Create
Learn
Share

Glowa i szyja gielda

rename
annasleszycka's version from 2018-04-07 10:15

Section

Question Answer
1. Pokaż i nazwij przednie ograniczenie dołu skrzydłowo – podniebiennego.trzon k. szczękowej i wyrostek oczodołowy k. podniebiennej
2. Pokaż i nazwij mięsień uwypuklający soczewkę.m. rzęskowy/ m. ciliaris
3. Wskaż i nazwij miejsce lokalizacji baroreceptorówzatoka tętnicy szyjnej
4. Pokaz i nazwij miejsce, gdzie uchodzi nerw podjęzykowy.język?
5. Pokaż i nazwij otwór przez który przechodzi nerw okoruchowy.szczelina oczodołowa górna
6. Pokaż i nazwij miejsce w którym uchodzi kanał nosowo-łzowy.przewód nosowy dolny
7. Pokaż i nazwij mięsień unerwiony przez n. krtaniowy górny.m. pierścienno-tarczowy /cricothyroid
8. Pokaż i nazwij miejsce najostrzejszego widzenia. Uzasadnij.plamka żółta, ponieważ to miejsce przecięcia osi wzrokowej z siatkówką i znajduje się tam najwięcej czopków
9. Wskaż i nazwij miejsca gdzie uchodzą komórki sitowe przednie i tylne.przednie- środkowy, tylne-przewód nosowy górny /superior nasal meatus
10. Wskaż i nazwij miejsce w siatkówce z największym nagromadzeniem czopków .plamka żółta/ macula lutea
11. Wskaż i nazwij otwór, przez który przechodzi nerw wzrokowy.kanał wzrokowy
12. Wymień i pokaż jeden z nieparzystych mięśni krtani.m. nalewkowy/arytenoid
13. Wskaż i nazwij ograniczenie kostne nozdrzy tylnych.lemiesz, k. podniebienna, wyrostek skrzydłowy k. klinowej
14. Wskaż i nazwij otwór dla t. błędnikowej.przewód słuchowy wewnętrzny
15. Wskaż i nazwij nieparzyste więzadło krtani łączące chrząstkę pierścieniowatą z nalewkowatą.jak ma być nieparzyste, skoro te chrząstki są parzyste?
16. Wskaż i nazwij mięsień unerwiony przez nerw bloczkowy.m. skośny górny
17. Wskaż i nazwij miejsce ujścia największych z zatok przynosowych.przewód nosowy środkowy
18. Wskaż i nazwij otwór wyjściowy w czaszce dla n. twarzowego.otwór rylcowo-sutkowy
19. Wymień mięśnie nadgnykowe.m. dwubrzuśccowy/ digastric, m. żuchwowo-gnykowy / mylohyoid, m. bródkowo-gnykowy/ geniohyoid, m. rylcowo-gnykowy/ stylohyoid
20. Wskaż i nazwij mięsień w obrębie szyi unerwiony przez n. błędnymm. krtani przez nn. krtaniowe
21. Wskaż i nazwij otwór w czaszce przez który przechodzi nerw unerwiający mięsnie wyrazowe.otwór rylcowo-sutkowy
22. Wymień i wskaż jeden z mięśni podgnykowychnp. m. mostkowo-gnykowy, mostkowo-traczowy, łopatkowo-gnykowy, tarczowo-gnykowy
23. Wskaż i nazwij przewód łączący jamę bębenkową z gardłem.trąbka słuchowa
24. Wskaż i nazwij nieparzyste chrząstki krtani.tarczowa, pierścieniowata, nagłośniowa
25. Wskaż i nazwij strukturę, do której przyczepia się strzemiączko.odnoga długa kowadełka, okienko owalne
26. Wskaż i nazwij otwór, w którym przebiega tętnica szyjna wewnętrzna.kanał t. szyjnej
27. Wskaż i nazwij ograniczenia wejścia do krtani.od przodu nagłośnia, od boku fałdy nalewkowo-nagłośniowe, od tyłu i dołu- wcięcie międzynalewkowe
28. Wskaż i nazwij nerw unerwiający m. prosty boczny oka.n. odwodzący
memorize