserer en molekyl glukose til to pyruvat molekyler, og samtidig gir en netto prudksjon av to ATP molekyler
Hva kalles prosessen der pyruvat blir bearbeidet til lactatlactic acid fermitation
metabolic pathways erthe stepwise series of reactions in which molecules are degenerated or created
Nevn 3 grunner til at ATP er høyenergisk1. Resonans ‐stabilisering av produkt (ADP + Pi ) 2. Elektrostatisk frastøtning i ATP (4 neg ladninger) 3. Stabilisering av produkt (ADP + Pi ) pga hydrering
Hvor mye energi frigjøres når ATP hydraliseres til ADP OG AMPADP = 30.5 kJ/mol AMP = 45.6 kJ/mol
Nevn tre Energetisk ugunstige prosesser i cellen som kan skje ved at de kobles til ATP hydrolyseenzymatisk reaksjon: enzymer har ofte bindingsseter for ATP i tillegg til substratenetransport av molekyler eller ioner, f.eks. mot en gradient.strukturelle endringer av proteiner: (de)aktivering, ”molekylære motorer”.
Hvor mange kilo daglig ATP trengs for menn og kvinner67.4 (W) / 87.7 (M) kg/day
Hva er energibehovet for menn og kvinner gjennomsnittligWomen: 6127 kJ / 1464 calMen: 7983 kJ / 1908 cal
Hvor mye ATP har vi i kroppen i hviletilstand50 kg
Hva er katabolismebiokjemiske nedbrytningsprosesser der større organiske molekyler nedbrytes til enkle forbindelser, med samtidig frigjøring av fri energi
Hva er anabolismeppbygningsprosesser eller syntetiske reaksjoner i organismene, der store molekyler syntetiseres fra enklere forbindelser
electron carier molekylenes oppgave ercarring the electrones that are lost under hvert steg av oksidasjonen
final electron acceptoren i vår kropp eroksygen
enzymer involvert i katabolismen av glucose dehydrogenese (de tar vekk H- ion, 1 proton pluss to elektroner)
biologisk definisjon av oksidasjonmolekylet taper hydrogen atomer
biologisk definisjon av reduksjonmolekylet får hydrogen atomer
memorize