Create
Learn
Share

Glowa i szyja gielda

rename
annasleszycka's version from 2018-05-05 21:05

Section

Question Answer
1. Pokaż i nazwij przednie ograniczenie dołu skrzydłowo – podniebiennego.trzon k. szczękowej i wyrostek oczodołowy k. podniebiennej
2. Pokaż i nazwij mięsień uwypuklający soczewkę.m. rzęskowy/ m. ciliaris
3. Wskaż i nazwij miejsce lokalizacji baroreceptorówzatoka tętnicy szyjnej
4. Pokaz i nazwij miejsce, gdzie uchodzi nerw podjęzykowy.język?
5. Pokaż i nazwij otwór przez który przechodzi nerw okoruchowy.szczelina oczodołowa górna
6. Pokaż i nazwij miejsce w którym uchodzi kanał nosowo-łzowy.przewód nosowy dolny
7. Pokaż i nazwij mięsień unerwiony przez n. krtaniowy górny.m. pierścienno-tarczowy /cricothyroid
8. Pokaż i nazwij miejsce najostrzejszego widzenia. Uzasadnij.plamka żółta, ponieważ to miejsce przecięcia osi wzrokowej z siatkówką i znajduje się tam najwięcej czopków
9. Wskaż i nazwij miejsca gdzie uchodzą komórki sitowe przednie i tylne.przednie- środkowy, tylne-przewód nosowy górny /superior nasal meatus
10. Wskaż i nazwij miejsce w siatkówce z największym nagromadzeniem czopków .plamka żółta/ macula lutea
11. Wskaż i nazwij otwór, przez który przechodzi nerw wzrokowy.kanał wzrokowy
12. Wymień i pokaż jeden z nieparzystych mięśni krtani.m. nalewkowy/arytenoid
13. Wskaż i nazwij ograniczenie kostne nozdrzy tylnych.lemiesz, k. podniebienna, wyrostek skrzydłowy k. klinowej
14. Wskaż i nazwij otwór dla t. błędnikowej.przewód słuchowy wewnętrzny
15. Wskaż i nazwij nieparzyste więzadło krtani łączące chrząstkę pierścieniowatą z nalewkowatą.jak ma być nieparzyste, skoro te chrząstki są parzyste?
16. Wskaż i nazwij mięsień unerwiony przez nerw bloczkowy.m. skośny górny
17. Wskaż i nazwij miejsce ujścia największych z zatok przynosowych.przewód nosowy środkowy
18. Wskaż i nazwij otwór wyjściowy w czaszce dla n. twarzowego.otwór rylcowo-sutkowy
19. Wymień mięśnie nadgnykowe.m. dwubrzuśccowy/ digastric, m. żuchwowo-gnykowy / mylohyoid, m. bródkowo-gnykowy/ geniohyoid, m. rylcowo-gnykowy/ stylohyoid
20. Wskaż i nazwij mięsień w obrębie szyi unerwiony przez n. błędnymm. krtani przez nn. krtaniowe
21. Wskaż i nazwij otwór w czaszce przez który przechodzi nerw unerwiający mięsnie wyrazowe.otwór rylcowo-sutkowy
22. Wymień i wskaż jeden z mięśni podgnykowychnp. m. mostkowo-gnykowy, mostkowo-traczowy, łopatkowo-gnykowy, tarczowo-gnykowy
23. Wskaż i nazwij przewód łączący jamę bębenkową z gardłem.trąbka słuchowa
24. Wskaż i nazwij nieparzyste chrząstki krtani.tarczowa, pierścieniowata, nagłośniowa
25. Wskaż i nazwij strukturę, do której przyczepia się strzemiączko.odnoga długa kowadełka, okienko owalne
26. Wskaż i nazwij otwór, w którym przebiega tętnica szyjna wewnętrzna.kanał t. szyjnej
27. Wskaż i nazwij ograniczenia wejścia do krtani.od przodu nagłośnia, od boku fałdy nalewkowo-nagłośniowe, od tyłu i dołu- wcięcie międzynalewkowe
28. Wskaż i nazwij nerw unerwiający m. prosty boczny oka.n. odwodzący
memorize

 

Question Answer
jaki mięsień oka zawija się wokół bloczka?skośny górny
gdzie leżą zachyłki gruszkowate?pomiedzy fałdami nalewkowo-nagłośniowymi a plytką ch. tarczowatej
górny staw głowystaw szczytowo-potyliczny, kłykciek. potylicznej i dołki stawowe kregu szczytowego, błona szczytowo-potyliczna przednia i tylna
dolny staw głowystwy szczytowo-obrotowe pośrodkowe przedni i tylny, stawy szczytowo-obrotowe boczne, w. poprzeczne k. szczytowego, w. wierzchołka zęba, ww. skrzydłowate, błona pokrywająca, bł. sczczytowo-obrotowa przednia i tylna
części k. czołowejłuska czołowa, części oczodołowe, cz. oczodołowa
wyrostki małżowiny nosowej dolnejłzowy, szczękowy, sitowy
ograniczenia przwodu nosowego dolnegowyrostek podniebienny szczęki, małżowina nosowa dolna, k. szczękowa
mięsien rozwieracz krtanim. tarczowo-nagłośniowy
mięsień zwieracz krtanim. nalewkowo-nagłośniowy
powrózek naczyniowo-nerwowy szyit. szyjna wspólna, ż.szyjna wewnętrzna, n. błędny
gdzie uchodzi kanał nosowo-łzowydo przewodu nosowego dolnego
ograniczenia wejscia do krtaninagłośnia, fałdy nalewkowo-nagłośniowe, wcięcie międzynalewkowe
przyczepy m. skrzydłowego przyśrodkowegodół skrzydłowy, wyniosłość piramidowa k, skroniowej, guzowatość skrzydłowa kąta żuchwy
ograniczenie boczne dołu podskroniowegogałąź żuchwy
ogarniczenie przednie dołu zażuchwowegogałąź żuchwy, m. skrzydłowy przyśrodkowy
co zawiera przewód słuchowy wewnętrznyn. twarzowy, n. słuchowy, t. słuchowa wewnętrzna ( od t. podstawnej), żyły
otwory na pow. tylnej cz. skalistej k. skroniowejotwór słuchowy wewnętrzny, dół podłukowy ( wypustka opony twardej), otwór zewnetrzny ( do kanału wodociagu przedsionka)
błona włóknista okarogówka i twradówka
Przez co przechodzi n. krtaniowy górny w krtaniprzez bł. Tarczowo-gnykową
ujscie gardłowe trąbki słuchowej, ograniczeniana ścianie bocznej gardła, fałd trąbkowo-podniebienny, wał trąbkowy, fałd trąbkowo-gardłowy, wał dźwigacza ( od dźwigacza podniebienia miękkiego)
gdzie występuje przychłonkaw błędniku kostnym
który z mięsni oka nie przyczepia się do pierścienia ścięgnistego okam. skośny dolny
memorize