Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Glowa g.j

rename
annasleszycka's version from 2018-06-17 22:23

Section

Question Answer
co zawiera przestrzeń przygardłowa w części zarylcowejt. i ż. szyjna wewnętrzna, nn. IX,X,XI,XII, pień współczulny, ww. szyjne głębokie
ograniczenia omoclavicular triangleinferior belly of omohyoid, clavicle, sternocleidomastoid
jakie dwie części wyodrębnia się w rima glottisintermembranous and intercartilaginous part
jakie mięśnie ograniczają trójkąt podpotylicznym.prosty tylny głowy większy, i mm. skośne głowy górny i dolny
jakim otworem można się przedostać z dołu skrzydłowo-podniebienneg do jamy nosowejotworem klinowo-podniebiennym
co łączy podstawę czaszki z dołem skrzydłowo-podniebiennymkanał skrzydłowy
przez jaki otwór można się przedostać z dołu skrzydłowo-podniebiennego do dołu środkowego czaszkiprzez otwór okrągły
co unerwia czuciowo rogówkęn. oczny
podczas skurczu okrężnej części m. rzęskowego oko jest nastawione na widzeniez bliska
które okienko jest zamknięte przez podstawę strzemiączkaokienko przedsionka
co przechozi przez przednią, a co przez tylną szczelinę mm. pochyłychż. podobojczykowa, t. podobojczykowa
co unerwia mm. gardłagg. gardłowe n. językowo-gardłowego i n. błędny
jaki mięsień ma przyczep początkowy w dole łódkowatymm. napinacz podniebienia miękkiego
jak się nazywa mięsień rozwierający szparę głośnim. pierścienno- nalewkowy tylny
co ogranicza kanał wzrokowyskrzydło mniejsze k. klinowej
skąd pochodzą włókna przywspółczulne przedzwojowe dochodzące do zwoju rzęskowegoz jądra dodatkowego n. okoruchowego
obręcz zębowacingulum denis
co tworzy powierzchnie stawowe stawu skroniowo-żuchwowegodołek stawowy w dole żuchwowym, guzek stawowy k. skroniowej, głowa żuchwy
w którym piętrze stawy skroniowo-żuchwowego występują ruchy zawiasowew dolnym
jaki mięsień wysuwa żuchwę do przoduskrzydłowy boczny
przedłużeniem jakiej zatoki jest ż. szyjna wewnętrznaesowatej
co przechodzi przez otwór pojedynczyn. bańkowy tylny/ postrior ampullary nerve
co tworzy ścianę przyśrodkową kanału Schlemnaw. grzebieniaste/pectinate ligament
jakie zachyłki znajdują się w przedsionku błędnika kostnegokulisty/spherical, utricular, eliptyczny/eliptical, saccular, ślimakowy/ cochlear
z jakich części składa się zwieracz górny gardłaze skrzydłowo-, policzkowo-, żuchwowo-, językowo- gardłowych
z jakich części składa się zwieracz gardła środkowyz chrząstkowo-, rogowo-gardłowych
z jakich części składa się zwieracz gardła dolnyz tarczowo-, pierścienno- gardłowych
w jakiej części bł. bębenkowej wykonuje się paracentezęw cz. tylno-dolnej
włókna zazwojowe, przedzwojowepostganglionic, preganglionic fibres
gdzie zaczynają się włókna przywspółczulne zazwojowe dla gruczołu łzowegow zwoju skrzydłowo-podniebiennym
t. błędnikalabyrinthine a.
odcinki nerwu wzrokowego1. wewnątrzgałkowy, wewnątrzoczny/intraocular, 2.wewnątrzoczodołowy, oczodołowy/ orbital, 3. kanałowy/ canal, 4.wewnątrzczaszkowy/ intracranial
przez jaki otwór dół skroniowy ma połączenie z oczodołemprzez otwór jarzmowo-skroniowy
przez co oczodół ma połączenie z przewodem nosowym dolnymprzez kanał nosowo-łzowy
czego gałęzia jest n. potyliczny większy g. grzbietowa drugiego n. szyjnego
przez jakie otwory dół podskroniowy łączy się z dołem środkowym czaszkiowalny i kolcowy
jaki nerw zaopatruj m. napinacz błony bębenkowejn. skrzydłowy przyśrodkowy
pętla szyjnaansa cervicalis
pomiędzy jakimi zwojami szyjnymi znajduje się zwój kręgowypomiędzy środkowym, a dolnym
od jakiego zwoju odchodzą gałęzie krtaniowo-gardłoweod zwoju szyjnego górnego
więzadło wierzchołka zębaapical ligament of dens
w. krzyżowe k. szczytowegocruciate lig. of atlas
co przebiega przez szczelinę skalisto-bębenkową ( połaczenie jamy bębenkowej z dołem podskroniowym)w. przednie młoteczka, t. bębenkowa przednia, struna bębenkowa, żż. bębenkowe
równikequator
kąt tęczówkowo-rogówkowyiridocorneal angle
jakie części wyróżniamy w części ślepej siatkówkirzęskową/ ciliary i tęczówkową/iridial
z jakimi nerwami czaszkowymi ma połaczenie zwój szyjny górny, z jakimi środkowy i z jakimi kręgowy1. IX, X, XII, 2.V, VI, 3. VI, VII
żyły wirowatevorticose veins
wklinowaniegomphosis, socket
czego przykładem jest wklinowaniewięzozrostu
źrenicapupil
co oddziela śliniankę uszną od podżuchwowejw. rylcowo-żuchwowe
młoteczek, kowadełko, strzemiączkomalleus, incus, stapes
jakie tętnice tworzą k. tętnicze większe tęczówkitt. rzęskowe przednie i tylne
jakie są 3 najwyższe n. rdzeniowe szyjnen. podpotyliczny/suboccipital n., n. potyliczny większy/ greater occipital n., n. potyliczny trzeci/ third occipital n.
co to jest punkt Erbamiejsce wyjścia gałęzi skórnych splotu szyjnego
m. rozwieracz źrenicydilator pupillae
jakimi kanałami łączy się dół skrzydłowo-podniebienny z jamą ustnąkanałami podniebiennymi większym i mniejszym
m. głosowy to inaczejm. tarczowo-nalewkowy wewnętrzny
co w krtani jest unerwione przez n. krtaniowy górnyjama krtani i m. pierscienno-tarczowy
memorize

Recent badges